Senegal

Rozcestník informací o Senegalu:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Koronavirová krize významně změnila ekonomickou situaci v zemi. Růst HDP byl po několika letech zbržděn: z průměrných 6,4 % mezi lety 2015–2019 klesl na –0,4 % v roce 2020. Restriktivní opatření plynoucí z vyhlášení nouzového stavu postihly tahouny senegalské ekonomiky: služby (cestovní ruch a doprava) a vývoz.

Těžce poznamenán byl i neformální sektor a přísun remitencí. Za rok 2020 se zvýšila míra inflace, veřejný dluh i bilance běžného účtu.

Hlavní výzvou pro rozvoj Senegalu bude zmírnění sociálně-ekonomických dopadů současné pandemie při podpoře udržitelného a inkluzivního dlouhodobého růstu.

Vláda v dubnu 2020 schválila Program hospodářské a sociální odolnosti v boji proti covidu-19 financovaný z mezinárodního fondu s 1,5 mld. EUR (cca 7 % senegalského HDP). Plán byl vytvořen zejména ve prospěch malých a středních podniků (páteř soukromého sektoru zaměstnávající 89 % pracující populace), s cílem podpořit výdaje ve zdravotnictví, nejvíce ohroženou část populace, dodavatele služeb a zboží státu, sektory dopravy, hotelnictví a zemědělství.

Upravené post-pandemické projekty prioritního akčního plánu (PAP 2A) za 12 125 mld. XOF (479 mld. Kč) z října 2020 jsou zaměřeny na stimulaci národních i mezinárodních investic a endogenní rozvoj, poháněný snahou o dynamizaci a soběstačnost potravinářského, zdravotnického a farmaceutického sektoru.

Vzhledem k negativnímu dopadu pandemických opatření na mladistvé je pro vládu akutní výzvou jejich uplatnitelnost na trhu práce a v tomto směru je připravován pětiletý plán LPSD s prozatímním rozpočtem 112 mld. XOF (4,4 mld Kč).

Post-covid-19 příležitosti pro české exportéry

Mezi priority 2. etapy vládního rozvojového plánu na roky 2019–2023 (PSE) patří mimo jiné rozvoj dopravní sítě, zdravotnictví, modernizace zemědělství, digitalizace, elektrifikace, výstavba 100 000 bytů, zpracování odpadů a rozvoj služeb. V upraveném plánu PAP 2A se rozvoj soustředí na tři strategické póly: 1) strukturální přeměna hospodářství a růst, 2) lidský kapitál, sociální ochrana a udržitelný rozvoj, a 3) dobré vládnutí, instituce a bezpečnost.

Rozvoj průmyslu je ve vládním rozvojovém plánu identifikován jako významný předpoklad udržitelného růstu ekonomiky, tvorby pracovních míst a zajištění základních potřeb obyvatelstva. České výrobky, technologie a řešení mají v Senegalu velmi dobré jméno a vzájemná spolupráce se rozvíjí nejen v oblasti infrastruktury.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Mezi roky 2019–2023 senegalská vláda potřebuje zajistit financování a výstavbu mnoha infrastrukturních projektů a dopravních služeb, které jsou nutné pro celkový rozvoj teritoria.

Jedná se mimo jiné o rekonstrukce a výstavbu 1 520 km nových železničních tratí (rekonstrukce trati Dakar–Tambacounda–Bamako a výstavba dalších regionálních tratí), výstavbu a rekonstrukci silnic a dálnic (Mbour–Fatick–Kaolack a Dakar–Thiès–Lompoul–Saint-Louis) a stavbu mostů.

Také se v těchto pěti letech počítá s obnovou vozového parku autobusů a minibusů městské i meziměstské dopravy (cca 3 tis. jednotek). V novém programu PAP 2A se odhaduje výše investic do dopravy a infrastruktury ve výši 1 068 mld. XOF (42 mld. Kč).

Energetický průmysl

V rozvojové strategii senegalské vlády je zlepšení energetické situace identifikováno jako jeden z předpokladů rozvoje země a čítá dva velké projekty: integrovaný plán na oživení energetiky a plán na celostátní pokrytí energií do roku 2025.

Jejich cílem je posílení výrobních kapacit, připojení k elektrické síti, obnova a rozšíření přenosových a distribučních sítí a elektrifikace venkova (300 vesnic). Upravený PAP 2A počítá s budoucím financováním v energetickém sektoru ve výši 1699 mld. XOF (67 mld. Kč).

Začátkem roku 2021 byl položen základní kámen budoucí největší plynové elektrárny s kapacitou 300 MW. V Senegalu je zájem o projekty posilující výrobní kapacity a rozšiřující přenosové a distribuční sítě. Výzvou je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů (dnes cca 20 % z celkové kapacity).

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Senegalská vláda formulovala Národní program zlepšení technického vybavení nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Plánuje se výstavba nových nemocnic a klinik, včetně fakultních nemocnic v Saint-Louis a Diamniadio.

Nejvýznamnější je projekt „Dakar Medical City“, jehož cílem je vybudovat zdravotnické centrum vysoké kvality pro celý region Západní Afriky, včetně modernizace Hlavní nemocnice Dakaru na světovou úroveň (400 lůžek) a výstavby laboratoří na výrobu vakcín proti žluté zimnici.

V plánu PAP 2A se počítá s investicemi ve výši 1 023 mld. XOF (40 mld. Kč) a je kladen důraz i na péči o matku a neonatologii. Kromě zdravotnického zařízení a přístrojů je v Senegalu i zájem o léčiva a lékařský materiál. Nově vláda deklarovala zájem v Senegalu vyrábět základní léky a testovací sety (i ve spolupráci s dakarským Institut Pasteur).

Zemědělský a potravinářský průmysl

Senegalská vláda podporuje rozvoj větších farem i rodinného zemědělství s cílem dosáhnout soběstačnosti v základních potravinách. Důraz je také kladen na produkci a zpracování arašídů, pěstování rýže, zahrádkářství, mlékárenství a akvakulturu.

Objem investic v oblasti zemědělství na základě post-covidového PAP 2A je odhadován na 1 195 mld. XOF (47 mld. Kč). Kromě produkce obilovin, ovoce a zeleniny je neméně důležité zajistit jejich zpracování. Výzvou je vybudování chladírenského řetězce.

Velvyslanectví ČR v Dakaru
e-mail: dakar@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/dakar

• Teritorium: Afrika | Senegal | Zahraničí