Senegal

Rozcestník informací o Senegalu:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

V minulých letech vykázala ekonomika meziroční růst HDP přes 5 %, s ohledem na pandemii koronaviru se v roce 2020 předpokládá pokles HDP o cca 0,6 % a zotavení ekonomiky v roce 2021 a 2022. Míra inflace byla v letech 2018 a 2019 stabilně nízká a dle predikce EIU by se i v následujících letech měla pohybovat v rozmezí 2,3–3,0 %. V zemi žije 16 mil. obyvatel, přičemž HDP na obyvatele je více než 1 tis. USD. Bilance běžného účtu je dlouhodobě v deficitu.

Vláda v dubnu 2020 schválila Program ekonomické a sociální odolnosti v boji proti COVID-19. Za účelem financování programu a na základě příspěvků veřejných i soukromých podniků, jednotlivců i zahraničních institucí (včetně EU a MMF) byl vytvořen fond „Force COVID“ s objemem financí 1,5 mld. EUR (cca 7 % HDP Senegalu) na výdaje ve zdravotnictví, platby faktur za elektřinu a vodu a potravinovou pomoc pro nejvíce ohroženou část populace, na pomoc firmám zasaženým krizí, dodavatelům služeb a zboží státu, sektorům dopravy, hotelnictví a zemědělství.

Vláda jedná s bankami ohledně posunutí splácení půjček místnímu soukromému sektoru. Prezident Macky Sall opakovaně apeluje na odpuštění státního dluhu Senegalu a dalších afrických zemí u věřitelů z řad multilaterálních institucí a států, včetně zemí EU a USA. EU přispěje na pomoc Senegalu v boji proti covid-19 darem ve výši 150 mil. EUR, z toho pomoc přímo do státního rozpočtu bude představovat 130 mil. EUR a dalších 20 mil. EUR bude získáno úpravou projektů s ohledem na aktuální priority.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

V Senegalu existuje vzhledem k příznivému politickému klimatu a úsilí vlády o rychlý rozvoj země celá řada příležitostí pro české společnosti. Mezi priority 2. etapy vládního rozvojového plánu na roky 2019–2023 patří mimo jiné rozvoj dopravní sítě, zdravotnictví, modernizace zemědělství, elektrifikace a rozvoj služeb. České výrobky, technologie a řešení mají v Senegalu velmi dobré jméno a vzájemná spolupráce se rozvíjí nejen v oblasti infrastruktury. Rozvoj průmyslu je ve vládním rozvojovém

plánu Senegalu identifikován jako významný předpoklad udržitelného růstu ekonomiky, tvorby pracovních míst a zajištění základních potřeb obyvatelstva.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Mezi roky 2019–2023 senegalská vláda potřebuje zajistit financování a výstavbu mnoha infrastrukturních projektů a dopravních služeb. Jedná se mimo jiné o rekonstrukce a stavby nových železničních tratí (rekonstrukce trati Dakar–Tambacounda–Bamako a výstavba dalších regionálních tratí), výstavbu a rekonstrukci silnic a stavbu mostů. V tomto období by podle tříletého vládního programu mělo dojít k výstavbě 1 520 km nových železničních tratí za 1 390 mld. XOF (58,4 mld. Kč). Také se v těchto pěti letech počítá s obnovou vozového parku autobusů a minibusů městské i meziměstské dopravy (cca 3 tis. jednotek).

Energetický průmysl

V rozvojové strategii senegalské vlády (Plan Sénégal Emergent, PSE) je zlepšení energetické situace identifikováno jako jeden z předpokladů rozvoje země. Realizace PSE probíhá prostřednictvím Plánu prioritních činností (Pian ďActions prioritaires, PAP) na období 2019–2023, jehož součástí jsou dva velké projekty, a to integrovaný plán na oživení energetiky a plán na celostátní pokrytí energií. Tyto dva projekty zastřešují menší projekty posilující výrobní kapacity, připojení k elektrické síti, dále obnovu a rozšíření přenosových a distribučních sítí a elektrifikaci venkova. Cílem je zajistit celostátní pokrytí elektrickou energií do roku 2025 (v současné době se elektrifikace venkova v jednotlivých departementech pohybuje v rozmezí 3–73 %). V současné době je výrobní kapacita 1 229 MW, přičemž přibližně 20 % pochází z obnovitelných zdrojů energie. V Senegalu je zájem o projekty posilující výrobní kapacity (tradiční zdroje i OZE, záložní zdroje) a rozšiřující přenosné a distribuční sítě.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Senegalská vláda formulovala Národní program zlepšení technického vybavení nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Plánuje se i výstavba nových nemocnic a klinik. Nejvýznamnější je projekt „Dakar Medical City“, jehož cílem je vybudovat zdravotnické centrum vysoké kvality pro celý region Západní Afriky, včetně modernizace Hlavní nemocnice Dakaru na světovou úroveň a výstavby laboratoří na výrobu vakcín proti žluté zimnici. Kromě zdravotnického zařízení a přístrojů je v Senegalu i zájem o léčiva a lékařský materiál. Nově vláda deklarovala zájem v Senegalu vyrábět základní léky a testovací sety (i ve spolupráci s dakarským Institut Pasteur).

Zemědělský a potravinářský průmysl

Senegalská vláda podporuje rozvoj větších farem i rodinného zemědělství s cílem dosáhnout soběstačnosti v základních potravinách. Kromě produkce obilovin, ovoce a zeleniny je neméně důležité zajistit jejich zpracování. Důraz je také kladen na produkci a zpracování arašídů, realizaci 150–200 malých projektů pomoci rodinného zemědělství a 100–150 velkých projektů s vysokou přidanou hodnotou a chov dobytka. Objem nutných investic v oblasti zemědělství na základě Plánu prioritních činností byl jen na období 2017–2019 vládou odhadován na 625 mld. XOF (25 mld. Kč). Senegal mnoho zemědělských produktů dováží. Tato situace je dána i nedostatečně rozvinutým potravinářským průmyslem a neadekvátními podmínkami pro skladování zboží, které se rychle kazí.

Velvyslanectví ČR v Dakaru
e-mail: dakar@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/dakar

Pravidelné novinky e-mailem