Služby soukromých detektivů (obsahová náplň koncesované živnosti)

Obsahová náplň živnosti koncesované „Služby soukromých detektivů“.

Služby spojené s hledáním majetku a osob, se zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky, získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, a s tím související sběr dat a jejich vyhodnocování.

Obsahové náplně dalších koncesovaných živností

Doporučujeme