Španělsko

Rozcestník informací o Španělsku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Rok 2020 a s ním spojená pandemie covidu-19, která zemi zasáhla vší silou (3,2 milionu nakažených), budou mít dalekosáhlé ekonomické důsledky. Španělsko fungovalo v režimu nouzového stavu přes tři měsíce, což se podepsalo na téměř všech odvětvích.

Během roku 2020 vláda představila řadu opatření na pomoc jak obyvatelům, tak firmám. Tato podpůrná opatření a sociální dávky se velmi viditelně promítly do výše deficitu veřejných financí, který dosáhl téměř 12 % HDP.

Státní dluh, který se Španělsko léta snažilo snížit, drasticky naroste v roce 2021 na téměř 122 % HDP. Vcelku pozitivní růst HDP (2 % HDP v roce 2019) se propadl kvůli pandemii až o 11 %.

Dopad současné krize bude znatelný v několika nadcházejících letech, negativně zasáhne řadu firem a podniků a odrazí se i na opětovném nárůstu nezaměstnanosti, která je řadu let jednou z nejvyšších v zemích EU.

Vláda již v počátku pandemie oznámila, že do obnovy ekonomiky vloží bezprecedentních 200 mld. EUR, a to především formou bankovních záruk, což odpovídá 20 % HDP. Postiženým podnikům byly poskytnuty garance na zajištění likvidity, bezúročné půjčky, vláda vyplatila sociální dávky 3,5 mil. osobám v rámci kurzarbeitu, umožnila odklady plateb cel a daní.

Do jednotlivých sektorů zasažených krizí byla alokována řada státních podpor. Přímé fiskální úlevy však v roce 2021 dosáhnou úrovně pod 1 % HDP.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Energetický průmysl

Dle schváleného energetického plánu bude v letech 2025–2035 probíhat uzavírání jaderných elektráren a bude nutná výstavba úložiště jaderného odpadu. S tím souvisí potřeba technologií pro manipulaci a skladování jaderného odpadu a také technologií pro sanaci a dekontaminaci oblastí, kde se elektrárny nacházely.

Po roce 2035 budou fungovat 2 jaderné elektrárny, které bude třeba modernizovat, což skýtá možnosti pro firmy věnující se inovativním technologiím pro správu a modernizace zařízení.

Dalším španělským cílem je stát se do roku 2050 zemí uhlíkově neutrální. V této souvislosti chce získávat až 74 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů a zvýšit efektivní využívání energie o 39 %. Pro období 2021–2031 plánuje vláda investovat do rozvoje obnovitelných zdrojů 42 % rozpočtu pro energetiku.

S postupným přechodem na obnovitelné zdroje energie souvisí modernizace elektrických rozvodných sítí, na kterou jsou v rozpočtu na nadcházející období taktéž alokovány značné prostředky. Příležitosti bude skýtat i problematika skladování elektrické energie z obnovitelných zdrojů a chytrých sítí.

ICT

V zemi je poptávka po vyspělých produktech a službách v oblasti informačních a komunikačních technologií. Toto odvětví bylo v návaznosti na pandemii covidu-19 vyhodnoceno jako prioritní a napříč všemi sektory bylo konstatováno, že je třeba se v nadcházejícím období soustředit na zlepšení digitálních služeb, budování technologické a digitální suverenity a posílení a rozšíření internetové dostupnosti a k tomu potřebné infrastruktury.

Jednou z hlavních priorit bude rozvoj moderních řešení k zajištění funkčnosti firem a státní a veřejné správy pro práci z domova.

Další příležitosti, které by měly mít české společnosti na paměti, se nacházejí v následujících oblastech: inteligentní sítě pro efektivnější využívání energie; technologie související s konceptem smart cities (inteligentních měst), které jsou určeny k řízení stále složitějších městských prostředí; internet věcí, kdy mnoho sítí bude propojeno a budou zahrnovat schopnost bezpečnosti, analýzy nebo správy; kybernetická bezpečnost; fintech nebo big data, což otevírá nové oblasti činnosti pro podniky, které se zabývají zkoumáním, inovacemi a vývojem. Strategický plán ENIA 2021–2023 počítá s rozpočtem 600 mil. EUR na rozvoj umělé inteligence.

Obranný průmysl

Obranný sektor zaznamenává v posledních letech konstantní růst. V rámci státního rozpočtu na rok 2021 bylo vyčleněno téměř 680 mil. EUR na rozvoj průmyslových a vojenských technologických projektů. Připravuje se modernizace výzbroje, materiálu, infrastruktur a systémů a informačních a telekomunikačních technologií.

Strojírenský průmysl

Po krizi covid-19 chce Španělsko pokračovat v rozvoji a modernizaci průmyslu, který stále tvoří necelých 15 % HDP. Španělská vláda si je vědoma potřeby posílení průmyslových kapacit, jejich modernizace, a proto je v rozpočtu na rok 2021 vyčleněno 3 mld. EUR na podporu průmyslu a rozvoj MSP.

Mezi prioritní oblasti patří: rozvoj výrobních kapacit, automatizace a robotizace výroby a digitalizace. Jasnou strategii rozvoje průmyslu mají autonomní oblasti Katalánsko, Baskicko, Valencie a Andalusie.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Jedná se o strategické odvětví, které jako jediné v poslední době zaznamenalo nárůst počtu pracovní síly. Ve Španělsku byl tento sektor před nástupem krize podhodnocen s nedostatečnou kapacitou lůžek. Rozpočet španělské vlády na rok 2021 počítá s částkou 3 140 mld. EUR alokovanou do zdravotnického sektoru.

Usilovat se bude o rozvoj primární péče, zlepšení vybavení nemocnic, navýšení kapacity jednotek intenzivní péče a investice do inovací a technologií.

Velvyslanectví ČR v Madridu
e-mail: madrid@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/madrid
• Teritorium: Evropa | Španělsko | Zahraničí