Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace – oprávnění krok za krokem

Činnost spočívá v hubení původců a přenašečů infekčních onemocnění bez použití toxických chemických přípravků, v hubení původců a přenašečů infekčních onemocnění v potravinářských nebo zemědělských provozech, v hubení původců a přenašečů infekčních onemocnění s použitím toxických chemických přípravků.

Ohlášení vázané živnosti

Ohlášení se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Další specifika/přílohy vztahující se k ohlášení

K ohlášení se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti.

Pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemickýchpřípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech je odborně způsobilá osoba, která:

  • absolvovala odborný kurs, nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 490/2000 Sb.)
  • podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.

nebo

doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), 1) nebo m) živnostenského zákona;

Pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech je odborně způsobilá osoba, která:

  • absolvovala speciální mistrovský kurs, nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 490/2000 Sb.),
  • podrobila se před komisí úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.

nebo

doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), 1) nebo m) živnostenského zákona;

Pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech je odborně způsobilá osoba, která:

  • absolvovala odborný kurs pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými přípravky, nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 490/2000 Sb.),
  • podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o odborné způsobilosti.

nebo

doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), 1) nebo m) živnostenského zákona

Kromě těchto dokladů není třeba dokládat žádné jiné skutečnosti.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme