Tanzánie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Sjednocená tanzanská republika
 • United Republic of Tanzania
 • Jamhuri ya Mwungano wa Tanzania

 

Složení vlády

 

 

President and Commander -in- Chief 
of the Armed Forces of the United Republic of Tanzania

H.E. Dr. John Magufuli

 

 

Vice President

H.E. Samia Suluhu

 

President of Zanzibar 
(Semi-autonomous region)

H.E. Dr. Ali Mohamed Shein

 

Prime Minister

Rt. Hon. Kassim Majaliwa MP

 

 

 

 

Ministers and their Respective Ministries

 

1

President’s Office Public Services and Good Governance

Hon. George Huruma Mkuchika MP

2

President’s Office Regional Administration and Local Government

Hon. Seleman Said Jafo MP

3

Vice Presidents Office Union Affairs and Environment

Hon. January Yusuf Makamba MP

4

Prime Minister’s office Labour, Employment, Youth and the Disabled)

Hon. Jenista Joackim Mhagama MP

5

Agriculture

Hon. Dr Charles John Tizeba MP

6

Livestock and Fisheries

Hon. Luhaga Joelson Mpina MP

7

Works, Transport and Communication

Hon. Prof Makame Mnyaa Mbarawa MP

8

Finance and Planning

Hon. Dr Phillip Isdor Mpango MP

9

Energy

Hon. Dr Medard Matogolo Kalemani MP

10

Minerals

Hon. Angellah Mbelwa Kairuki MP

11

Constitutional and Legal Affairs

Hon. Prof Palamagamba John Kabudi MP

12

Foreign Affairs and East African Cooperation

Hon. Dr Augustine Phillip Mahiga MP

13

Health, Community Development, Gender, Elderly and Children

Hon. Ms Ummy Ally Mwalimu MP

14

Defence and National Service

Hon. Dr Hussein Ali Mwinyi MP

15

Home Affairs

Hon. Mwigulu Lameck Nchemba MP

16

Natural Resources and Tourism

Hon. Dr Hamis Andrea Kigwangalla MP

17

Lands, Housing and Human Settlement Development

Hon. William Vangimembe Lukuvi MP

18

Industries, Trade and Investment

Hon. Charles John Mwijage MP

19

Education, Science, Technology and Vocational Training

Hon. Prof Joyce Lazaro Ndalichako MP

20

Information, Culture, Arts and Sports

Hon. Dr Harrison George Mwakyembe MP

21

Water and Irrigation

Hon. Isack Aloyce Kamwelwe MP

 

 

 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 43 188 000

Věková struktura obyvatelstva:

 • 0–14 let: 43,5 % (muži: 8 763 471, ženy: 8 719 198)
 • 15–64 let: 53,7 % (muži: 10 638 666, ženy: 10 947 190)
 • 65 let a více: 2,8 % (muži: 502 368,  ženy: 642 269)

Hustota na km2: 46,3 obyvatel
Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 45 %
Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,0 %

Národnostní složení

 • Pevninské obyvatelstvo tvoří z 99 % Afričané (ze kterých 95 % pochází z etnické skupiny Bantu, skládající se z více než 130 černošských kmenů – mezi hlavní patří Sukumové, Haya, Nyakyusa, Nyamwezi a Chagga)
 • ostatní obyvatelstvo tvoří 1 % (skládá se z Asiatů, Evropanů a Arabů)
 • Zanzibar – většina obyvatelstva je svahilského původu, významné menšiny: Indové a Arabové

Náboženské složení

pevnina

 • křesťanství 30 %
 • islám 35 %
 • animismus 35%

Zanzibar

 • islám přes 99 %

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2014

2015

2016

2017

2018

HDP/obyvatele (USD PPP)

2 464

2 579

2 709

2 842

2 997

inflace

4.8

6.8a

5.1

4.2

3.3

míra nezaměstnanosti

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

růst HDP %

7.0

6.9

6.5

6.6

6,1

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

Příjmy státního rozpočtu jako % HDP

15.7

13.8

13.9

13.9

15,2

Výdaje státního rozpočtu jako % HDP

19.0

16.8

17.9

17.2

16.5

Saldo státního rozpočtu jako % HDP

-3.3

-3.0

-4.0

-3.4

-1.3

Veřejný dluh jako % HDP

31.5

33.2

33.9

34.1

36.2

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2014

2015

2016

2017

2018

Běžný účet platební bilance mil USD

-5,021

-4,367

-2,065

-1,687

-2,688

Dluh mil USD

14,436

15,226

16,659

18,285

18,385

Dluhová služba mil USD

252

356

705

820

970

Devizové rezervy

mil USD

4,390

4,094

4,031

5,090

5,070

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:

BANK OF TANZANIA
10 Mirambo Street
P. O. Box 2939
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2110945/6/7
Fax: (+255 22) 2113941/2112573/2113325
Internet: www.bot-tz.org

Komerční banky:

CRDB BANK Ltd.
P. O. Box 268
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2117441/7
Fax: (+255 22) 2113341
Internet: www.crdb.com

NATIONAL BANK OF COMMERCE Ltd.
NBC Hse, Sokoine Drive
P. O. Box 1863
Dar es Salaam 
Tel.: (+255 22) 2113914
Fax: (+255 22) 2112082
Internet: www.nbctz.com

TANZANIA INVESTMENT BANK
Samora Ave/Zanaki Str.
P. O. Box 9373
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2115908/9
Fax: (+255 22) 2113438
Internet: www.tib.co.tz

STANDARD CHARTERED Ltd.
Shaaban Robert/Garden Ave
P. O. Box 9011
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2122093/2122120
Fax: (+255 22) 2122096
Internet: www.standartchartered.com

STANBIC BANK TANZANIA Ltd.
Ohio Street/Sokoine Drive
P. O. Box 72647
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2112195/200
Fax: (+255 22) 2113742
Internet: www.stanbicbank.co.tz

Pojišťovny:

NATIONAL INSURANCE CORP. OF TANZANIA Ltd.
Insurance Hse, Samora Ave.
P. O. Box 9264
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2113823/9
Fax: (+255 22) 2113403/2117425
Internet: www.nictanzania.co.tz

ALLIANCE INSURANCE CORPORATION Ltd.
50 Mirambo Street
P. O. Box 9942
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2139100/1
Fax: (+255 22) 2139098
Internet: www.alliancetz.com

RELIANCE INSURANCE Co. (TANZANIA) Ltd.
Osman Tower/Zanaki Str.
P. O. Box 9826
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2120088/9/90
Fax: (+255 22) 2112903
Internet: www.reliancetz.com

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Tanzanie získává většinu svých příjmů z daně z příjmu a z daně z přidané hodnoty. Dále existuje řada dalších daní, které jsou pro zahraniční investory nebo pozorovatele velice nepřehledné (bylo napočítáno přes 30 druhů daní).

 • Firemní daň (Corporation Tax), daň z příjmu, jsou povinny platit všechny společnosti sídlící v zemi ve výši 30 %. (Za zdanitelný se považuje příjem z podnikání v Tanzanii.)
 • Daň z přidané hodnoty (VAT) se vybírá jednotnou sazbou 20 % z hodnoty zboží nebo služeb vyráběných v Tanzanii nebo do Tanzanie dovážených. (VAT byla zavedena r. 1998.)
 • Daň z příjmu fyzických osob (Personal Tax) platí každá osoba, která má v Tanzanii příjmy. Výpočet daně je velice složitý. Příjmy se zdaňují od 7,5 % (pro měsíční příjem do TSh 50 000) až do 35 % plus fixní poplatek (pro příjmy nad TSh 700 000).
 • Zákonné srážky z platu ve výši 10 % a odvod do National Provident Fund provádí zaměstnavatel. Dalších 10 % si platí zaměstnanec sám.
 • Spotřební daň (Excise Duty) se vybírá z prodeje různých výrobků a sazba je jednotná ve výši 30 %.
 • Daň vybíraná srážkou (Withholding Tax) je rozdílná pro rezidenty a nerezidenty. Příklady:
  • druh příjmu / rezident / nerezident dividendy / 15 % / 20 %
  • příjem z úroků / 15 % / 15 % příjem z pronájmů / 15 % / 40 %
  • profesní příjmy / – / 30 % zboží a služby / 2 % / –

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem