Tanzánie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 43 188 000

Věková struktura obyvatelstva:

 • 0–14 let: 43,5 % (muži: 8 763 471, ženy: 8 719 198)
 • 15–64 let: 53,7 % (muži: 10 638 666, ženy: 10 947 190)
 • 65 let a více: 2,8 % (muži: 502 368,  ženy: 642 269)

Hustota na km2: 46,3 obyvatel
Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 45 %
Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,0 %

Národnostní složení

 • Pevninské obyvatelstvo tvoří z 99 % Afričané (ze kterých 95 % pochází z etnické skupiny Bantu, skládající se z více než 130 černošských kmenů – mezi hlavní patří Sukumové, Haya, Nyakyusa, Nyamwezi a Chagga)
 • ostatní obyvatelstvo tvoří 1 % (skládá se z Asiatů, Evropanů a Arabů)
 • Zanzibar – většina obyvatelstva je svahilského původu, významné menšiny: Indové a Arabové

Náboženské složení

pevnina

 • křesťanství 30 %
 • islám 35 %
 • animismus 35%

Zanzibar

 • islám přes 99 %

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2015

2016

2017

2018

2019

HDP/obyvatele (USD PPP)

2 579

2 709

2 842

 

2 997

 

3 355

inflace

6.8a

5.1

4.2

3.3

3,8

míra nezaměstnanosti

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

růst HDP %

6.9

6.5

6.6

6,1

6,8

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy státního rozpočtu jako % HDP

13.8

13.9

13.9

15,2

13,5

Výdaje státního rozpočtu jako % HDP

16.8

17.9

17.2

16.5

15,5

Saldo státního rozpočtu jako % HDP

-3.0

-4.0

-3.4

-1.3

-2,5

Veřejný dluh jako % HDP

33.2

33.9

34.1

36.2

-31,7

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2015

2016

2017

2018

2019

Běžný účet platební bilance mil USD

-4,367

-2,065

-1,687

-2,688

-1 691

Dluh mil USD

15,226

16,659

18,285

18,385

20 011

Dluhová služba mil USD

356

705

820

970

1 162

Devizové rezervy

mil USD

4,094

4,031

5,090

5,070

5 567

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:

BANK OF TANZANIA
10 Mirambo Street
P. O. Box 2939
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2110945/6/7
Fax: (+255 22) 2113941/2112573/2113325
Internet: www.bot-tz.org

Komerční banky:

CRDB BANK Ltd.
P. O. Box 268
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2117441/7
Fax: (+255 22) 2113341
Internet: www.crdb.com

NATIONAL BANK OF COMMERCE Ltd.
NBC Hse, Sokoine Drive
P. O. Box 1863
Dar es Salaam 
Tel.: (+255 22) 2113914
Fax: (+255 22) 2112082
Internet: www.nbctz.com

TANZANIA INVESTMENT BANK
Samora Ave/Zanaki Str.
P. O. Box 9373
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2115908/9
Fax: (+255 22) 2113438
Internet: www.tib.co.tz

STANDARD CHARTERED Ltd.
Shaaban Robert/Garden Ave
P. O. Box 9011
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2122093/2122120
Fax: (+255 22) 2122096
Internet: www.standartchartered.com

STANBIC BANK TANZANIA Ltd.
Ohio Street/Sokoine Drive
P. O. Box 72647
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2112195/200
Fax: (+255 22) 2113742
Internet: www.stanbicbank.co.tz

Pojišťovny:

NATIONAL INSURANCE CORP. OF TANZANIA Ltd.
Insurance Hse, Samora Ave.
P. O. Box 9264
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2113823/9
Fax: (+255 22) 2113403/2117425
Internet: www.nictanzania.co.tz

ALLIANCE INSURANCE CORPORATION Ltd.
50 Mirambo Street
P. O. Box 9942
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2139100/1
Fax: (+255 22) 2139098
Internet: www.alliancetz.com

RELIANCE INSURANCE Co. (TANZANIA) Ltd.
Osman Tower/Zanaki Str.
P. O. Box 9826
Dar es Salaam
Tel.: (+255 22) 2120088/9/90
Fax: (+255 22) 2112903
Internet: www.reliancetz.com

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Tanzanie získává většinu svých příjmů z daně z příjmu a z daně z přidané hodnoty. Dále existuje řada dalších daní, které jsou pro zahraniční investory nebo pozorovatele velice nepřehledné (bylo napočítáno přes 30 druhů daní).

 • Firemní daň (Corporation Tax), daň z příjmu, jsou povinny platit všechny společnosti sídlící v zemi ve výši 30 %. (Za zdanitelný se považuje příjem z podnikání v Tanzanii.)
 • Daň z přidané hodnoty (VAT) se vybírá jednotnou sazbou 20 % z hodnoty zboží nebo služeb vyráběných v Tanzanii nebo do Tanzanie dovážených. (VAT byla zavedena r. 1998.)
 • Daň z příjmu fyzických osob (Personal Tax) platí každá osoba, která má v Tanzanii příjmy. Výpočet daně je velice složitý. Příjmy se zdaňují od 7,5 % (pro měsíční příjem do TSh 50 000) až do 35 % plus fixní poplatek (pro příjmy nad TSh 700 000).
 • Zákonné srážky z platu ve výši 10 % a odvod do National Provident Fund provádí zaměstnavatel. Dalších 10 % si platí zaměstnanec sám.
 • Spotřební daň (Excise Duty) se vybírá z prodeje různých výrobků a sazba je jednotná ve výši 30 %.
 • Daň vybíraná srážkou (Withholding Tax) je rozdílná pro rezidenty a nerezidenty. Příklady:
  • druh příjmu / rezident / nerezident dividendy / 15 % / 20 %
  • příjem z úroků / 15 % / 15 % příjem z pronájmů / 15 % / 40 %
  • profesní příjmy / – / 30 % zboží a služby / 2 % / –

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem