Tchaj-wan: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)

Dle předběžných údajů byl v roce 2019 ve srovnání s rokem předchozím zaznamenán výrazný nárůst vývozu na Tchaj-wan v celkové hodnotě cca 5,6 mld. CZK. Dovoz z Tchaj-wanu do ČR pak zaznamenal nepatrný pokles na 26 mld. CZK. V česko-tchajwanské obchodní výměně dominuje spíše tchajwanská strana, což je dáno především díky svým investicím do elektrotechnického průmyslu, a s tím související dovoz tohoto zboží do ČR. V dovozu ČR z Tchaj-wanu se tak projevuje dovoz komponentů pro montáž a následný reexport výrobků tchajwanských investic v ČR. Nejde tudíž jen o pouhý přímý dovoz zboží pro konečného spotřebitele.

Dle údajů CzechInvest činil počet projektů tchajwanských investorů do roku 2019 celkem 32. Tyto projekty reprezentují až 18,7 mld. CZK a 23 986 nově vytvořených pracovních míst. Financial Times uvádí za období 2003-2018 investice ve výši 1,17 mld. USD a 16 920 vytvořených pracovních míst. Foxconn zůstává největším tchajwanským investorem do ČR.

Co se týče návštěvnosti turistů v ČR, od roku 2016 se počet tchajwanských turistů stabilně zvyšuje až na 191 336 za rok 2019.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Ve vzájemných hospodářských a obchodních vztazích dominuje spíše tchajwanská strana, především díky svým investicím do elektrotechnického průmyslu, a s tím související dovoz těchto komponentů do ČR. Do popředí vývozních artiklů z ČR se v posledních třech letech dostaly automobily Škoda, s nimiž si nyní ČR spojuje stále více lidí a stává se na Tchaj-wanu hlavním symbolem české průmyslové produkce. Za loňský rok se vyvezly osobní automobily a jiná motorová vozidla v celkové hodnotě 2,6 mld. Kč, což je historicky druhé nejvyšší číslo.

V roce 2019 vzrostl český vývoz 24 % na současných 5,6 mld. Kč. Za posledních pět let vzrostl bilaterálních obchod o téměř 20 % na současnou hodnotu 32,2 mld. Kč, avšak stále s výrazným deficitem na české straně. V dovozu ČR z Tchaj-wanu se projevuje dovoz komponentů pro montáž a následný reexport výrobků tchajwanských investic v ČR, nejde tudíž jen o pouhý přímý dovoz zboží pro konečného spotřebitele.

Kromě výše uvedených položek vývozu, které zřejmě budou i nadále tvořit tradiční základ výměny zboží na české straně, se zajímavou oblastí spolupráce může stát oblast energetiky či bio-/nano-technologií nebo i leteckého průmyslu. Pro české firmy se dále nachází možnosti spolupráce i v sedmi inovativních průmyslových oblastech (neboli „5 + 2“), které vychází z priorit a cílů tchajwanské administrativy na období 2017 – 2020. Tyto sektory mají celkově přispět k modernizaci a transformaci ekonomiky a zároveň zvýšit konkurenceschopnost Tchaj-wanu v mezinárodním globálním řetězci – zelené technologie, biotechnologie, chytré strojírenství, národní obrana, vznik „Asijského silikonového údolí“, inovativní zemědělství a cyklické hospodářství.

Obchodní výměna ČR – Tchaj-wan (2015 – 2019)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

(v tis.)

poř.

Index

(v tis.)

poř.

Index

(v tis.)

poř.

Index

(v tis.)

2015

5 092 981

51.

135,6

22 465 584

25.

101,8

27 558 565

32.

106,6

-17 372 602

2016

4 726 637

49.

90,7

23 310 879

24.

103,7

28 049 705

33.

101,7

-18 572 054

2017

5 464 633

48.

115,3

24 006 892

24.

102,9

29 471 525

33.

105,0

-18 542 260

2018

4 597 035

52.

84,1

26 609 277

25.

110,8

31 206 312

31.

105,8

-22 012 243

2019

5 623 741

51.

 

26 580 177

26.

 

32 203 918

32.

 

-20 956 436

Hlavními vývozními položkami ČR v r. 2019 tedy byly vozidla motorová, traktory, kola aj.; reaktory kotle přístroje nástroje mechanické, a železo a ocel. Tchaj-wan dovezl do ČR v r. 2019 především přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu, reaktory kotle přístroje nástroje mechanické a vozidla motorová traktory kola aj vozidla.

Obchodní výměna ČR – Tchaj-wan (2015 – 2019)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

 

USD (v tis.)

poř.

USD (v tis.)

poř.

USD (v tis.)

poř.

USD (v tis.)

2015

207 032

51.

913 235

25.

1 120 267

32.

-706 203

2016

193 960

49.

954 113

24.

1 148 073

33.

-760 153

2017

235 972

48.

1 052 152

24.

1 288 124

32.

-816 180

2018

211 646

52.

1 225 881

25.

1 437 528

31.

-1 014 235

2019

245 322

51.

1 158 606

26.

1 403 929

32.

-913 284

Zdroj: Český statistický úřad, MPO ČR

Investiční spolupráce mezi ČR a TW

Co se týče investiční spolupráce mezi Českou republikou a Tchaj-wanem, elektronické komponenty obecně představují oblast, kam nejvíce směřují tchajwanské investice, tvořící téměř 2/5 všech projektů. Celkový počet projektů tchajwanských investorů byl 32 do roku 2019. Tyto projekty reprezentují až 792 mil. USD a 23 986 nově vytvořených pracovních míst. Firma Foxconn je největším tchajwanským největším investorem.

Mezi největší české exportéry se řadí také tchajwanští investoři, a sice společnosti Foxconn CZ a FIC CZ. Foxconn CZ se v roce 2018 za společností Škoda Auto umístil jako druhý největší vývozce z ČR. V ČR působí celkem cca 30 společností, jejichž majiteli jsou tchajwanští podnikatelé (jedná se i o obchodní společnosti).

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura českého vývozu / dovozu

SITC klasifikace

Nejvýznamnější položkou českého vývozu na Tchaj-wan jsou stroje a dopravní prostředky v hodnotě 172 309 tis. USD (dle SITC klasifikace), což je meziroční růst 27,2 %. Nejrychleji rostoucí položkou byly potraviny a živá zvířata, naopak nejvýznamnější propad byl zaznamenán u průmyslového spotřebního zboží, jež oproti loňskému roku vykazovalo 35% snížení.

Vývoz ČR na Tchaj-wan podle klasifikace SITC (1) v letech 2015 – 2019 (v tis. USD)

Zboží

2015

2016

2017

2018

2019

meziroční růst (%)

Stroje a dopravní prostředky

102 268

115 652

161 891

135 369

172 309

27,2

Tržní výrobky tříděné podle materiálu

18 942

19 862

24 695

29 651

37 079

25,0

Průmyslové spotřební zboží

67 010

45 532

30 971

25 911

16 678

-35,6

Chemikálie a příbuzné výrobky

10 207

8 408

9 266

9 931

9 816

-1,6

Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv

7 814

3 470

7 307

8 695

6 582

-24,3

Potraviny a živá zvířata 

738

845

919

1 110

2 068

86,3

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály           

356

29

551

278

410

47,4

Nápoje a tabák

162

326

171

363

361

-0,5

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

17

9

8

21

19

-9,5

Co se týče tchajwanského dovozu do ČR, největší položku tvořily rovněž stroje a dopravní prostředky v celkové hodnotě 862 370 tis. USD (dle SITC klasifikace). Na druhém a třetím místě se umístily tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu a průmyslové spotřební zboží.

Dovoz z Tchaj-wanu do ČR podle klasifikace SITC (1) v letech 2015 – 2019 (v tis. USD)

Zboží

2015

2016

2017

2018

2019

meziroční růst (%)

Stroje a dopravní prostředky

643 834

657 911

717 689

902 739

862 370

-4,4

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

129 818

151 188

160 722

184 017

161 147

-12,4

Průmyslové spotřební zboží

112 610

105 577

112 296

100 163

96 140

-4,0

Chemikálie a příbuzné výrobky

24 594

30 043

31 042

32 136

27 483

-14,4

Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv

6 439

5 244

3 650

5 771

5 391

-6,5

Nápoje a tabák

1 299

2 775

3 270

3 409

3 560

4,4

Potraviny a živá zvířata 

2 390

2 160

1 905

1 918

2 389

24,5

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály           

39

32

44

34

92

170,5

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

15

3

527

6

34

466,6

HS klasifikace

Nejvýznamnější položkou českého vývozu na Tchaj-wan jsou motorová vozidla, traktory, kola aj. vozidla v hodnotě 114 682 tis. USD (dle HS klasifikace), která meziročně vzrostla o 29 %. Naopak nejrychleji rostoucí položkou je železo a ocel s 107% růstem.

Vývoz ČR na Tchaj-wan podle Harmonizovaného systému (2) v letech 2015 – 2019 (v tis. USD)

Kód zboží

Název zboží

2015

2016

2017

2018

2019

meziroční růst (%)

87

Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla

45 118

64 214

124 472

88 749

114 682

29,2

84

Reaktory, kotle, přístroje a nástroje mechanické

28 569

28 537

24 562

33 117

35 997

8,7

72

Železo a ocel

2 005

907

5 676

10 225

21 231

107,6

85

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku a TV obrazu

28 797

23 184

13 293

13 809

17 433

26,24

90

Přístroje optické, foto, kinem., lékařské, chirurgické apod.

38 136

30 649

19 943

15 606

9 527

-38,9

40

Kaučuk a výrobky z něj

9 437

9 529

10 584

8 852

6 316

-28,6

39

Plasty a výrobky z nich

3 571

3 488

4 624

5 085

5 382

5,8

95

Hračky hry potřeby sportovní

18 983

4 545

2 665

5 384

2 559

-52,4

69

Výrobky keramické        

740

1624

968

3 687

2 493

-32,3

05

Výrobky živočišného původu jinde neuvedené       

4 163

2 396

4 558

3 698

1 766

-52,2

Co se týče tchajwanského dovozu do ČR, největší položku tvořily (již tradičně) přístroje el. záznamu reprodukce zvuku a TV obrazu v celkové hodnotě 389 726 tis. USD (dle HS klasifikace). Na druhém a třetím místě se umístily reaktory, kotle, přístroje a nástroje mechanické a vozidla motorová traktory kola atd.

Dovoz z Tchaj-wanu do ČR podle Harmonizovaného systému (2) v letech 2015 – 2019 (v tis. USD)

Kód zboží

Název zboží

2015

2016

2017

2018

2019

meziroční růst (%)

85

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku a TV obrazu

415 544

427 855

433 248

469 959

389 726

-17,0

84

Reaktory, kotle, přístroje a nástroje mechanické

212 487

195 886

249 613

366 650

385 026

5,0

87

Vozidla motorová traktory kola aj. vozidla

64 446

67 336

73 856

83 531

97 568

16,8

73

Výrobky ze železa nebo oceli

53 652

52 139

56 535

63 743

66 869

4,9

39

Plasty a výrobky z nich

25 589

29 897

30 645

32 211

30 805

-4,3

82

Nástroje náčiní výrobky nožířské

21 441

21 484

23 863

23 216

23 394

0,7

72

Železo a ocel

11 755

22 150

24 354

37 716

21 949

-41,8

90

Přístroje optické, foto, kinem., lékařské, chirurgické apod.

13 497

15 827

19 469

20 648

20 850

0,9

95

Hračky hry potřeby sportovní

13 133

18 523

15 712

17 931

19 483

8,6

83

Výrobky různé z kovu obecných

10 463

13 143

13 059

14 290

9 911

-30,6

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Za loňský rok celkový dovoz služeb z Tchaj-wanu činil 2,24 mld. Kč, což byl 15% nárůst oproti roku 2018. Nejvýznamnější oblastí služeb byl cestovní ruch, který přinesl 1,36 mld. Kč (60% podíl). Kromě turismu tedy nelze hovořit o významnější vzájemné výměně v oblasti služeb mezi ČR a Tchaj-wanem. Tchajwanci velmi rádi cestují, v minulém roce (2019) vycestovalo do zahraničí dle údajů Tchajwanské turistické centrály více než 17 mil. turistů, což je 2,4% nárůst oproti roku 2018. Nejvíce turistů stále jezdí do Asie, resp. do Japonska, Číny a Hongkongu.

ČR navštívilo v roce 2019 téměř 22 mil. turistů, z toho 191 tis. jich bylo z Tchaj-wanu (+4,3 % ve srovnání s rokem 2018). Počet tchajwanských turistů převyšuje turisty i z mnohem lidnatějších zemí jako např. z Japonska o 29 % či Indie o 95 %.

Tchajwanci navštěvují ČR s cestovními kancelářemi, ale i individuálně. ČR je většinou součástí „širší cesty po Evropě“. Nejčastější itinerář je následující: přílet do Vídně (přímé letecké spojení Eva Air, China Airlines), cesta do Salzburgu, dále Český Krumlov, Karlovy Vary, Praha, Telč a zpět do Vídně. Někteří turisté se vracejí / přilétají z/do Frankfurtu n. M. Průměrná délka pobytu je 7-10 dní, max. 14 dní. Cesta je zaměřena zejména na prohlídku pamětihodností s vhodným doplněním kulturními akcemi a časem pro nákup suvenýrů. Opomíjen se prozatím zdá být potenciál lázeňských aktivit, gastroturistika a návštěvy vinařských oblastí jako druh tzv. zážitkové turistiky. Tchajwanští turisté jsou ubytováváni většinou v luxusních hotelech (Intercontinental, Hilton apod.).

 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (ČEKK) do současné doby eviduje následující formy spolupráce českých (případně česko-tchajwanských) firem na Tchaj-wanu:

V současnosti působí v Tchaj-pej přímé zastoupení firmy Škoda. Postupně jsou uváděny na trh vyráběné modely a jsou pořádány propagační kampaně též ve spolupráci s ČEKK. V prodeji jsou typy Fabia, Scala, Octavia, Superb, Karoq a Kodiaq. Na místním náročném automobilovém trhu (ovládaném především místně vyráběnými modely japonských automobilek) se jedná o velmi dynamický nárůst prodeje. Image značky, spojené s tradičně uznávanou německou kvalitou mateřského koncernu Volkswagen, se postupně prosazuje do povědomí místního řadového zákazníka jako synonymum nejúspěšnějšího českého výrobku na současném tchajwanském trhu. V roce 2018 se prodalo celkem 6155 vozů, což byl 20% nárůst oproti roku 2017.

Od 1.1.2017 se přední světový výrobce obráběcích strojů firma TOS Varnsdorf a.s. spojila s tchajwanskou firmou Litz Hightech Corp. a založila společný podnik s názvem TOS LITZ Machinery Corporation se základním kapitálem 5 mil. EUR. Prvním cílem spolupráce je vybudování tří nových typů horizontálních frézovacích strojů na TW. Česká strana nabídne know-how k nejvyspělejším multifunkčním obráběcím strojům zatímco umístění produkce umožní českému výrobci přístup na asijský trh. Cílem firmy je vyrobit 120 strojů ročně.

Vlastní zastoupení mají v Tchaj-pej Veletrhy Brno a.s., a to prostřednictvím firmy Kaigo (zastupující Messe Düsseldorf), se kterou se podílejí na rozvoji vzájemných obchodních styků. Vystavovatelům z Tchaj-wanu umožňuje Kaigo seznámení s trhem v ČR a jeho možnostmi. Veletrhy Brno a.s. rovněž uzavřely Memorandum o spolupráci s tchajwanskou organizací na podporu zahraničního obchodu TAITRA.

Významné je zastoupení karlovarského výrobce luxusního skla Moser. Jeho reprezentantem je Opulent State Life Corporation – firma prodávající i produkci německé firmy Meissner Porzellan a jiné luxusní výrobky. Má síť cca 18 obchodů po celém Tchaj-wanu a úspěšně prodává zejména produkty dražší kategorie, jako jsou rytiny. Opulent State Life Corporation je současně i místním zástupcem českého výrobce skla a sklářských výrobků Preciosa.

Výrobce designového osvětlení Lasvit úspěšně proniká na tchajwanský trh s luxusním zbožím.

Na Tchaj-wanu úspěšně rozšiřuje svoje působení místní pobočka české firmy Koukaam, která vyvíjí, vyrábí a prodává elektrotechnická zabezpečovací zařízení s vlastními inovativními a komplexními řešeními. Připravuje svoji další expanzi do regionu, přičemž s Tchaj-wanem počítá jako se svojí regionální základnou, v níž realizuje vzhledem k nižším nákladům i část svých výrob.

Síť prodejen buduje na Tchaj-wanu též firma Botanicus, jejíž kosmetické výrobky jsou žádaným artiklem i při cestách tchajwanských návštěvníků přijíždějících do ČR.

Pivo Plzeňský Prazdroj dováží firma Millenia Commercial a dodává jej do některých prodejních řetězců. Stejně tak se na trhu snaží prorazit i českobudějovický Budvar či STOCK International.

Dále se na místním e-shopu prodávají produkty značky Nutrend a občas se na trhu objeví i původní česká značka Dermacol.

Dále se na tchajwanský trh snaží prosadit firmy například i ze zdravotnictví, letectví, ICT (oblast smart cities), dopravního průmyslu či vinařství.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Od roku 2015 se podepsalo například memorandum o pracovní dovolené pro mládež (2015), deklarace o vzdělávání (2016) či se dokončilo dlouholeté vyjednávání o zamezení dvojího zdanění a předcházení daňovým únikům s ohledem na daně z příjmu (2017). Mezi vysokými školami v ČR a na Tchaj-wanu existuje okolo 60 bilaterálních memorand o porozumění, na základě kterých dochází k vzájemné výměně studentů a vyučujících.

 

Česká republika – Tchaj-wan: smluvní dokumenty o spolupráci v letech 1990 – 2019

 • Dohoda o spolupráci a výměně obchodních informací mezi ČSOPK/Československou obchodní a průmyslovou komorou a CETRA/China External Trade Development Council (1990)
 • Dohoda mezi ČSAV a tchajwanskou Národní radou věd o vědecké spolupráci, (10.5.1991)
 • Ujednání o mezinárodní expresní poště mezi Úřadem pošt Tchaj-wanu a Úřadem pošt České a Slovenské federativní republiky, (28.6.1991)
 • Dohoda mezi Akademií věd ČR a NSC (National Science Council), (24.9.1993)
 • Smlouva o spolupráci mezi Svazem průmyslu a Federací čínských společností a s CETROU (Tchaj-pej, duben 1994)
 • Memorandum o ukončení jednání v rámci přistoupení samostatného celního teritoria Tchaj-wanu ke GATT, (Praha, 23.5.1995)
 • Dohoda o spolupráci a výměně zkušeností mezi UK Praha a National Taiwan University (Tchaj-pej, květen 1995)
 • Memorandum o porozumění mezi tchajwanským Úřadem inspekce zboží a karantény a Českým úřadem pro standardy, metrologii a měření, (5.10.1995)
 • Předběžné memorandum o vytvoření tchajwanského průmyslového parku v lokalitě Borská pole, Rámcové ujednání o spolupráci mezi CzechInvestem a Tchajpejským ústředím průmyslového a investičního rozvoje, Dohoda o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho tchajwanským protějškem, (Plzeň, říjen 1995)
 • Dohoda o podpoře investic uzavřená mezi CzechInvestem a Tchajwanským centrem pro průmyslový rozvoj a investice, (4.10.1995)
 • Memorandum o porozumění ve spolupráci mezi ČR a Institutem pro výzkum jaderné energie při Výboru pro atomovou energii Tchaj-wanu a Ústavem jaderného výzkumu v Řeži, ČR, (1.9.1996)
 • Memorandum o porozumění v oblasti celní spolupráce mezi Generálním ředitelstvím cel Tchaj-wanu a Generálním ředitelstvím cel ČR, (2.3.1998)
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářských záležitostí Tchaj-wanu o rozvoji železničních systémů, (Praha, prosinec 1998)
 • Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro standarty, metrologii a kontrolu v Tchaj-pej a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR, (31.1.2001)
 • Ujednání mezi Úřadem civilního letectví Tchaj-wanu českým úřadem pro civilní letectví ČR (18.9.2002)
 • Memorandum o porozumění týkající se výměny informací v oblasti výskytu ptačí chřipky podepsané mezi Centrem pro kontrolu nemocí Tchaj-wanu a českým Národním institutem veřejného zdraví. (27.04.2006)
 • Opatření k výměně Air Traffic Rights mezi Úřady civilního letectví ČR a Tchaj-wanu. (11.10.2007)
 • Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Grantovou agenturou České republiky a Ministerstvem pro vědu a technologie Tchaj-wanu, (3.11.2008)
 • Memorandum o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a Academia Sinica, (červen 2009)
 • Memorandum o porozumění, týkající se spolupráce mezi českým a tchajwanským úřadem pro duševní vlastnictví , (13.9.2010)
 • Memorandum o porozumění mezi Institutem pro zahraniční službu Ministerstva zahraničních věcí Tchaj-wanu a Diplomatickou akademií MZV ČR, (26.1.2011)
 • Memorandum o porozumění mezi Národní komisí pro komunikace Tchaj-wanu a Českým telekomunikačním úřadem, o spolupráci v oblasti telekomunikací, (6.9.2011)
 • Memorandum o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje mezi MŠMT ČR a National Science Council Taiwan, (25.1.2012)
 • Memorandum o porozumění o jaderné spolupráci mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost ČR a Radou pro atomovou energii Tchaj-wanu, (18.1. 2013)
 • Memorandum o výzkumu a vývoji inovačních technologií mezi Sekcí Evropských fondů MPO ČR a Sekcí průmyslové technologie Ministerstva hospodářství Tchaj-wanu, (Praha, 24.6.2013)
 • Memorandum o spolupráci mezi Asociací textilního-oděvního-kožědělného průmyslu (ATOK) a Taiwan Textile Federation (TTF), (květen, 2015)
 • Memorandum mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji a Tchaj-pejskou ekonomickou a kulturní kanceláří v Praze o pracovních prázdninách, (Praha, 28.12.2015)
 • Deklarace mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji a Tchaj-pejskou ekonomickou a kulturní kanceláří v Praze o spolupráci ve vzdělávání, (Tchaj-pej, 3.5.2016)
 • Dohoda o vědecké spolupráci mezi Ministerstvem vědy a technologií TW a AV ČR , (Praha, 29.6.2016)
 • Memorandum o porozumění mezi Ústavem termomechaniky Akademie věd ČR, Tatung Co. a Taiwan Institute of Economic Research, (Tchaj-pej, únor 2017)
 • Memorandum o porozumění mezi Masarykovou univerzitou a National Cheng-Kung University, (Tchaj-nan, květen 2017)
 • Memorandum o porozumění mezi Akademií věd ČR a tchajwanským Výzkumným ústavem průmyslových technologií (ITRI), (Praha, říjen 2017)
 • Dodatek Memoranda o spolupráci mezi Asociací textilního-oděvního-kožědělného průmyslu (ATOK) a Taiwan Textile Federation (TTF), (Tchaj-pej, říjen 2017)
 • Dohoda mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji a Tchaj-pejskou ekonomickou a kulturní kanceláří v Praze o zamezení dvojího zdanění a předcházení daňovým únikům s ohledem na daně z příjmu, (Praha, 12.12.2017)
 • Memorandum o spolupráci v rámci programu DELTA 2 mezi Technologickou agenturou ČR a Department of Industrial Technology (MOEA), (Tchaj-pej, březen 2019)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika Tchaj-wanu neposkytuje rozvojovou pomoc a ani ji od Tchaj-wanu nepřijímá. Nicméně, v roce 2002 poskytl Tchaj-wan humanitární pomoc ČR po závažných záplavách. V neposlední řadě, v letech 2011 – 2013 se v Burkina Faso uskutečnil společný rozvojový projekt České republiky a Tchaj-wanu na výstavbě ICT centra napájeného solární energií.

V roce 2020 daroval Tchaj-wan v rámci boje proti pandemii koronaviru 25 plicních ventilátorů a 100 zdravotnických ochranných masek.

Tchaj-wan se díky domácímu ekonomickému úspěchu stal z čistého příjemce čistý poskytovatel zahraniční rozvojové pomoci. V roce 1996 byl založen Tchajwanský fond pro spolupráci a rozvojovou pomoc – Taiwan ICDF, který koordinuje poskytování této pomoci z různých vládních zdrojů. Vychází přitom ze zkušeností, které v minulosti získalo Ministerstvo zahraničních věcí (MOFA) a další resorty – Ministerstvo pro ekonomické záležitosti, zemědělství a zdravotnictví. V posledních letech je stále více do rozvojové pomoci zapojován i soukromý sektor a v zájmu účinnějšího prosazování zájmů Tchaj-wanu, jsou zdroje jednotlivých vládních organizací lépe integrovány.

Taiwan ICDF je rovněž pověřen MOFA, aby organizoval zahraniční mise a řídil tzv. Youth Overseas Service program. Fond rovněž používá svůj vlastní kapitál pro implementaci projektů technické pomoci v oblastech jako je průmysl, budování institucí a specializovaný výzkum. Kromě toho též spravuje program působení dobrovolníků v zahraničí – tzv. Overseas Volunteers Program a Program mobilních zdravotnických misí (Mobile Medical Missions – MMMs). Nicméně ve světle své specifické diplomatické situace musí Tchaj-wan čelit těžkostem při zapojování se do bilaterálních i multilaterálních programů na úrovni oficiální rozvojové pomoci (ODA). Tato situace vymezuje formální kanály, kterými Tchaj-wan může poskytovat rozvojovou pomoc ostatním zemím.

Taiwan ICDF aktualizoval strategické cíle v kontextu trvale udržitelného rozvoje. Od podpory potravinového zabezpečení míří k podpoře udržitelnosti životního prostředí, od pomoci zemím postiženým finanční krizí k podpoře vyhledávání nových příležitostí, od pomoci rozvojovým zemím ke spolupráci s “emerging economies” a od posilování bilaterálních partnerství ke konsolidaci multilaterálních vztahů.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem