Tchaj-wan

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní město Tchaj-pej
Počet obyvatel 23,3 mil.
Jazyk standardní čínština, tchajwanština, hakka, domorodé jazyky
Náboženství buddhismus (35 %), taoismus (33 %), křesťanství (3 %)
Státní zřízení zastupitelská demokracie
Hlava státu Lai Ching-te
Hlava vlády Cho Jung-tai
Název měny Nový tchajwanský dolar (TWD)
Cestování
Časový posun +7 hod (v létě +6 hod)
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Mgr. David Steinke
Ekonomický úsek Ing. Kateřina Heinischová
Konzulární úsek Mgr. Martina Rubešková
CzechTrade ne
Czechinvest Bc. Matouš Kostlivý, M. A.
Ekonomika 2023
Nominální HDP (mld. USD) 755,8
Hospodářský růst (%) 1,4
Inflace (%) 2,5
Nezaměstnanost (%) 3,50

Mapa globálních oborových příležitostí – Tchaj-wan (MZV) (74.33 KB)Souhrnná teritoriální informace (STI) Tchaj-wan (364.73 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Desetiletí demokratického vývoje (od r. 1987, kdy skončil mimořádný stav vyhlášený v r. 1949) umožnila zformovat a konsolidovat jednu z nejstabilnějších demokracií v regionu. Dnešní Tchaj-wan (užívaný oficiální název Čínská republika) je demokratickou společností, jejímž nejvyšším představitelem je prezident. Administrativa na Tchaj-wanu má tři úrovně – centrální, provinční/municipální a okresní. Ústřední moc představuje Kancelář prezidenta republiky a pět tzv. dvorů (Yuanů). K voleným orgánům veřejné moci náleží Legislativní dvůr (Legislative Yuan). Je to nejvyšší zákonodárný orgán v zemi (v podstatě jednokomorový parlament), jehož úkolem je schvalovat zákony, které potvrzuje prezident.

Dalším voleným orgánem je Kontrolní dvůr (Control Yuan), který schvaluje kandidáty na funkci prezidenta, viceprezidenta, vrchních soudců soudního dvora a kandidáty na členy Přezkušovacího dvora. Přezkušovací dvůr (Examination Yuan) navazuje na konfuciánskou tradici úřednických zkoušek. Je zodpovědný za to, že místa ve veřejné správě vykonávají lidé, kteří jsou k tomu morálně i odborně způsobilí. Kromě toho zodpovídá i za úroveň odborníků zastávajících vedoucí funkce na vybraných vědeckých, technických a kulturních pracovištích.

Výkonný dvůr (Executive Yuan) je de facto vláda. V jeho čele je premiér, kterého jmenuje prezident republiky. Justiční dvůr (Judicial Yuan) je zodpovědný za dodržování zákonů, za zajištění bezpečnosti občanů i nedotknutelnosti jejich majetku. Na tchajwanské politické scéně dominují dvě hlavní strany, které jsou známé jako modrý tábor a zelený tábor. Modrou symboliku užívá strana Kuomintang (KMT – Čínská národní strana). Zelený tábor představuje Demokratická pokroková strana (Democratic Progressive Party – DPP).

Složení tchajwanské administrativy:

 • Prezident LAI Ching-te
 • premiér CHO Jung-tai
 • vicepremiérka CHENG Li-chiun
 • Ministerstvo zahraničních věcí LIN Chia-lung
 • Ministerstvo hospodářství KUO Jyh-huei
 • Ministerstvo vědy a technologií WU Cheng-wen
 • Ministerstvo financí CHUANG Tsui-yun
 • Ministerstvo školství CHENG Ying-yao
 • Ministerstvo vnitra LIU Shyh-fang
 • Ministerstvo spravedlnosti CHENG Ming-chian
 • Ministerstvo práce HO Pei-shan
 • Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče CHIU Tai-yuan 
 • Ministerstvo kultury LI Yuan
 • Ministerstvo dopravy a komunikací LI Men-yen
 • Ministerstvo národní obrany KOO Li-hsiung
 • Národní rozvojová rada LIU Chin-ching (Paul)
 • Ministerstvo digitálních záležitostí HUANG Yen-nun
 • Ministerstvo zemědělství CHEN Junne-jih
 • Ministerstvo životního prostředí PENG Chi-ming

1.2. Zahraniční politika země

Diplomatické styky má Tchaj-wan navázány s 12 státy. Jasnou prioritou jsou vztahy s USA a dále pak především se zeměmi v regionu (např. Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Indie, státy ASEAN). Důležitým momentem je rozvoj spolupráce s EU a jejími členskými státy. Vzájemné vztahy EU s TW od března 2003 zajišťuje v Tchaj-peji Evropská ekonomická a obchodní kancelář (European Economic and Trade Office, EETO). Těžištěm činnosti EETO je rozvoj spolupráce v oblastech ekonomiky, investic, vědy, školství, kultury a výměny informací.

1.3. Obyvatelstvo

Až 95 % populace Tchaj-wanu je tvořena příslušníky největší čínské etnické skupiny Hanů (z toho etnická skupina Hoklo 70 %, Hakka 20 %) pevninští Číňané 14 %. Původní obyvatelé tvoří 2 % z celkového počtu obyvatel (16 úředně registrovaných domorodých kmenů, nejpočetnější jsou kmeny Amis, Paiwan a Atayal).

Na Tchaj-wanu je 21 registrovaných náboženství (2015). Hlavní náboženské skupiny na Tchaj-wanu jsou budhismus (35 %) a taoismus (33 %), tchajwanskou specialitou je prolínání těchto dvou náboženství spolu s vírou původních obyvatel. Třetím nejrozšířenějším je I-Kuan Tao (počet věřících 800 tis.). Od konce 80. let vstoupilo náboženské hnutí do nové fáze ruku v ruce s přechodem Tchaj-wanu na plnohodnotnou demokracii.

Úředním jazykem je standardní čínština (na rozdíl od pevninské Číny se zde používají tradiční znaky). Dalšími oficiálně používanými jazyky jsou tchajwanština Hoklo (minnanésština) a jazyk etnické skupiny Hakka. Kromě toho má každá z původních etnických skupin svůj vlastní jazyk.

V roce 2022 byl počet obyvatel Tchaj-wanu 23 347 374. V roce 2022 byla průměrná hustota zalidnění 645 obyvatel na km2, míra přirozeného přírůstku obyvatel činí 0,06 %. Poměr mužů a žen činí 98,4 : 100.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Tchajwanská ekonomika je otevřená, proexportně orientovaná a je tak značně závislá na vývoji celosvětové poptávky. Ekonomika v letech celosvětové pandemie koronaviru vykazovala bezprecedentní růst. V roce 2022 se ekonomická výkonnost začala zpomalovat v důsledku zhoršujícího se stavu globální ekonomiky. Vláda snížila prognózu růstu HDP i na rok 2023, důvodem byla nízká globální poptávka po spotřební elektronice a ICT, tedy dominantních exportních produktech Tchaj-wanu. HDP v roce 2023 vzrostlo o 1,4 %.  V roce 2024 se očekává rychlejší růst,, za nímž stojí dle očekávání expertů zotavení globálního obchodu, stabilní vývoj domácí spotřeby a investic s ohledem na poptávku po pokročilých polovodičových technologiích, investic do technologií s nulovými emisemi a do digitální transformace.

Nezaměstnanost se v roce 2023 snížila na 3,5 % a inflace se pohybovala na úrovni 2,5 %. HDP na obyvatele vystoupalo na 75 620 USD. Běžný účet platební bilance Tchaj-wanu je dlouhodobě přebytkový.

Co se týče obchodních statistik, hodnota tchajwanského vývozu v roce 2023 poklesla na téměř 432,5 mld. USD, v roce 2024 se však již očekává nárůst vzhledem k silné poptávce po pokročilých technologiích. Dovoz se v porovnání s předchozím rokem snížil a ke konci roku 2023 činil 351,9 mld. USD. Bilance zahraničního obchodu skončila v roce 2023 s vyšším přebytkem přes 97 mld. USD. Celkový zahraniční dluh činil v roce 2022 202,1 mld. USD.

Poměr hrubého vládního dluhu k HDP klesá, v roce 2022 měl dosáhnout 27,5 %, v roce 2023 vykázal 23 % (Mezinárodní měnový fond). Průměrné břemeno dluhu na hlavu je 272 tisíc TWD (cca 198,6 tis. Kč).

Tchajwanská ekonomika je jedním z největších světových dodavatelů elektronických součástek, jako jsou počítačové paměťové čipy a polovodiče, stejně tak jako počítače a optoelektronika, včetně plochých obrazovek. Tchaj-wan vyrábí elektronické součástky a komponenty do finálních produktů, které jsou následně „obrandovány“ a prodány zahraničními značkami. Spousta tchajwanského zboží je dále zpracována v Číně nebo jihovýchodní Asii s následným prodejem v Japonsku, USA nebo EU. Více než 80 % tchajwanského vývozu je tak tvořeno meziprodukty.

Úloha Tchaj-wanu je ve světovém obchodu zvláště patrná v odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT). Tchaj-wan je domovem špičkového polovodičového průmyslu, což umožňuje dodávat klíčové komponenty a sestavovat konečnou spotřební elektroniku. Tchajwanská ekonomika se také aktivně podílí na vývoji cloudových technologií a softwarových službách. Co se týče dovozu, hlavní položky tvoří stroje a strojní zařízení, elektrická zařízení a jejich částky, přístroje pro záznam a reprodukci zvuku atd.

Ukazatel 20212022202320242025
Růst HDP (%) 6,622,591,43,32,9
HDP/obyv. (USD/PPP) 65554,6472330,56756208086085460
Inflace (%) 1,972,952,5021
Nezaměstnanost (%) 3,953,663,503,403,60
Export zboží (mld. USD) 446,371479,415432,469453,623508,026
Import zboží (mld. USD) 381,957428,083351,883368,133413,031
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 87,96368,22997,344103,03114,667
Průmyslová produkce (% změna) 14,73-1,65-12,406,205,00
Populace (mil.) 23,3823,2723,3723,1723,01
Konkurenceschopnost 8/64N/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 1/72/72/71/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Rozpočtový deficit a veřejný dluh jsou podle mezinárodních standardů nízké a tento konzervativní postoj je podporován napříč stranami.

Vláda z přebytku státního rozpočtu v roce 2022 využila přibližně 12,2 mld. USD na posílení ekonomické a sociální odolnosti, na výzvy postpandemické globální ekonomiky a udržení ekonomické dynamiky TW. Příjmy rozpočtu na rok 2024 se odhadují na 2 709,2 miliardy TWD (85,2 mld. USD), což představuje nárůst o 5 % ve srovnání s rokem 2023. Výdaje jsou stanoveny na 2 881,8 miliardy TWD (90,6 mld. USD), což je nárůst o  7,2 % ve srovnání s rokem 2023 (oba údaje jsou historicky nejvyšší). 

Největší část rozpočtu je alokována do kapitoly sociálních výdajů (27,5 %), následují výdaje na vzdělání, vědu a kulturu (19,5 %), dále na ekonomický rozvoj (15,1 %) a v neposlední řadě na obranu (15 %). Financování projektů veřejné infrastruktury dle plánu mělo být jen mírně navýšeno (o 0,3 %) na částku 588,6 mld. NTD (18,9 mld. USD). 

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo téměř 100 mld. USD. Veřejný dluh tvoří 25,7 % HDP. 

Veřejné finance 2023
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -0,10
Veřejný dluh (% HDP) 25,70
Bilance běžného účtu (mld. USD) 99,956
Daně 2024
PO 20 %
FO 5 % – 40 %
DPH 5 %

2.3. Bankovní systém

Tchajwanská centrální banka je hlavním regulátorem bankovního sektoru. Vydává měnu, spravuje devizové rezervy, zpracovává pokladní příjmy a výplaty, stanovuje úrokovou politiku a dohlíží na operace místních finančních institucí.

Vedle centrální banky dále existuje 38 domácích bank, 23 úvěrových družstev, 283 zemědělských družstevních záložen a 28 rybářských družstevních záložen. Tyto banky, družstva a družstevní záložny hrály stěžejní roli ve vývoji finančního systému na Tchaj-wanu.

Zahraniční bankovní instituce jsou na místním finančním trhu dobře etablovány a těší se obdobnému zacházení jako domácí banky. Mnohé zahraniční instituce nabízí širokou nabídku bankovních služeb a úspěšně tak konkurují domácím institucím.

Mezi nejvýznamnější tchajwanské banky patří Bank of Taiwan, Lank Bank of Taiwan, Taiwan Cooperative Bank, First Commercial Bank, Hua Nan Commercial Bank, Chang Hwa Commercial Bank a Shanghai Commercial & Savings Bank. Specifickou pozici má Export-Import Bank, která je spravována rezortem financí a zaměřuje se na podporu obchodu. Aktuální přehled akreditovaných tchajwanských bankovních institucí je k dispozici na stránkách Tchajwanské centrální banky.

2.4. Daňový systém

Rezort financí je odpovědným subjektem za administraci a výběr daní. Zdanění probíhá na národní i místní úrovni. Cla jsou vybírána Generálním ředitelstvím cel (Directorate General of Customs), ostatní daně jsou vybírány místní daňovou správou v závislosti na kraji či městě (National Taxation Bureau, NTA). V současné době existuje 5 regionálních kanceláří NTA.

Městské nebo okresní daňové úřady jsou podřízenými jednotkami správy města nebo okresu a jejich úkolem je vybírat municipální daně. Zákon o daních z příjmů (Income Tax Act) je hlavním zákonem, který upravuje daně z příjmu fyzických osob a zisk z podnikání.

Tchajwanský daňový systém prošel v roce 2018 rozsáhlou reformou, která celý systém výrazně zjednodušila a zároveň zavádí některé novinky především z oblasti digitální ekonomiky. Daňový rok probíhá od 1. 1. do 31. 12. 

Daň z příjmu fyzických osob je progresivní. V závislosti na výši přijmu je stanoveno 5 sazeb, a to 5, 12, 20, 30, a 40 %. Výpočet se dále liší, pokud je osoba daňovým rezidentem na Tchaj-wanu včetně přistěhovalců pobývajících na Tchaj-wanu déle než 183 dní v roce. Daň z příjmu právnických osob je stanovena na 20 %. Příjem do hodnoty 120 000 TWD je od daně osvobozen. Daň z přidané hodnoty je poměrně nízká, a to 5 %. Pro přeshraniční prodej je prodejce povinen se registrovat, pokud příjem překročí hranici 480 000 NTD.

Přehled vybíraných daní na centrální úrovni:

 • cla
 • daň z příjmu právnických osob (20 %)
 • daň z příjmu fyzických osob (5 – 40 %)
 • daň z nemovitostí a darů (Estate and Gift Tax)
 • spotřební daň
 • daň z transakcí s cennými papíry (Securities Transaction Tax)
 • daň z budoucích transakcí (Futures Transaction Tax)
 • DPH
 • daň z tabáku a alkoholu (Tobacco and Alcohol Tax)
 • zvláštní daň ze zboží a služeb (Specifically Selected Goods and Services Tax).

Bližší informace lze nalézt na stránkách National Taxation Bureau.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

ČR dle tchajwanských statistik patří v r. 2023 11. příčka v rámci zemí EU (celkově 41. příčka). Ve vzájemné relaci dominuje tchajwanská strana, což je dáno díky investicím do elektrotechnického průmyslu, a s tím související dovoz tohoto zboží, resp. komponentů pro montáž a následný reexport, do ČR. Výsledkem je však také deficit obchodu na české straně.


20192020202120222023
Import z ČR (mld. CZK) 5,626,086,317,937,77
Export do ČR (mld. CZK) 26,6029,3933,0637,9929,51
Saldo s ČR (mld. CZK) 20,9723,3226,7430,0621,73

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
781Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob5 091,9365,53
871Přístroje a zařízení optické j. n.422,755,44
874Přístroje měřící, kontrolní, analyzační, řídící j. n.182,762,35
772Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.158,112,03
759Díly ap. ke strojům kancel. a automat. zpracování dat157,822,03

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní5 565,9618,86
764Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu3 060,4510,37
776Elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly3 133,3810,61
759Díly ap. ke strojům kancel. a automat. zpracování dat1 831,226,20
785Motocykly (i mopedy), kola jízdní, vozíky invalidní2 293,947,77

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

EU je pro Tchaj-wan 5. největším obchodním partnerem. V rámci EU je Německo na 1. místě, dále Nizozemsko, Francie, Itálie. Tchaj-wan je pro EU 14. největší obchodní partner.


20192020202120222023
Import z EU (mil. EUR) 23572,4422919,6028418,4835036,3730485,55
Export do EU (mil. EUR) 27405,7026464,3235628,3449199,4447231,71
Saldo s EU (mil. EUR) 3833,263544,727209,8614163,0716746,16

Zdroj: EK

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Klíčovými partnery zůstává v roce 2023 na 1. místě ČLR (165,97 mld. USD), 2. USA (116,85 mld. USD), a 3. Japonsko (75,76 mld. USD). Tchajwanská hospodářská závislost na čínské ekonomice je jedna z největších v Asii. Tchaj-wan má však kladnou obchodní bilancí s ČLR.


20192020202120222023
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 240655,29241766,93324891,74360940,40295006,22
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 277064,81292777,23377264,83394259,43352802,11
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 36409,5151010,3052373,0933319,0357795,89

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Pro zahraniční investory představuje Tchaj-wan (TW) poměrně atraktivní destinaci. Geograficky se nachází v asijsko-pacifické oblasti spojující dopravní uzel východní a jihovýchodní Asie. Výhodou je stabilní ekonomika tažená industriálními klastry (elektronika a technologie), kterou reprezentuje nízká míra inflace a nezaměstnanosti, vysoká úroveň vzdělané pracovní síly, transparentní a fungující právní systém, silná ochrana IPR, vyspělá dopr. infrastruktura, stabilní obchodní přebytky či vysoké zahraniční rezervy.

S cílem přilákat zahraniční investice na TW se vytvořila řada komerčních, industriálních a dalších speciálně zaměřených zón, kde se investorům nabízí různé zvýhodněné pobídky. Všechny zóny a parky nabízí zahraničním investorům nízko nákladové operační prostředí.  Zahraniční přímé investice (FDI) na TW schválené Investiční komisí (IK) v roce 2023 dosáhly hodnoty 11,25 mld. USD, pokles o 15,4 %, investice čínských firem na TW v hodnotě téměř 30 mil. USD, což je o 23,3 % méně než v roce 2022. Odchozí investice z TW v roce 2023 byly schváleny v rekordní výši 23,58 mld. USD, představující nárůst o 136,67 % oproti 2022, odchozí investice do ČLR se propadly meziročně o téměř 40 % na 3,04 mld. USD. 

Na TW se nachází příležitosti pro české firmy, mimo jiné, v sedmi inovativních průmyslových oblastech (neboli „5 + 2“), které vychází z priorit a cílů tchajwanské administrativy. Následující sektory mají celkově přispět k modernizaci a transformaci ekonomiky a zároveň zvýšit konkurenceschopnost TW v mezinárodním globálním řetězci – zelené technologie, biotechnologie, chytré strojírenství, národní obrana, vznik „Asijského silikonového údolí“, inovativní zemědělství a cyklické hospodářství.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Rámec spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem odráží dynamický obchodní a hospodářský vztah mezi dvěma stejně smýšlejícími členy WTO. EU a Tchaj-wan každoročně pořádají dvoustranné obchodní konzultace, přezkum v polovině období, dialog o průmyslové politice, dialog o digitální ekonomice a různé odvětvové pracovní skupiny. 

Smlouvy s ČR

V roce 2015 bylo podepsáno memorandum o pracovní dovolené pro mládež, dále pak deklarace o vzdělávání (2016). V roce 2020 byla po několikaletém vyjednávání schválen zákon o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Tchaj-wanem. Mezi vysokými školami v ČR a na Tchaj-wanu existuje na 80 bilaterálních memorand o porozumění, na základě kterých dochází k vzájemné výměně studentů a vyučujících.

3.4. Rozvojová spolupráce

Česká republika Tchaj-wanu neposkytuje rozvojovou pomoc a ani ji od Tchaj-wanu nepřijímá.

V letech 2011–2013 se v Burkina Faso uskutečnil společný rozvojový projekt České republiky a Tchaj-wanu na výstavbě ICT centra napájeného solární energií.

Tchaj-wan se díky domácímu ekonomickému úspěchu stal z čistého příjemce čistý poskytovatel zahraniční rozvojové pomoci. V roce 1996 byl založen Tchajwanský fond pro spolupráci a rozvojovou pomoc –TaiwanICDF, který koordinuje poskytování této pomoci z různých vládních zdrojů. V posledních letech je do rozvojové pomoci zapojován i soukromý sektor a zdroje jednotlivých vládních organizací jsou lépe integrovány.

Fond TaiwanICDF používá svůj vlastní kapitál pro implementaci projektů technické pomoci v oblastech jako je průmysl, budování institucí a specializovaný výzkum. Kromě toho též spravuje program působení dobrovolníků v zahraničí – tzv. Overseas Volunteers Program a Program mobilních zdravotnických misí (Mobile Medical Missions – MMMs).

Nicméně ve světle své specifické diplomatické situace musí Tchaj-wan čelit těžkostem při zapojování se do bilaterálních i multilaterálních programů na úrovni oficiální rozvojové pomoci (ODA). Tato situace vymezuje formální kanály, kterými Tchaj-wan může poskytovat rozvojovou pomoc ostatním zemím.

TaiwanICDF aktualizoval strategické cíle v kontextu trvale udržitelného rozvoje, tj. podpora potravinového zabezpečení, udržitelnost životního prostředí, pomoc zemím postiženým finanční krizí, podpora vyhledávání nových příležitostí, pomoc rozvojovým zemím ke spolupráci s „emerging economies“ a posilování bilaterálních partnerství ke konsolidaci multilaterálních vztahů.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

▶ Dopravní infrastruktura

Na rozvoj chytré dopravy je v letech 2021–2024 uvolňováno v přepočtu na 140 mil. USD. Cílem je modernizace služeb, rozvoj a propojení digitální technologie s dopravní sítí. Inovativní technologie budou aplikovány v projektech na vybudování nových linek metra, rozšiřování sítě vysokorychlostní železnice či modernizace tradiční železnice na Tchaj-wanu. Vzhledem k tomu, že místní dodavatelé zatím nejsou schopni samostatně dokončit všechny aspekty těchto projektů (v hromadné dopravě, energii či vodních dílech), existují zde příležitosti pro české dodavatele.

▶ Energetika

Tchaj-wan má v plánu vytvořit inovační ekosystém v oblasti zelené energetiky propojením příslušných průmyslových odvětví, jako například přesného strojírenství, internetu věcí, výroby kompozitních materiálů či ICT. Administrativa počítá v dlouhodobém horizontu s masivními investicemi do tohoto sektoru v hodnotě nejméně 31 mld. EUR. Místní dodavatelé však nebudou schopni projekty dokončit bez pomoci zahraničních firem, což vytváří příležitostí pro české vývojáře systémů, výrobce materiálů či pro elektromechanické společnosti.

▶ Civilní letectví, vesmír

Tchaj-wan chce integrovat dodavatelské řetězce, propagovat chytré strojírenství i v leteckém průmyslu a stát se součástí mezinárodního dodavatelského řetězce v leteckém i kosmickém sektoru. Další perspektivní oblastí může být trh s bezpilotními prostředky, a to například v energetice, při ochraně hranic, pobřeží, civilních letišť nebo monitoringu požárů či pátrání a záchraně a podobně.

▶ ICT, elektronika, kyberbezpečnost

Země usiluje o rozvoj a posun od průmyslové ke znalostní ekonomice. Administrativa v rámci svých podpůrných programů cílí na podporu podnikání a rozvoj inovací se zaměřením na sektor služeb s cílem stát se inovačním hubem v Asii. Příkladem může být strategický plán DIGI+, který chce do roku 2025 vytvořit trh v hodnotě přes 170 mld. USD. Příležitosti pro české firmy se nacházejí v oblasti od softwarových řešení pro různá pododvětví, přes senzory až po nové materiály a zařízení pro ICT a elektronický průmysl.

▶ Průmyslové technologie, průmysl 4.0

V rámci inovativní strategie je kladen důraz na chytré strojírenství a Tchaj-wan se chce stát světovou základnou pro výzkum a vývoj v této oblasti. Do sektoru bylo alokováno v přepočtu téměř 110 mil. USD na přechod z tradiční výroby na produkci s použitím pokročilých technologií, což vytváří prostor především v nově vznikajících oblastech systémových integračních řešení, automatizace, integrovaných obráběcích strojů, průmyslových robotů a nových výrobních technologií.

▶ Voda a životní prostředí

Tchaj-wan je důležitým globálním centrem pro export high-tech dílů a komponentů, s výrobními procesy poskytujícími každoročně velké množství high-tech vedlejších produktů, jako jsou chemikálie a odpad, které mohou být dále zpracovány a opětovně použity ve výrobě. V rámci vodního hospodářství se Tchaj-wan zaměřuje na vybudování odolnosti vůči změně klimatu (zasahují jej sucha).

Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Tchaj-wan vynakládá značné prostředky na financování výzkumu. V roce 2021 činily celkové výdaje vynaložené na R&D 820 mld. TW dolarů (572 mld. Kč) neboli 3,77 % HDP. V porovnání s rokem 2017 činil nárůst o více než půl procenta (3,19 %). Tchaj-wan se pyšní výsadním postavením v polovodičovém odvětví a má za ambici stát se špičkovým výzkumným hubem v asijsko-pacifickém regionu v oborech kybernetické bezpečnosti a biomedicíny. Mezi další hlavní podporované výzkumné oblasti se řadí informační a digitální technologie, zelené a obnovitelné energie, národní obrana a strategický průmysl včetně kosmického odvětví a dále sektory týkající se strategických zásob. Česko-tchajwanský výzkum je nejen v těchto perspektivních oblastech podporován na základě společných veřejných soutěží a grantů.

Mapa globálních oborových příležitostí

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Tchajwanci mají podnikavý přístup k životu, jejich obecně přijatým krédem je „tvrdě pracuj a usilovně šetři.“ V obchodní kultuře je důležitá „tvář“, což je něco podobného jako reputace a získává se dary a projevy ochoty, jejíž podstatou je velkorysost.

4.2. Oslovení

Při oslovování se používá příjmení, které se správně uvádí na vizitkách a listinách na prvním místě na rozdíl od naší praxe. Tchajwanci se však již značně poevropštili, a tak v mnoha případech svá příjmení uvádějí po vzoru naší praxe až za jménem. Pokud má někdo vědecký titul, je třeba jej uvést před příjmením.

Mějte na paměti také to, že Tchajwanci neradi přecházejí s obchodními partnery na tykání. Při obchodních jednáních počkejte na iniciativu tchajwanského partnera. Obvykle je přijatelné západní podání ruky. Někdy se však můžete dopustit chyby, protože podle tchajwanské tradice je postačující mírný úklon. Líbání na tvář je považováno za příliš intimní a určitě nevhodné na prvních schůzkách.

4.3. Obchodní schůzka

Tchajwanci při jednání bývají velmi dobře argumentačně vybavení, oplývají velkou dávkou trpělivosti a jdou asertivně za svým cílem. Pokud jde o jednání na nejvyšší úrovni, budou tchajwanští představitelé mít velmi přesnou a aktuální informaci o situaci v České republice. Myšlení tchajwanských vyjednávačů je značně koncepční, uvažují o všem s perspektivou mnoha let dopředu. Při jednání se ukazuje jejich trpělivost, psychická odolnost, negociační slušnost a skromnost.

Znalost angličtiny osob na schůzce je na dobré úrovni. Je zásadní chybou nemít velkou zásobu vizitek, pro podniky více obchodující s Tchaj-wanem se vyplatí mít je i s čínským překladem. Tituly (Ing. apod.) se zpravidla nepoužívají, důležité je uvedení funkcí a respektování jejich hierarchie. Vizitky, listiny, dary (velmi důležité) apod. se podávají a přebírají oběma rukama. Není také vhodné schovávat vizitku do kapsy v přítomnosti jejího majitele. Často je užitečné umístit vizitku na stůl před sebe během schůzky – pomáhá to zapamatovat si jméno a funkci obchodního partnera.

Doba oběda je „svatá“, jednání by tedy mělo být nejlépe od 9 do 11 hodin, odpoledne od 14 do 16 hodin. Pro dosažení cílů tchajwanský partner nešetří časem a je schopen protáhnout jednání až do pozdních hodin, či dojít k dohodě v časovém prostoru, který již zahraniční strana považuje za ztracený.

Klíčová je v obchodním jednání funkce majitele firmy. Do konferenčního sálu vstupují jako první šéfové delegace a oni vyjednávají. Partneři by měli dbát na to, aby si byli rovni postavením. Členové týmu by neměli vyjadřovat názory odlišné od názoru lídra. Majitel firmy či CEO by měl být u všech jednání s partnerem, zejména pokud na tchajwanské straně jedná „nejvyšší“. Velmi se cení přesnost – pozdní příchod na schůzku je osobní urážkou. Schůzka začíná přivítáním hostitele – šéfa týmu. Následně by to měla oplatit druhá strana (příslušně k postavení).

Diskuze o banálních věcech má uvolnit atmosféru a navodit příjemnou náladu. Potlesk může být způsobem přivítání návštěvy ve firmě. Měl by být opětován. V přítomnosti není vhodné gestikulovat, dělat grimasy, dotýkat se někoho nebo poklepávat na rameno či se bezdůvodně se smát. Tchajwanci si cení střízlivého chování a klidu. Nesnášejí také ukazování prstem – pokud chcete na něco ukázat, udělejte to celou dlaní. Dalším důležitým momentem je fakt, že co je jeden den dojednáno, není nutně „startovací“ pozicí pro nadcházející jednání. Je běžné, že se musí začít tak trochu od začátku. I zde je tedy nutné se vyzbrojit trpělivostí a vést si podrobné záznamy z jednání. Všechny důležité otázky by měly být zmíněny na začátku partnerství, později už k tomu nebude prostor, resp. otázky by mohly vyvolat „ztrátu tváře“. Je tedy lepší zmínit problémové otázky na začátku vztahu s tím, že se k nim vrátíte.

Významnou úlohu při vytváření podmínek pro uzavření obchodní transakce hraje tzv. guanxi (kuan-ši). Partneři z Evropy by měli vnímat, že „guanxi“ je v zásadě nemožné vybudovat bez tchajwanského elementu. Jinými slovy, žádný cizinec, i když bude na Tchaj-wanu pracovat 20 let, nemá „skutečné“ guanxi. Guanxi je synonymem pro „chodili jsme spolu do školy“, „naši tátové jsou bývalí spolužáci“, „pracovali jsme spolu 10 let na centrále“, „je to moje teta“. Takové guanxi lze jen těžko dohánět a proto je účast tchajwanských spolupracovníků či partnerů při vstupu a působení na trhu zcela zásadní. Vzájemné poznání a potřebné známosti jsou tak pro získání důvěry partnera a uzavření kontraktu důležité. Z toho důvodu zahraniční partner musí počítat s tím, že někdy musí absolvovat několik návštěv a jednání.

Pro formálnější a důležitá jednání je samozřejmostí vždy tmavý oblek a obuv, tónované kravaty. Nejsou přípustné smokingy. Pro běžná obchodní jednání postačí košile s dlouhým rukávem, kravata a tmavé kalhoty. V létě muži nemusí nosit kravaty nebo saka. Akceptují se tmavé kalhoty a košile rozepnuté pod krkem. Obchodní etiketa pro ženy předpokládá tmavé sukně nebo kostýmy a boty na nízkém podpatku. Mini sukně, okázalé klenoty nebo hluboce vystřižené halenky nedělají dobrý dojem.

Stejně jako v mnoha asijských zemích je jídlo a pití s potenciálními partnery a klienty důležitou součástí podnikání na Tchaj-wanu. Doporučuje se uspořádat úvodní setkání a jiné důležité diskuze nad jídlem a pitím.

4.4. Komunikace

Ačkoli je angličtina často užívaným komunikačním jazykem v podnikatelské sféře, je užitečné a praktické komunikovat (i když jen v omezené míře) v mandarínštině či Hokkien. Rovněž se doporučuje najmout dvojjazyčného překladatele/tlumočníka, zejména pokud se sjednává obchodní smlouva či další právní záležitost. Namísto podpisu smlouvy obvyklého u nás běžně používají razítka se jménem. Při setkání si lidé podávají ruce, neuklánějí se s výjimkou formálních společenských příležitostí.

Jedním z aspektů tchajwanské kultury, který může cizince zmást nebo dokonce rozzlobit, je smích. Tchajwanci se smějí jindy než my, především když jsou na rozpacích nebo když chtějí odlehčit nepříjemnou situaci. Smích může také zakrývat překvapení či nesouhlas s nevhodným návrhem nebo dotazem.

Tchajwanský partner je schopen sdělit šokující zprávu či negativní názor s úsměvem. Zpravidla jim činí obtíže přímočaře formulovat negativní stanoviska, proto je důležité při jednání umět číst mezi řádky a být trpělivý. Ale i oni mají smysl pro humor, jen je dost jiný. Humor oceňují Tchajwanci spíše neosobní, záporně se staví k netrpělivému, agresivnímu, prudkému či žoviálnímu jednání ze strany partnera.

Zásadní je pro Tchajwance „neztratit tvář“, proto je třeba opatrnosti při kritice a žádosti o výrazné ústupky. Evropská slušnost vůči ženám, např. pomoci se zavazadlem či do kabátu, vyvolá spíše rozpaky.

4.5. Doporučení

Dárek nebo navštívenku je zdvořilé podávat oběma rukama, což symbolizuje darování z celého srdce. V tchajwanské společnosti je mimořádně důležitá dochvilnost. Nedochvilnost je vykládána jako nedostatek respektu k partnerovi a může se stát, že ten plánované setkání zruší.

Vhodné je také navázat dobrý vztah s místním partnerem a vytvořit si spolehlivou obchodní síť – „networking“ je důležitou součástí podnikání a mít tzv. „guanxi“ (kuan-si neboli konexe) se na Tchaj-wanu vysoce cení. Doporučuje se hned v počátku podnikání najít místního partnera nebo manažera na seniorské pozici, jenž bude udržovat či rozvíjet obchodní vztahy/sítě.

4.6. Státní svátky

 • 1. ledna – Nový rok
 • 28. ledna –2. února – Čínský Nový rok* (v roce 2025)
 • 28. února – Den míru
 • 4. dubna – Den dětí
 • 5. dubna – Památka zesnulých
 • 1. května – Den práce
 • 30. května – Festival Dračích lodí* (2025)
 • 9.–10. září – Podzimní festival*
 • 10. října – státní svátek
 • 31. prosince – státní svátek

Připadne-li svátek na úterý nebo čtvrtek, obvykle se přesune pracovní volno z předchozí nebo následující soboty tak, aby vznikl prodloužený čtyřdenní víkend (tj. volno je SO-ÚT nebo ČT-NE a pracuje se místo toho o nejbližší sobotě).

*Datum je pohyblivé

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Tchaj-wan je relativně malý, zato vysoce konkurenční trh – malá geografická rozloha s relativně vysokou hustotou obyvatel ve srovnání s jinými asijsko-pacifickými trhy napomáhá ke vzniku vysoce konkurenčního trhu. Dobrý vztah s místním partnerem a spolehlivá obchodní síť – „networking“ je důležitou součástí podnikání. Doporučuje se hned v počátku podnikání najít místního partnera nebo manažera na seniorské pozici, jenž bude udržovat či rozvíjet obchodní vztahy/sítě.

Zahraniční firmy, zejména malé a střední podniky, obecně spoléhají na agenty, kteří zprostředkují prodej zboží distributorům. Nejčastější forma distribuce zboží od dodavatele ke koncovému zákazníkovi je na Tchaj-wanu následující: dodavatel -› distributor -› maloobchodník/prodejce –› spotřebitel. Někteří dodavatelé distribuují zboží prostřednictvím prodejců, avšak tzv. multi-level marketing je na Tchaj-wanu velmi běžná praxe.

Před vstupem na tchajwanský trh většina zahraničních firem využije služeb místního zástupce či agenta. I tchajwanské firmy ve většině případů dávají přednost jednání/partnerství s místním agentem. Nicméně pokud to situace vyžaduje, je možné také uvažovat o zřízení pobočky či dceřiné společnosti na Tchaj-wanu. Tchaj-wan vítá zahraniční investice a i přes některé byrokratické postupy je zřízení kanceláře na Tchaj-wanu poměrně snadné.

Firmy by rovněž měly zvážit online prodej, tedy prodej přes e-commerce platformy. Online a televizní (B2C) nakupování je na Tchaj-wanu velmi populární. Nejčastější zákazníci jsou lidé ve věku 20 – 39 let. Nejvíce využívané platformy malými podniky jsou PChome, Yahoo! Kimo, Momo, a Raku. Zákazníci naopak nejvíce využívají platformu Shopee. V posledních letech oblast tchajwanského e-commerce rapidně roste. Mezi nejprodávanější kategorie se řadí spotřební elektronika či oděv a obuv, ale také například i domácí potřeby nebo kosmetika apod.

Se stále rostoucí poptávkou se předpokládá, že online platformy brzy předčí prodej ve fyzických maloobchodních prodejnách. S rostoucí poptávku po nákupu přes e-commerce souvisí i legislativa, která je průběžně aktualizována a upravována. Zákon o elektronických podpisech, který vychází z norem OSN, uznává elektronické podpisy certifikačních orgánů. Zákon o ochraně spotřebitele umožňuje spotřebitelům vrátit zboží do 7 dnů od nákupu. V roce 2015 byl schválen zákon, ve kterém jsou podrobně popsány postupy o online platbách. Co se týče finančního sektoru v oblasti e-commerce, ten je na Tchaj-wanu (oproti jiným trhům) stále mnohem konzervativnější.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Na Tchaj-wanu je možné založit některou z následujících obchodních jednotek:

 • akciovou společnost
 • společnost s ručením omezeným
 • pobočku společnosti
 • reprezentační kancelář

Většina zahraničních podnikatelů nebo firem vstupující na tchajwanský trh preferuje založení firmy formou s.r.o. Akciové společnosti se zakládají v případě, že plánujete disponovat větším objemem finančních zdrojů či rozprodat akcie firmy. Pobočka společnosti je další možností, jak začít podnikat na Tchaj-wanu. Subjekty registrované jako společnosti (dle zahraniční legislativy), by nejprve měly požádat o uznání statusu zahraniční společnosti a teprve potom založit pobočku na Central Region Office – Ministerstva hospodářství. Reprezentační kancelář se zakládá většinou tehdy, pokud zahraniční firmy nejsou ochotny zakládat nové společnosti či pobočky na Tchaj-wanu, nicméně mají zájem jmenovat někoho, kdo je bude zastupovat. Více informací o postupu při zakládání výše popsaných typů společností naleznete na stránkách portálu Commerce Industrial Services Ministerstva hospodářských záležitostí, na stránkách lze stáhnout i potřebné formuláře.

Rozhodnutí o tom, jaký typ společnosti založit, by mělo být učiněno s ohledem na rozsah plánovaných aktivit a předpokládanému druhu podnikání, stejně jako po vyhodnocení právních a daňových důsledků investice. Právní a účetní firmy působící na Tchaj-wanu mohou být nápomocny při určení nejlepší volby pro investiční projekt. V této souvislosti je vhodné zdůraznit, že společné podniky nejsou na Tchaj-wanu právnickými osobami vytvořenými jako firma ve společném vlastnictví za účelem provozování činnosti společného podniku. V neposlední řadě, od výše zisku nad 120 001 NTD vzniká 20% daňová povinnost u právnických osob na Tchaj-wanu. Registrovat firmu lze přes online portál, včetně např. zjištění dostupnosti jména Vaší společnosti.

5.3. Marketing a komunikace

Bez masivního marketingu a reklamy nelze v podmínkách ostré konkurence na tchajwanském trhu uspět. Spotřebitel je doslova zavalen reklamou na každém kroku a proto firma, která chce svůj produkt dostat do povědomí zákazníků, nesmí litovat prostředků pro tyto účely.

Při přípravě marketingové kampaně je nanejvýš potřebné navázat spolupráci se specializovanou místní agenturou, která je seznámena s mentalitou tchajwanského obyvatelstva i s místním mediálním trhem. I přesto, že místní partner/agent Vám může poskytnout dobré rady o tom, kde a jak inzerovat, doporučujeme zvážit také účast na významných veletrzích a využití reklam v příslušných odborných časopisech, které mohou pomoci zvýšit prodej Vašich výrobků na tchajwanském trhu.

Níže uvádíme seznam nejvýznamnějších tchajwanských novin/magazínů zaměřených na obchod:

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Rychlý průmyslový rozvoj v posledních letech přinesl bezprecedentní nárůst žádostí o patenty a ochranné známky, které schvaluje a certifikáty vydává tchajwanský úřad pro intelektuální vlastnictví (Taiwan Intellectual Property Office – TIPO) patřící pod rezort hospodářství. Ochrana práv duševního vlastnictví je pro tchajwanský průmysl tématem číslo jedna, jenž je založený na vědomostech a duševním bohatství. Tamější průmysl se stal nejdůležitější hybnou silou ostrovní ekonomiky od doby, kdy se tradiční výrobní odvětví přesunula do jiných zemí, když už nebyla konkurenceschopná.

Problém ochrany práv duševního vlastnictví se tak přesunul z výrobní sféry do sféry intelektuální, zahrnující problematiku patentování, autorských práv a designu polovodičů. Na rozdíl od minulosti se tak stále více tchajwanských výrobků stává terčem pirátství. Tchajwanská administrativa přikládá IPR velký význam z důvodu dlouhodobého ekonomického a kulturního rozvoje země a proto vynakládá značné prostředky též do mediální kampaně, která informuje veřejnost o významu ochrany IPR. Na pomoc profesionálům v oblasti ochrany duševního vlastnictví byla, mimo jiné, na Tchaj-wanu zřízena specializovaná školící instituce, tzv. Taiwan Intellectual Property Training Academy (TIPA).

Tchaj-wan z hlediska svého specifického postavení není členem World Intellectual Propert Organisation (WIPO), avšak přistoupil k WTO, TRIPS (WTO Agreementon Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), IPEG a zároveň podepsal řadu bilaterálních smluvních ujednání (např. i s ČR – Memorandum o porozumění o spolupráci mezi TIPO a ÚPV ČR).

5.5. Trh veřejných zakázek

V roce 2009 přistoupil Tchaj-wan k dohodě Světové obchodní organizace (WTO) o veřejných zakázkách (GPA). Public Construction Commission (PCC) je zodpovědná za implementaci GPA, tj. za dohled nad zadáváním veřejných zakázek, vyřizováním sporů, posuzováním kvalifikace uchazečů a udělováním kontraktů. I když jsou ustanovení tchajwanského GPA periodicky modifikována, v mezinárodní podnikatelské komunitě obecně panuje názor, že navzdory závazkům země ve WTO ne vždy odpovídají mezinárodně uznávaným standardům. Nejčastějším problémem bývá jazyková mutace u zadané zakázky, která je nezřídka pouze v čínštině.

Počet zahraničních účastníků na veřejných zakázkách má v posledních letech stoupající tendenci. Probíhající veřejné zakázky lze vyhledat na stránkách Government Procurement System. Na těchto stránkách se lze také seznámit s obecnými informacemi o zadávání veřejných zakázek na Tchaj-wanu. Dohled nad veřejnými zakázkami má na starosti Public Construction Commission (PCC).

Podle tchajwanské GPA musí být dokumentace k žádosti o cenovou nabídku (Request For Quotation – RFQ) či výzva k podání nabídky (Invitation to Bid – ITB) veřejně dostupná. ITB obsahující oznámení o tendru, technické požadavky, výkresy, kvantitativní výčet a návrh kontraktu může být rovněž stažena z internetových stránek PCC v čínštině. Tento mechanismus pro veřejné posouzení umožňuje vznášet připomínky ze strany kterékoliv zainteresované entity, pokud jde o modifikaci projektu, upřesnění podmínek a technických parametrů, opomenutých okolností a dalších aspektů obsahu ITB.

Cílem tohoto postupu je umožnit připomínky a úpravy projektu, které zákazník považuje za příhodné, aby se předešlo zbytečným sporům v pozdějším stádiu projektu. Poté je výběrové řízení oficiálně vyhlášeno. Podle zákona GPA musí řízení trvat nejméně 14 dní. Investor může definovat, které z jeho potřeb lze uspokojit tuzemskými, resp. zahraničními dodávkami zboží nebo služeb. V případě složitějších projektů může zákazník zvolit selektivní výběrovou metodu, v rámci které v prvním kole sestaví užší seznam nejméně tří potenciálních uchazečů. Pouze ty firmy, které projdou prvním kolem, mohou pokračovat dále.

Pokud se prvního kola účastní méně než 3 firmy, je investorská organizace povinna toto výběrové výběrové řízení zrušit a vypsat nové. V případě obnoveného řízení je lhůta na přijímání návrhů nejméně 10 dní. Počet uchazečů není v tomto případě nijak omezen a může být i nižší než 3. Dojde-li k tomu, že se nenajde ani jeden uchazeč o projekt, může klient použít zkrácený postup výběru. V takovém případě není povinen veřejně vyhlašovat výběrové řízení a může o realizaci zakázky jednat přímo s jedním nebo dvěma dodavateli.

Nejrozšířenější praxí je přidělování zakázek návrhům s nejnižší cenou. Pokud jde o zakázky na inženýrské služby nebo dodávky na klíč, jsou často udělovány firmám, které předloží „nejlevnější“ variantu. V případě tohoto scénáře je jmenována hodnotící komise, která stanoví kritéria výběru. Úspěšní uchazeči musí předložit návrh, který podrobně specifikuje způsob zajištění projektu a zpravidla jsou vyzváni k provedení prezentace. Hodnotící komise podle stanovených kritérií jednotlivým návrhům přiřadí skóre, na jehož základě rozhodne, komu bude kontrakt přidělen.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Tchaj-wan nemá žádná specifická rizika v rámci svého trhu. Problémy jsou srovnatelné s vyspělými světovými ekonomikami. Obdobně jako ve většině vyspělých zemí světa se obchodní spory řeší prostřednictvím soudů nebo arbitráží. Před uzavíráním obchodních smluv je dobré vymezit příslušnost soudů v případě sporů, pokud to neodporuje povaze smluvního vztahu, z něhož by příslušnost právního systému vyplývala jinak.

Platební morálka v zemi je standardně dobrá a obecně nejsou známy závažné problémy projevů platební nevůle. Nelze však vyloučit, že se exportér při realizaci inkasa dostane do konfrontace s asijskými kulturními specifiky. Při realizaci dodávek strojů a zařízení je obvyklé vyžadovat akontaci. Při dovozech do ČR se doporučuje poskytovat zálohy na platby jen po konzultaci s bankou.

Na počátku navazování obchodní spolupráce se využívají dokumentární platby, zejména neodvolatelný a potvrzený dokumentární akreditiv (L/C – Letter of Credit). Později lze u ověřených a prokazatelně solventních partnerů akceptovat i méně bezpečné platební nástroje, jako je například dokumentární inkaso (D/P – Documents against Payment). Nedoporučuje se přistupovat na platbu směnkou, která má pozdější datum splatnosti.

Pohledávky českých firem po splatnosti se nevyskytují. Tchaj-wan patří k zemím s nízkým úvěrovým rizikem a s vysokým ratingovým ohodnocením. Nicméně i přesto je obezřetné volit dobré zajištění pohledávek a plateb vhodnými platebními nástroji, např. formou neodvolatelných dokumentárních akreditivů, bankovními zárukami renomovaných bankovních domů apod.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Mezi Evropskou unií a Tchaj-wanem je platná dohoda o bezvízovém pobytu nepřesahujícím 90 dní. Pro turistický (nevýdělečný) pobyt na Tchaj-wanu nepřesahující 90 dní tedy občan České republiky předkládá při vstupu cestovní pas ČR, který je platný ještě minimálně 6 měsíců od vstupu na území. O aktuálních podmínkách vstupu se informujte u Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláři v Praze. Zde můžete také požádat o víza pro jiný účel pobytu než turistický (studentská, pracovní, business apod.).

Podrobnější informace o vstupu lze nalézt na stránkách rezortu zahraničních věcí Tchaj-wanu – konzulárním odboru. Pro dovoz živočichů a rostlin na Tchaj-wan se informujte na stránkách mezinárodního letiště v Tchaj-peji, případně na Animal and Plant Health Inspection Agency.  Pro případ dovozu/vývozu ostatních produktů se lze informovat na stránkách Celního úřadu Tchaj-wanu. Na území Tchaj-wanu nejsou místa se zvýšeným bezpečnostním rizikem pro cizince.

Hlavním rizikem, turisty často podceňovaným, jsou tajfuny přicházející v letní a podzimní sezoně. Doporučujeme proto sledovat předpovědi počasí a v případě blížícího se tajfunu respektovat pokyny místních úřadů. Aktuální informace o tajfunech můžete sledovat na stránkách Central Weather Bureau. Na stránkách CWB najdete také pokyny co dělat při zemětřesení, které je na Tchaj-wanu také poměrně časté.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání cizinců na Tchaj-wanu je zcela běžné, přičemž regulační opatření spadají do kompetence jednotlivých orgánů administrativy. Před rozhodnutím o zaměstnání na Tchaj-wanu doporučujeme ověřit aktuální požadavky na internetových stránkách těchto institucí:

Skutečnost, že podnikatel je výhradním vlastníkem podniku, sama o sobě nezakládá právo cizince na práci a pobyt na Tchaj-wanu. To je výsledkem řízení, které hodnotí rozsah investice a přistěhovalecký statut cizince. Od roku 2016 byl rovněž zahájen program pracovní dovolené pro mládež mezi ČR a Tchaj-wanem. S žádostí o udělení příslušného víza se obracejte na Tchajpejskou ekonomickou a kulturní kancelář v Praze. Roční kvóta v rámci tohoto programu je 100 žadatelů. Základní sazba minimální mzdy je stanovena na 168 NTD/hod či 25 250 NTD /měsíc.

5.9. Veletrhy a akce

Aktuální přehled mezinárodních výstav a veletrhů lze vyhledat na specializovaných internetových stránkách tchajwanské agentury na podporu exportu TAITRA, která je také hlavním organizátorem veletrhů na Tchaj-wanu.

Další zajímavé veletrhy pořádané jinými organizátory:

 • CyberSec – květen
 • BIO Asia Taiwan – červenec
 • SEMICON Taiwan – září
 • Taipei Innovative Textile Application Show – říjen
 • Fintech Taipei – říjen
 • Meet Taipei – listopad
 • Healthcare Expo Taiwan – listopad/prosinec

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Českou republiku na Tchaj-wanu zastupuje Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (ČEKK), která sídlí na adrese: 7F, No.200, Keelung Rd, Sec.1, TAIPEI, TAIWAN 110 71.

 • Tel.: 886-2-2722 5100, 886-2-2722 1342, 886-2-2722 1435
 • E-maily:
 • Taipei@mzv.gov.cz – sekretariát ČEKK
 • Taipei.Consulate@mzv.gov.cz – konzulární úsek
 • Taipei.Commerce@mzv.gov.cz – obchodní a ekonomický úsek, vědecký a technologický úsek
 • Úřední hodiny : pondělí-pátek 8:30 – 17:00, konzulární oddělení: pondělí-čtvrtek 8:30 – 16:30, pátek zavřeno

Kancelář je v blízkosti stanice metra Taipei City Hall (modrá linka).

Na Tchaj-wanu se nachází zastoupení agentury CzechInvest a Českých center: 

CzechInvest Taiwan – Matouš Kostlivý, email: matous.kostlivy@czechinvest.org,

České centrum Taiwan – Markéta Záhumenská, email: zahumenska@czechcentres.cz. 

Zastoupení dalších českých institucí (CzechTrade a CzechTourism) se na Tchaj-wanu nenachází. Je však možné kontaktovat následující regionální kanceláře, které mají v kompetenci i tchajwanské teritorium.

CzechTrade Jihovýchodní Čína

 • Room 807, New Town Center, 83 Loushanguan Road 200336, Shanghai China
 • Tel.: +862 152 891 355,
 • Mob: +86 135 245 723 86
 • E-mail: ales.cervinka@czechtrade.cz
 • Kontaktní osoba: Aleš Červinka

Regionální kancelář CzechTourism v Tokiu

 • 2-16-14, Hiroo, Shibuya-ku Tokyo 150-0012 Japan
 • Tel.: +813-6427-3093
 • E-mail: tokyo@czechtourism.com
 • Kontaktní osoba: Štěpán Pavlík

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

V případě nouze je možné využít tato telefonní čísla:

 • 110 – policie
 • policie – nepřetržitá služba v angličtině: tel. 2556 6007, fax 2555 4275
 • 119 – hasiči a lékařská záchranná služba
 • 106 – pomoc pro komunikaci v anglickém jazyce
 • linka pro turisty – 2717 3737 nebo 08000 11765
 • 1990 horká linka pro cizince

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Veškeré informace o daních a daňovém systému na Tchaj-wanu naleznete na stránkách daňového úřadu nebo na stránkách Invest in Taiwan

Pro informace o obchodním partnerovi lze navštívit zjednodušenou databázi v anglickém jazyce na stránkách Úřadu pro zahraniční obchod.

Podrobnou databázi firem obdobnou českému obchodnímu rejstříku lze nalézt na stránkách Ministerstva hospodářství v kapitole Business and Industry Inquiry Services

Asistenci při vyhledávání (prověření) vhodného obchodního partnera je možné vyžádat na stránkách Taiwan Trade.  Aktuální produktové katalogy lze rovněž stáhnout na stránkách Taiwan Trade.

Aktuální seznam nejdůležitějších mezinárodních veletrhů na Tchaj-wanu je k dispozici na webu TAITRA.

Další důležité informace týkající se obchodování na Tchaj-wanu naleznete na webových stránkách následujících institucí: International Trade Administration (ITA) – Úřad pro zahraniční obchod. Obchodní politika vč. vypracovávání a vykonávání právních předpisů s cílem vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj zahraničního obchodu; účast v mezinárodních obchodních organizacích a posilování bilaterálních obchodních vztahů; vyjednávání, konzultace či řešení obchodních sporů; vyjednávání obchodních dohod o volném obchodě; správa importního/exportního režimu; podpora zahraničního obchodu a rozvoj zahraničních trhů; dohled a koordinace kanceláří MOEA v zahraničí; poradenské služby v oblasti podnikání.

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) – Rada pro rozvoj zahraničního obchodu koordinuje činnost s ostatními vládními agenturami a dalšími průmyslovými komorami s cílem poskytování pomoci exportujícím firmám a podpory zahraničního obchodu. TAITRA poskytuje informační, analytické, konzultační, propagační a zprostředkovatelské služby tchajwanským i zahraničním firmám.

Small and Medium Enterprise Administration (SMEA) – Správa malých a středních podniků. Formulace příslušných právních předpisů na podporu a rozvoj malých a středních podniků; poskytování poradenství v oblastech souvisejících s rozvojem malých a středních podniků a provádění kontrol malých a středních podniků; poskytování pomoci malým a středním podniků s cílem zlepšit jejich technologickou výrobu vč. školení apod.

Animal and Plant Health Inspection Agency (Ministry of Agriculture) – Inspekce živočišných a rostlinných produktů 

Invest in Taiwan – Poskytuje služby stávajícím i potenciálním investorům: vyhodnocení investičního plánu a poskytování poradenských služeb; poskytnutí tzv. „one-stop“ služby vč. asistence při náborů pracovníků; identifikace vhodné lokality pro zahraniční investici; spolupráce a koordinace s ústředními a regionálními vládními agenturami při řešení problémů; poskytování informací investorům a dalších služeb související s investování na Tchaj-wan.

Customs Administration – Celní správa.

• Teritorium: Asie | Tchaj-wan | Zahraničí

Doporučujeme