Tchaj-wan: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)

Oproti roku 2017, pocítil tchajwanský hospodářský růst v loňském roce mírný pokles, jenž se dostal na 2,63% úroveň. Faktorů bylo hned několik, nicméně hlavními důvody byla fluktuace trhů s cizími měnami, pokračující obchodní spor mezi USA a Čínou, antidumpingová cla apod., což přispělo k celkové globální nejistotě a snížení hospodářského růstu (stejný trend pocítily i další světové ekonomiky jako Čína, Jižní Korea, Singapur či EU). Domácí spotřeba v roce 2018 vzrostla o 2,05 % (velkoobchod se zvýšil o 3,6 %, maloobchod o 3,2 % a potraviny a nápoje o 4,6 %). Nezaměstnanost se v loňském roce pohybovala okolo 3,8 % a inflace se držela na 1,35% úrovni. HDP na obyvatele se vyhouplo na 25 004 USD. Domácí investice v loňském roce vzrostly o 6,1 % a zahraniční rezervy Tchaj-wanu představovaly 461 mld. USD. Běžný účet platební bilance země je dlouhodobě přebytkový.

Co se týče obchodních statistik, tak hodnota tchajwanského vývozu v roce 2018 mírně vzrostla na 336 mld. USD. Dovoz rostl dvakrát rychleji a ke konci roku činil 286 mld. USD. Tchajwanský zahraniční obchod v roce 2018 vzrostl o 8 % na celkovou hodnotu 622 mld. USD.

Vyhlídky pro rok 2019

Pokračující obchodní spor mezi USA a Čínou bude i nadále ovlivňovat celkovou výkonnost tchajwanské ekonomiky, která je úzce spjata právě s čínským trhem. V roce 2018 tchajwanský přímý export na čínský trh (vč. Hongkongu) činil 138,3 mld. USD, což byl 41% podíl z celkového vývozu. Mezi deseti největšími čínskými exportními společnostmi do USA je osm vlastněných Tchajwanci. Mezi prvními 100 společnostmi Tchajwanci pak vlastní kapitál ve 40 z nich. Obecně platí, že Čína má velký vliv na výkon tchajwanské ekonomiky. Tchajwanská hospodářská závislost na čínské ekonomice je druhá největší v Asii, hned po Singapuru, což znamená, že v americko-čínském obchodním sporu je Tchaj-wan vysoce zranitelný.

V tomto roce očekává tchajwanská administrativa růst domácí poptávky okolo 2,04 %. Právě domácí poptávka by měla být v roce 2019 stabilizátorem tchajwanské ekonomiky, na což se chce tchajwanská administrativa zaměřit. Hospodářský růst by měl v roce 2019 pocítit mírný pokles na 2,27 %. Inflace by se měla držet pod 1 % a nezaměstnanost opět okolo 3,7 %.

Co se týče konkrétních ekonomických plánů tchajwanské administrativy v roce 2019, očekávají se například daňové škrty pro střední třídu, poskytování finančních pobídek / balíčků malým a středním podnikům či spotřebitelské dotace na podporu nákupů energeticky úsporných produktů. Pokud jde o veřejné investice, v letošním roce se plánují veřejné infrastrukturní projekty v hodnotě 12,7 mld. USD, což je o 7,7 % více než v roce 2018. Mimo jiné, jedním z podnětů ke zvýšení soukromých investic je i podpora investičních aktivit malých a středních podniků či očekávaný návrat tchajwanských investorů (především z Číny) zpět na Tchaj-wan. Strategie pro návrat tchajwanských investorů je zakotvena v „Action Plan for Welcoming Overseas Taiwanese Businesses to Return to Invest in Taiwan” na období 2019 – 2021. S tím souvisí i plánovaná restrukturalizace daňového systému či nabídka různých investičních pobídek, jako je zvýhodněná ceny půdy, vody a elektřiny, lidských zdrojů, daní či kapitálu. Zvýšená přítomnost investorů by napomohla k rozvoji místních průmyslových odvětví a k tvorbě kompletního průmyslového dodavatelského řetězce, čímž by se podpořila průmyslová konkurenceschopnost Tchaj-wanu.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Území zahrnuje ostrovy Tchaj-wan, Penghu, Kinmen, Matsu, a řadu dalších malých ostrůvků.

Složení tchajwanské administrativy

Seznam aktualizován ke 12. dubnu 2019 (* u jména značí, že se jedná o ženu); přehledný seznam vládních činitelů lze nalézt na stránkách Executive Yuan.

prezidentka                                                                                       TSAI Ing-wen*

premiér                                                                                              SU Tseng-chang

vicepremiér                                                                                       CHEN Chi-mai

Ministerstvo zahraničních věcí                                                        WU Jaushieh (Joseph WU)

Ministerstvo hospodářství                                                               SHEN Jong-Chin

Ministerstvo vědy a technologií                                                     CHEN Liang-Gee

Ministerstvo financí                                                                         SU Jain-rong

Ministerstvo školství                                                                        PAN Wen-chung

Ministerstvo vnitra                                                                           HSU Kuo-yung

Ministerstvo spravedlnosti                                                              TSAI Ching-hsiang

Ministerstvo práce                                                                            HSU Ming-Chun*

Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče                                     CHEN Shih-Chung

Ministerstvo kultury                                                                        CHENG Li-chiun*

Ministerstvo dopravy a komunikací                                               LIN Chia-lung

Ministerstvo národní obrany                                                          YEN De-fa

Council of Agriculture                                                                      CHEN Chi-chung

Environmetal Protection Agency                                                   CHANG Tzi-chin

Mainland Affairs                                                                              CHEN Ming-tong

Overseas Community Affairs                                                          WU Hsin-hsing

Veterans Affairs                                                                               CHIU Kuo-cheng

Council of Indigenous Peoples                                                        Icyang Parod

National Developmet Council                                                        CHEN Mei-ling*

Financial Supervisory Commission                                                Koo Li-hsiung (Wellington L. KOO)

Hakka Affairs                                                                                   LEE Yung-te

Public Construction                                                                        WU Tse-cheng

Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan                     CHU Tzer-ming

Personnel Administration, Executive Yuan                                   SHIH Ning-jye (Jay N. SHIH)

Centrální banka Tchaj-wanu                                                          YANG Chin-long

Atomic Energy Council, Executive Yuan                                        HSIEH Shou-shing

Fair Trade Commission                                                                   HUANG Mei-ying*

National Communications Commission                                       CHAN Ting-i*

Transitional Justice Commission                                                   YANG Tsui*

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Hlavní demografické údaje

hlavní město

Tchaj-pej (2,66 mil. obyvatel)

další velká města

Kaohsiung (2,77 mil. obyv.), Taichung (2,80 mil. obyv.), Tainan (1,88 mil. obyv.)

rozloha

36,193 km2

počet obyvatel

23 588 932 (2018)

průměrná hustota zalidnění

652 obyvatel/km2 (březen, 2019)

míra přirozeného přírůstku obyvatel

0,075% (2018)

Až 95 % populace Tchaj-wanu je tvořena příslušníky největší čínské etnické skupiny Hanů (z toho etnická skupina Hoklo 70 %, Hakka 20 %) pevninští Číňané 14 %. Původní obyvatelé tvoří 2 % z celkového počtu obyvatel (16 úředně registrovaných domorodých kmenů, nejpočetnější jsou kmeny Amis, Paiwan a Atayal).

Na Tchaj-wanu je 21 registrovaných náboženství (2015). Hlavní náboženské skupiny na Tchaj-wanu jsou budhismus (35 %) a taoismus (35 %), tchajwanskou specialitou je prolínání těchto dvou náboženství spolu s vírou původních obyvatel.  Třetím nejrozšířenějším je I-Kuan Tao (počet věřících 800 tis.). Od konce 80. let vstoupilo náboženské hnutí do nové fáze ruku v ruce s přechodem Tchaj-wanu na plnohodnotnou demokracii.

Úředním jazykem je mandarínská čínština (na rozdíl od pevninské Číny se zde používají tradiční znaky). Dalšími oficiálně používanými jazyky jsou tchajwanština Hoklo (minnanésština) a jazyk etnické skupiny Hakka. Kromě toho má každá z původních etnických skupin (celkem představují 2 % obyvatel) svůj vlastní jazyk.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele v letech 2014 – 2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

Počet ekonomicky činného obyvatelstva

11,2 mil.

11,2 mil.

11,3 mil.

11,4 mil.

11,4 mil.

Růst HDP

4,02 %

0,75 %

1,50 %

2,86 %

2,63 %

HDP PC-PPP / PC GNI (tis. USD)

46/22,65

47/22,32

47,8/23,40

49,3/24,27

51,4/25,00

Míra nezaměstnanosti

3,96 %

3,78 %

3,95 %

3,66 %

3,66 %

Inflace CP

1,2 %

-0,31 %

1,36 %

0,62 %

1,35 %

 

Skladba HDP Tchaj-wanu v letech 2014 – 2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

služby

63,4 %

63,0 %

62,7 %

62,8 %

63,2 %

průmysl

34,8 %

35,3 %

35,5 %

35,4 %

35,2 %

zemědělství

1,8 %

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,6 %

 

Makroekonomické ukazatele Tchaj-wanu ve srovnání s vybranými zeměmi – nezaměstnanost (%) / míra ekonomického růstu (%) / HDP obyv. – PPP (tis. USD) / inflace CP (%)

 

2015

2016

2017

2018

Tchaj-wan

3,8 / 0,7/ 47 / – 0,2

3,9 / 1,5 / 47 / 1,3

3,7 / 2,86 / 49,3 / 0,62

3,6 / 2,63 / 51,4 / 1,35

ČLR

– / 6,9 / 14,3 / 1,4

– / 6,7 / – / 2,0

– / 6,8 / – / 1,7

4,0 / 6,6 / 10,0 / 2,4

Jižní Korea

3,6 / 2,8 / 35,2 / 0,7

3,7 / 0,6 / 36,5 / 1,0

3,3 / 3 / 39 / 1,9

4,1 / 2,7/ 32,7 / 1,6

Japonsko

3,4 / 0,6 / 40 / 0,8

3,1 / 0,3 / 42 / -0,1

2,8 / 1,5 / 43 / 0,4

2,9 / 1,1 / 40,1 / 1,2

Německo

4,6 /1,7 / 47,8 / 0,2

6,1 / 1,9 / 47,8 / 0,5

5,7 / 2,6 / 48 / 1,7

3,4 / 1,9 / 49,6 / 1,8

USA

5,3 / 2,9 / 56 / 0,1

4,9 / 1,5 / 57,5 / 1,3

4,1 / 2,3 / 59,4 / 2,1

 3,9 / 2,9 / 65,0 / 2,5

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Vývoj příjmů a výdajů státního rozpočtu Tchaj-wanu v letech 2013 – 2017 

Období (mld. NTD)

2013

2014

2015

2016

2017

Rozpočtové příjmy běžného účtu

2 370

2 416

2 592

2 642

2 718

Rozpočtové výdaje běžného účtu

2 167

2 191

2 216

2 292

2 277

Rozpočtové příjmy kapitálového účtu

87

92

70

48

35

Rozpočtové výdaje kapitálového účtu

499

454

428

453

492

Celkový deficit (na běžném + kapitálovém účtu)

-208

-137

17

-55

-16

Podíl čistých rozpočtových výdajů na HDP

17,5 %

16,4 %

15,8 %

16,0 %

15,9 %

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Vývoj celkové zahraniční zadluženosti v letech 2014 – 2018

 

externí dluh celkem

dlouhodobý

krátkodobý

poměr externího dluhu ke splácení

mld. USD

 

celkem

soukromý sektor

veřejný sektor

celkem

soukromý sektor

veřejný sektor

 

2018

191,1

12,5

12,4

0,1

178,5

175,8

0,00000001

2,28 %

2017

181,9

12,6

12,3

0,3

169,2

169,2

0,00000001

1,92 %

2016

172,2

12,2

11,0

1,1

160,0

160,0

0,00000001

2,12 %

2015

158,9

14,1

13,0

1,1

144,8

144,8

0,00000001

1,62 %

2014

177,9

14,6

12,8

1,9

163,3

163,3

0,00000001

1,45 %

 

Vývoj účtů platební bilance v letech 2014 – 2018

mil. USD

2014

2015

2016

2017

2018

Běžný účet

60 438

74 883

72 779

82 839

68 262

Kapitálový účet

-8

-5

-9

-12

63

Finanční účet

63 476

81 987

70 421

83 422

64 420

 

Financování

mil. NTD

2013

2014

2015

2016

2017

 – čisté půjčky

202 641

203 348

35 474

63 662

-1 849

 – bondy

464 674

480 776

337 898

409 899

375 236

 – vyhr. částka zisků

13 105

4 779

869

341

2 410

 – splátka dluhu

275 138

282 208

303 294

346 578

379 496

 

Období

2014

2015

2016

2017

2018

Devizové rezervy (mld. USD)

419

429

434

451

461

Vládní dluh / HDP

32,8 %

31,6 %

31,7 %

32 %

32 %

Tchajwanské devizové rezervy se v roce 2018 umístily na 5. místě hned za Čínou, Japonskem, Švýcarskem a Saudskou Arábií.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Počet finančních institucí na Tchaj-wanu v letech 2013 – 2017

 

2013

2014

2015

2016

2017

Celkový počet finančních institucí (pouze centrály)

428

428

429

429

421

– domácí banky (centrály)

40

40

40

40

39

– zahraniční banky (centrály v Tchaj-peji)

31

30

30

29

27

– úvěrní družstva (centrály)

24

23

23

23

23

– úvěrní centrály asociací zemědělců

278

281

282

283

283

– úvěrní centrály asociací rybářů

25

25

27

28

28

– pobočky služby vkladů a převodů tchajwanské pošty

1322

1323

1324

1311

– domácí životní pojišťovny

28

27

25

24

19

Seznam tuzemských bank

Aktuální přehled lze získat na stránkách Tchajwanské centrální banky:

Seznam zahraničních bank s pobočkami v Tchaj-peji

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Centrální administrativa je zodpovědná za výběr a alokaci daňových výnosů včetně celních povinností, daně z příjmu, daně z nemovitosti a darů, daně ze zboží, daně z budoucích transakcí, daně z transakcí s cennými papíry, daně z podnikání, daně z tabáku a vína a Specifically Selected Goods and Services Taxes. Cla jsou vybírána Directorate General of Customs (ministerstvo financí) a ostatní daně jsou vybírány místní Státní daňovou správou v závislosti na kraj či město (National Taxation Bureau).

V pravomoci ministerstva financí je navrhovat, přijímat a interpretovat daňové zákony a opatření, zajišťovat výběr daní na administrativní úrovni, formulovat daňovou politiku a vybírat daně.

V současné době existuje 5 regionálních kanceláří NTA, jmenovitě se jedná o: NTA Tchaj-pej, NTA Kaohsiung, NTA severní provincie Tchaj-wan, NTA centrální provincie Tchaj-wan a NTA jižní provincie Tchaj-wan.

Městské nebo okresní daňové úřady jsou podřízenými jednotkami správy města nebo okresu a jejich úkolem je vybírat municipální daně.

Přehled vybíraných daní na centrální úrovni:

 • Daň z příjmů (Income Tax )
 • Profit-Seeking Enterprise Income Tax
 • Daň z příjmu jednotlivce (Individual Income Tax)
 • Srážková daň (Withholding Tax)
 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (Tax Treaties)
 • Daň ze zboží (Commodity Tax)
 • Celní povinnosti (Customs duty)
 • Daň z nemovitostí a darů (Estate and Gift Tax)
 • Specifically Selected Goods and Services Taxes
 • Daň z podnikání (Business Tax – VAT and Non-VAT)
 • Daň z budoucích transakcí (Future Transactions Tax)
 • Daň z transakcí s cennými papíry (Securities Transaction Tax)
 • Daň z tabáku a vína (Tobacco and Alcohol Tax)

Customs Duties

Collected by the Directorate General of Customs, Ministry of Finance

Income Tax

 • Profit-seeking Enterprise Income Tax
 • Individual Income Tax

Estate and Gift Tax

 • Estate Tax
 • Gift Tax

Commodity Tax

Securities Transactions Tax

Futures Transactions Tax

Collected by National Taxation  Bureau of each county/city (Residents in Taipei City pay to National Taxation  Bureau of  Taipei)

Business Tax

Collected by Revenue Service Offices of each county/city from 1st July 1999
After 1st January 2003, collected by National Taxation Bureau

Tobacco and Alcohol Tax

Implement on 1st January 2002

Specifically Selected Goods and Services Tax

Implement on 1st June 2011

Přehled vybíraných daní v rámci obcí, krajů a měst:

 • Daň ze zemědělské půdy (Agriculture Land Tax)
 • Daň z přidané hodnoty (Land Value Tax)
 • Land Value Increment Tax
 • House Tax
 • Deed Tax
 • Daň z registrace vozidel (Vehicle License Tax)
 • Daň ze zábavy (Amusement Tax)
 • Kolkovné (Stamp Tax)

Stamp Tax

Vehicle License Tax

Land Value Tax

Agricultural Land Tax

Land Value Increment Tax

House Tax

Deed Tax

Amusement Tax

Collected by Revenue Service Offices of each county and city (Residents in Taipei City pay to Taipei Revenue Service Office)

*zdroj: National Tax Bureau of Taipei, MOF; Distinguish National and Local Tax

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem