Tchaj-wan: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)

Oproti roku 2018 pocítil tchajwanský hospodářský růst v loňském roce mírný pokles, jenž se dostal na 2,71% úroveň. Faktorů bylo hned několik, nicméně hlavními důvody byla fluktuace trhů s cizími měnami, pokračující obchodní spor mezi USA a Čínou, antidumpingová cla apod., což přispělo k celkové globální nejistotě a snížení hospodářského růstu. Nezaměstnanost se v loňském roce pohybovala okolo 3,7 % a inflace se držela na 0,56% úrovni. HDP na obyvatele se vystouplalo na 25 900 USD. Zahraniční rezervy Tchaj-wanu představovaly 478 mld. USD. Běžný účet platební bilance země je dlouhodobě přebytkový.

Co se týče obchodních statistik, hodnota tchajwanského vývozu v roce 2019 mírně klesla na 329 mld. USD. Dovoz se v porovnání s předchozím rokem mírně zvýšil a ke konci roku činil 285 mld. USD. Tchajwanský zahraniční obchod v roce 2019 klesl o 0,6 % na celkovou hodnotu 614 mld. USD.

Vyhlídky pro rok 2020: pokračující obchodní spor mezi USA a Čínou bude i nadále ovlivňovat celkovou výkonnost tchajwanské ekonomiky, která je úzce spjata právě s čínským trhem. Mezi deseti největšími čínskými exportními společnostmi do USA je osm vlastněných Tchajwanci. Mezi prvními 100 společnostmi, Tchajwanci pak vlastní kapitál ve 40 z nich. Obecně platí, že Čína má velký vliv na výkon tchajwanské ekonomiky. Tchajwanská hospodářská závislost na čínské ekonomice je druhá největší v Asii, hned po Singapuru, což znamená, že v americko-čínském obchodním sporu je Tchaj-wan vysoce zranitelný.

V nově zveřejněné prognóze světové ekonomiky (World Economic Outlook) předpokládá Mezinárodní měnový fond výrazný propad tchajwanské ekonomiky v roce 2020 až na – 4 %. Hlavním důvodem má být krize způsobená dopady covid-19. Tchajwanská administrativa však nadále kalkuluje s růstem HDP o 1,3 až 1,8 %. Navzdory globální pandemii covid-19 je situace na Tchaj-wanu stabilizovaná, nebyla zavedena žádná drastická opatření, výroba nebyla zastavena a ekonomické aktivity nejsou výrazně omezeny. I tak v reakci na globální šíření nákazy koronavirem představila tchajwanská administrativa rozsáhlá opatření na podporu ekonomiky a zachování ekonomické stability, mezi které patří:

•    Uvolnění 60 mld. NTD (cca 49 mld. Kč) na financování preventivních opatření a dotace pro postižené podniky.
•    Prostředky administrativou spravovaných agentur a fondů jako např. Fond pro rozvoj cestovního ruchu, budou primárně určeny pro mimořádné události. Dalších téměř 40 mld. NTD (cca 32,5 mld. Kč) tak bude k dispozici pro případ nouze a potřeby zavedení stimulačních opatření.
•    Urychlení investic a zadávání veřejných zakázek s cílem zvýšení domácí poptávky. Opatření se týká oblastí veřejné sféry jako vzdělávání, služeb atd.
•    Podpora návratu tchajwanských investorů a odstranění administrativních překážek.

Mezi další opatření pro podniky a jednotlivce patří snížení úrokových sazeb pro hypotéky do výše 10 milionů NTD (cca 8,4 milionů Kč) o 0,5 procenta po dobu šesti měsíců. Lhůta pro platby daně z příjmu bude posunuta až o jeden rok. Dále bude pro malé podnikatele výrazně snížena daň z příjmu právnických osob, v některých případech až ve výši 100 procent. Centrální banka dále vyčlení prostředky ve výši až 200 mld. NTD (cca 168 mld. CZK) pro půjčky malým a středním podnikům.  Resorty dopravy (MOTC), zdravotnictví (MOHW), financí (MOF), hospodářství (MOEA) plánují další kroky, mezi které mimo jiné patří kompenzace pro hotely, ubytovací zařízení, zábavní parky a letecké společnosti. Cílem je přesměrování turistických cest Tchajwanců ze zahraničí do tuzemska a oživení poptávky po službách, jež byly zasaženy výpadkem turistů z ostatních zemí. Dále bude možnost odložit platby za telekomunikační služby a budou poskytnuty slevy na elektřinu a plyn ve výši 10 procent. Měsíční příspěvek ve výši 1500 NTD (cca 1250 CZK) bude poskytnut starším lidem, dětem ze sociálně slabých rodin a jiným znevýhodněným skupinám (celkem až milion lidí). Centrální administrativa není jediná, kdo se snaží na vzniklou situaci reagovat. Např. město Tchaj-pej umožní snížení nájemného u nemovitostí ve vlastnictví města od března do května tohoto roku až o 50 procent. Lze předpokládat, že v závislosti na vývoji situace budou přibývat další úlevy.

Jedním z podnětů ke zvýšení soukromých investic je i podpora investičních aktivit malých a středních podniků či očekávaný návrat tchajwanských investorů ze zahraničí (především z Číny) zpět na Tchaj-wan. Strategie pro návrat tchajwanských investorů je zakotvena v „Action Plan for Welcoming Overseas Taiwanese Businesses to Return to Invest in Taiwan” na období 2019 – 2021. S tím souvisí i plánovaná restrukturalizace daňového systému či nabídka různých investičních pobídek, jako je zvýhodněná ceny půdy, vody a elektřiny, lidských zdrojů, daní či kapitálu. Zvýšená přítomnost investorů by napomohla k rozvoji místních průmyslových odvětví a k tvorbě kompletního průmyslového dodavatelského řetězce, čímž by se podpořila průmyslová konkurenceschopnost Tchaj-wanu.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Území zahrnuje ostrovy Tchaj-wan, Penghu, Kinmen, Matsu, a řadu dalších malých ostrůvků.

Složení tchajwanské administrativy
Seznam aktualizován k 20. květnu 2020
Přehledný seznam vládních činitelů lze nalézt na stránkách Executive Yuan
prezidentka                                                           TSAI Ing-wen
premiér                                                                 SU Tseng-chang
vicepremiér                                                           CHEN Chi-mai
Ministerstvo zahraničních věcí                               WU Jaushieh (Joseph WU)
Ministerstvo hospodářství                                     SHEN Jong-Chin
Ministerstvo vědy a technologií                             WU Tsung-Tsong
Ministerstvo financí                                                SU Jain-rong
Ministerstvo školství                                               PAN Wen-chung
Ministerstvo vnitra                                                  HSU Kuo-yung
Ministerstvo spravedlnosti                                      TSAI Ching-hsiang
Ministerstvo práce                                                   HSU Ming-Chun
Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče                CHEN Shih-Chung
Ministerstvo kultury                                                LEE Yung-de
Ministerstvo dopravy a komunikací                         LIN Chia-lung
Ministerstvo národní obrany                                   YEN De-fa
Council of Agriculture                                             CHEN Chi-chung
Environmetal Protection Administration                 CHANG Tzi-chin
Mainland Affairs                                                     CHEN Ming-tong
Overseas Community Affairs                                   TUNG Chen-yuan
Veterans Affairs                                                      FENG Shih-kuan
Council of Indigenous Peoples                                Icyang Parod
National Developmet Council                                  KUNG Ming-shin
Financial Supervisory Commission                           HUANG Tian-mu
Ocean Affairs Council                                               LEE Chung-wei
Hakka Affairs                                                           YIONG Con-ziin
Public Construction Commission                              WU Tse-cheng
Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan   CHU Tzer-ming
Personnel Administration, Executive Yuan                SHIH Ning-jye (Jay N. SHIH)
Centrální banka Tchaj-wanu                                     YANG Chin-long
Atomic Energy Council, Executive Yuan                    HSIEH Shou-shing
Fair Trade Commission                                             HUANG Mei-ying
National Communications Commission                   CHEN Yaw-shyang
Transitional Justice Commission                              YANG Tsui
Central Election Commission                                   LEE Chin-Yung
National Palace Museum                                         WU Mi-cha

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Hlavní demografické údaje:

hlavní město

Tchaj-pej (2,63 mil. obyvatel)

další velká města

New Taipei City (4,02 mil. obyv.), Taichung (2,81 mil. obyv.), Kaohsiung (2,77 mil. obyv.), Taoyuan (2,25 mil. obyv,)

rozloha

36,197 km2

počet obyvatel

23 591 920 (duben, 2020)

průměrná hustota zalidnění:

652 obyvatel/km2 (duben, 2020)

míra přirozeného přírůstku obyvatel

0,06% (2019)

Až 95 % populace Tchaj-wanu je tvořena příslušníky největší čínské etnické skupiny Hanů (z toho etnická skupina Hoklo 70 %, Hakka 20 %). Původní obyvatelé tvoří 2 % z celkového počtu obyvatel (16 úředně registrovaných domorodých kmenů, nejpočetnější jsou kmeny Amis, Paiwan a Atayal).

Na Tchaj-wanu je registrováno více než 20 náboženských skupin. Hlavní náboženské skupiny na Tchaj-wanu jsou budhismus (35 %) a taoismus (35 %), tchajwanskou specialitou je prolínání těchto dvou náboženství spolu s vírou původních obyvatel.  Třetím nejrozšířenějším je I-Kuan Tao (počet věřících 800 tis.). Od konce 80. let vstoupilo náboženské hnutí do nové fáze ruku v ruce s přechodem Tchaj-wanu na plnohodnotnou demokracii.

Úředním jazykem je mandarínská čínština (na rozdíl od pevninské Číny, se zde používají tradiční znaky). Dalšími oficiálně používanými jazyky jsou tchajwanština Hoklo (minnanésština) a jazyk etnické skupiny Hakka. Kromě toho má každá z původních etnických skupin (celkem představují 2% obyvatel) svůj vlastní jazyk.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele v letech 2015 – 2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

Počet ekonomicky

činného obyvatelstva

11,1 mil.

11,2 mil.

11,3 mil.

11,4 mil.

11,5 mil.

Růst HDP

1,47 %

2,17 %

3,31 %

2,75 %

2,71 %

HDP PC / PC GNI (tis. USD)

22,7/23,3

23/23,6

25/25,7

25,7/26,3

25,9/26,5

Míra nezaměstnanosti

3,78 %

3,92 %

3,76 %

3,71 %

3,73 %

Inflace CP

-0,31

1,39

0,62

1,35

0,56

Zdroj: DGBAS Executive Yuan

 

Skladba HDP Tchaj-wanu v letech 2015 – 2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

služby

61,9 %

61,2 %

61,3 %

61,8 %

62,4 %

průmysl

36,2 %

36,8 %

36,8 %

36,4 %

35,8 %

zemědělství

1,7 %

1,8 %

1,8 %

1,6 %

1,7 %

Zdroj: DGBAS Executive Yuan

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Vývoj příjmů a výdajů státního rozpočtu Tchaj-wanu v letech 2014 – 2018 

Období (mld. NTD)

2014

2015

2016

2017

2018

Rozpočtové příjmy běžného účtu

2 416

2 592

2 642

2 718

2 810

Rozpočtové výdaje běžného účtu

2 191

2 216

2 292

2 283

2 295

Rozpočtové příjmy kapitálového účtu

92

70

48

35

38

Rozpočtové výdaje kapitálového účtu

454

428

453

494

549

Celkový deficit (na běžném + kapitálovém účtu)

-137

17

-55

-25

4

Podíl čistých rozpočtových výdajů na HDP

16,4 %

15,8 %

16,0 %

15,9 %

16,0 %

Zdroj: NDC Taiwan (Statistical Data Book 2019, p. 175,  poslední řádek str. 181)

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Vývoj celkové zahraniční zadluženosti v letech 2015 – 2019 (mld. USD)

 

externí dluh celkem

dlouhodobý

krátkodobý

poměr externího dluhu ke splácení

 mld. USD

 

celkem

soukromý sektor

veřejný sektor

celkem

soukromý sektor

veřejný sektor

 

2019

184,6

9,9

9,3

0,6

174,6

174,6

0,00000001

4,72 %

2018

191,1

12,5

12,4

0,1

178,5

178,5

0,00000001

2,33 %

2017

181,9

12,6

12,3

0,3

169,2

169,2

0,00000001

1,95 %

2016

172,2

12,2

11,0

1,1

160,0

160,0

0,00000001

2,12 %

2015

158,9

14,1

13,0

1,1

144,8

144,8

0,00000001

1,61 %

Zdroj: Central Bank

Vývoj účtů platební bilance v letech 2015 – 2019

mil. USD

2015

2016

2017

2018

2019

Běžný účet

72 769

71 259

83 093

70 843

68 088

Kapitálový účet

-5

-9

-12

63

-3

Finanční účet

65 012

58 530

71 343

54 220

52 225

Zdroj: Central Bank

Financování

mil. NTD

2014

2015

2016

2017

2018

 – čisté půjčky

203 348

35 474

63 662

-1 840

15 266

 – bondy

480 776

337 898

409 899

375 236

366 236

 – vyhr. částka zisků

4 779

869

341

2 420

14 582

 – splátka dluhu

282 208

303 294

346 578

379 496

395 855

Zdroj: NDC Taiwan, Statistical Data Book 2019, p. 175

Období

2015

2016

2017

2018

2019

Devizové rezervy (mld. USD)

426

434

451

461

478

Vládní dluh / HDP

36,5 %

36,1 %

35,49 %

35,06 %

Zdroj: Asian Development Bank, Annual Report 2020, p. 365

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Počet finančních institucí na Tchaj-wanu v letech 2014 – 2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

Celkový počet finančních institucí (pouze centrály)

428

429

429

427

425

– domácí banky (centrály)

40

40

40

39

38

– zahraniční banky (centrály v Tchaj-peji)

30

30

29

29

29

– úvěrní družstva (centrály)

23

23

23

23

23

– úvěrní centrály asociací zemědělců

281

282

283

283

283

– úvěrní centrály asociací rybářů

25

27

28

28

28

– pobočky služby vkladů a převodů tchajwanské pošty

1323

1324

1311

1307

1298

– domácí životní pojišťovny

27

25

24

23

22

Seznam tuzemských bank (2019)
Aktuální přehled lze získat na stránkách Tchajwanské centrální banky:
•    Bank of Taiwan
•    Land Bank of Taiwan
•    Taiwan Cooperative Bank (zahrnuje býv. Farmers Bank of China)
•    First Commercial Bank
•    Hua Nan Commercial Bank
•    Chang Hwa Commercial Bank
•    Shanghai Commercial and Savings Bank
•    Taipei Fubon Bank
•    Cathay United Bank
•    The Export-Import Bank of the Republic of China
•    Bank of Kaoshiung
•    Mega International Commercial Bank
•    Agricultural Bank of Taiwan
•    Citibank Taiwan Limited
•    O-Bank Co., Ltd.
•    Taiwan Business Bank
•    Standard Chartered Bank Taiwan
•    Taichung Commercial Bank
•    King`s Town Bank
•    HSBC Bank (Taiwan) Limited
•    Taipei Star Bank
•    Hwatai Bank
•    Shin Kong Commercial Bank
•    Sunny Bank
•    Bank of Panshin
•    COTA Bank
•    Union Bank of Taiwan
•    Far Eastern international Bank
•    Yuanta Commercial Bank
•    Bank Sinopac
•    E.Sun Commercial Bank
•    KGI Bank
•    DBS Bank (Taiwan) , Ltd.
•    Taishin International Bank
•    Jih Sun International Bank
•    EnTie Commercial Bank
•    CTBC Bank Co., Ltd.

Seznam zahraničních bank s pobočkami v Tchaj-peji
Aktuální přehled lze získat na stránkách Tchajwanské centrální banky:
•    Mizuho Bank Ltd.
•    Bank of America, National Association
•    Bangkok Bank Public Company Ltd.
•    Metropolitan Bank and Trust Company
•    The Bank of New York Mellon
•    United Overseas Bank
•    State Street Bank and Trust Company
•    Societe Generale
•    Australia and New Zealand Banking Group Limited, Taipei Branch
•    Deutsche Bank AG
•    The Bank of East Asia Ltd.
•    JPMorgan Chase Bank, N.A.
•    DBS Bank Ltd.
•    BNP Paribas
•    Standard Chartered Bank
•    Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.
•    Credit Agricole Corporate and Investment Bank
•    UBS AG
•    ING BANK, N. V.
•    Wells Fargo Bank, National Association
•    MUFG Bank, Ltd., Taipei Branch
•    Sumitomo Mitsui Banking Corporation
•    Citibank N. A.
•    The Hongkong and Shanghai Banking Corp.Ltd.
•    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A., Taipei Branch
•    Natixis, Taipei Branch
•    Bank of China
•    Bank of Communications Taipei Branch
•    China Construction Bank Taipei Branch

 

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Centrální administrativa je zodpovědná za výběr a alokaci daňových výnosů včetně celních povinností, daně z příjmu, daně z nemovitosti a darů, daně ze zboží, daně z budoucích transakcí, daně z transakcí s cennými papíry, daně z podnikání, daně z tabáku a vína a Specifically Selected Goods and Services Taxes. Cla jsou vybírána Directorate General of Customs (Ministerstvo financí) a ostatní daně jsou vybírány místní Státní daňovou správou v závislosti na kraj či město (National Taxation Bureau).
V pravomoci Ministerstva financí je navrhovat, přijímat a interpretovat daňové zákony a opatření, zajišťovat výběr daní na administrativní úrovni, formulovat daňovou politiku a vybírat daně.
V současné době existuje 5 regionálních kanceláří NTA, jmenovitě se jedná o: NTA Tchaj-pej, NTA Kaohsiung, NTA severní provincie Tchaj-wan, NTA centrální provincie Tchaj-wan a NTA jižní provincie Tchaj-wan.
Městské nebo okresní daňové úřady jsou podřízenými jednotkami správy města nebo okresu a jejich úkolem je vybírat municipální daně.

Přehled vybíraných daní na centrální úrovni:

 • Daň z příjmu ziskových podniků (Profit-Seeking Enterprise Income Tax)
 • Daň z příjmu jednotlivce (Individual Income Tax)
 • Srážková daň (Withholding Tax)
 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (Tax Treaties)
 • Daň ze zboží (Commodity Tax)
 • Celní povinnosti (Customs duty)
 • Daň z nemovitostí a darů (Estate and Gift Tax)
 • Specifically Selected Goods and Services Taxes
 • Daň z podnikání (Business Tax)
 • Daň z transakcí s cennými papíry (Securities Transaction Tax)
 • Daň z budoucích transakcí (Future Transactions Tax)
 • Daň z tabáku a vína (Tobacco and Alcohol Tax)
 • Customs Duties

Collected by the Directorate General of Customs, Ministry of Finance

 • Income Tax
  • Profit-seeking Enterprise Income Tax
  • Individual Income Tax
 • Estate and Gift Tax
  • Estate Tax
  • Gift Tax
 • Commodity Tax
 • Securities Transactions Tax
 • Futures Transactions Tax

Collected by National Taxation  Bureau of each county/city (Residents in Taipei City pay to National Taxation  Bureau of  Taipei)

 • Business Tax

Collected by Revenue Service Offices of each county/city from 1st July 1999
After 1st January 2003, collected by National Taxation Bureau

 • Tobacco and Alcohol Tax

Implement on 1st January 2002

 • Specifically Selected Goods and Services Tax

Implement on 1st June 2011

Přehled vybíraných daní v rámci obcí, krajů a měst:

 • Daň ze zemědělské půdy (Agriculture Land Tax)
 • Daň z přidané hodnoty (Land Value Tax)
 • Land Value Increment Tax
 • House Tax
 • Deed Tax
 • Daň z registrace vozidel (Vehicle License Tax)
 • Daň ze zábavy (Amusement Tax)
 • Kolkovné (Stamp Tax)

Stamp Tax

Vehicle License Tax

Land Value Tax

Agricultural Land Tax

Land Value Increment Tax

House Tax

Deed Tax

Amusement Tax

Collected by Revenue Service Offices of each county and city (Residents in Taipei City pay to Taipei Revenue Service Office)

*zdroj: National Tax Bureau of Taipei, MOF; Distinguish National and Local Tax

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem