Technický auditor – zápis do seznamu technických auditorů krok za krokem

Činnost technického auditora je specializovaná odborná činnost sloužící ke kontrole technického stavu vodovodů a kanalizací, oprávněnosti vynaložených provozních nákladů, jakož i pořizovacích nákladů a nákladů navrhovaného rozvoje vodovodů a kanalizací.Zájemce o provozování této činnosti musí být Ministerstvem zemědělství zapsán do seznamu technických auditorů. Žádost projednává odborná komise ustanovená ministerstvem. Komise na základě svého uvážení vybere vhodné kandidáty pro zápis do seznamu technických auditorů. Zápis do seznamu technických auditorů probíhá jednou za rok, vždy k 30. červnu

Žádost o zápis do seznamu technických auditorů

K žádosti se přikládá:

  • kopie dokladů o dosažení odborné způsobilosti. Tou je v tomto případě vysokoškolské vzdělání se zaměřením na obor vodovodů a kanalizací a nejméně desetiletá praxe v tomto oboru.
  • doklady o vykonané praxi v oboru (nejméně 10 let)
  • soupis publikační činnosti v oboru
  • popis dosavadní odborné činnosti (např. účast v odborných organizacích, vyučování na VŠ, apod.)
  • souhlas se zveřejněním osobních údajů

Zasedání odborné komise.

Zápis do seznamu technických auditorů.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Formuláře uvedené v návodu:

Doporučujeme