Teritoriální rozvojové programy Evropské unie (Country Strategy Papers)

Evropská unie stejně jako většina donorských subjektů vytváří v rámci své rozvojové asistence regionální i teritoriální programy spolupráce pro téměř všechny rozvojové regiony a státy světa (Country Strategy Papers). Programy tvoří základní rámec vzájemné kooperace mezi EU a danou zemí (regionem), analyzují výchozí stav, definují cíle a uvádějí prioritní sektory spolupráce. České subjekty, které zamýšlejí podnikat rozvojové intervence v příslušné zemi, by měly teritoriální programy EU znát.„Country (Regional) Strategy Papers“ (C/RSPs) obecně jsou strategie rozvojové spolupráce dárce vůči konkrétní příjimající, partnerské zemi (regionu). Tvoří základní materiál pro přípravu projektů rozvojové spolupráce či pomoci pro příslušnou zemi. Také Evropská unie (resp. Komise) používá ve své programové rozvojové spolupráci tyto strategické dokumenty. V současné době jsou v EU aktuální strategie pro jednotlivé rozvojové země na období 2007–2013. Níže uvedené linky odkazují na stránky Evropské komise, kde jsou tyto strategie již k dispozici, případně jsou přidávány další, jakmile jsou příslušnými institucemi EU schváleny.

Teritoriálně jsou kompetence ve vnějších vztazích Evropské unie k rozvojovým zemím rozděleny mezi dvě generální ředitelství Evropské komise (DG) – Generální ředitelství pro rozvoj je kompetentní pro země subsaharské Afriky, Karibiku a Pacifiku (tzv. skupina ACP), zatímco Generální ředitelství pro vnější vztahy je kompetentní pro všechny ostatní státy, tedy mj. také pro rozvojové země Evropy, Asie a jižní a střední Ameriky.

EU Country Strategy Papers – rozvojové země ACP

Země Afriky, Karibiku a Pacifiku (Africa, Carribean, Pacific – ACP) spadají do kompetence Generálního ředitelství pro rozvoj (DG Development), skupina tedy zahrnuje následující rozvojové regiony:

  • Subsaharská Afrika
  • Karibská oblast
  • Pacifická oblast
  • Zámořská teritoria (závislá území)

Evropská komise vytváří strategické dokumenty jak pro jednotlivé státy skupiny ACP, tak i regionální strategiepro výše uvedené regiony skupiny ACP.

EU Country Strategy Papers – rozvojové země mimo ACP

Ostatní rozvojové země patří do kompetence Generálního ředitelství (Evropské komise) pro vnější vztahy (DG Relex), zahrnují následující rozvojové regiony:

  • Západní Balkán a východní Evropa
  • Severní Afrika
  • Blízký a střední východ
  • Střední a jižní Amerika
  • Střední, jižní a jihovýchodní Asie

Strategie jsou k dispozici pro jednotlivé země (jejich seznam je pro odbobí 2007–2013 průběžně doplňován) a také pro regiony, pro které je kompetentní Generálního ředitelství pro vnější vztahy.

Doporučujeme