Testování, měření, analýzy a kontroly

Pod tuto živnost spadá dle zákona č 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jednorázové autorizované měření a vyhodnocování emisí; měření a vyhodnocování emisních koncentrací u zdrojů znečišťování úrovně znečištění; dohled nad tepelným zpracováním odpadu; ověřování množství emisí skleníkových plynů; ověřování zprávy o emisích; plošná měření zátěže životního prostředí emisemi škodlivin; ověřování množství emisí skleníkových plynů ze zařízení, na které se vztahuje povolení k emisím skleníkových plynů; zpracování rozptylových studií. Obsahem živnosti není měření emisí motorových vozidel.

Ohlášení volné živnosti

Ohlášení se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

 

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme