Ukrajina: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

V průběhu let 2016–2017 se v návaznosti na makroekonomickou stabilizaci Ukrajiny aktivizovala činnost celé řady českých společností na ukrajinském trhu. Ukrajina představuje 20. nejvýznamnějšího zahraničně – obchodního partnera ČR. K podpoře rozvoje bilaterální hospodářské spolupráce byla v roce 2017 obnovena činnost Česko-ukrajinské mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (MVK).  Spolupředsedy MVK jsou ministr průmyslu a obchodu ČR K. Havlíček (za českou stranu) a vicepremiér pro otázky evropské a euroatlantické integrace UA V. Prystajko (za ukrajinskou stranu).

 

V červnu 2018 se v Praze uskutečnilo 8. zasedání MVK.  Na březen 2020 se připravovalo 9. zasedání MVK v Kyjevě, z důvodu pandemie koronavirusu bylo však odloženo na pozdější termín.

Významný impulz pro rozvoj bilaterální spolupráce ČR a Ukrajiny představovala oficiální návštěva předsedy vlády ČR A. Babiše na Ukrajině v listopadu 2019. Předsedu vlády doprovázel vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu K. Havlíček a devadesát zástupců českých společností v čele s prezidentem Hospodářské komory ČR V. Dlouhým. V rámci návštěvy se uskutečnilo dne 19.11. 2019 Ukrajinsko – české podnikatelské fórum za účasti 300 zástupců českých a ukrajinských společností a institucí.  V průběhu roku 2019 se uskutečnilo několik dalších významných akcí k podpoře rozvoje bilaterální hospodářské spolupráce s Ukrajinou, tj. „Teritoriální konference  k Ukrajině“ v rámci Mezinárodního ekonomického fóra k 10. výročí Východního partnerství (Praha, duben 2019),  „Kulatý stůl k Ukrajině k problematice zajištění financování českých projektů na Ukrajině“ (Praha, květen 2019), „Business Den Ukrajiny“ (Brno, říjen 2019).

Velvyslanectví ČR v Kyjevě organizovalo v roce 2018 celkem 4 projekty na podporu ekonomické diplomacie PROPED, tj.  „K prosazování českých potravinářských výrobků na ukrajinském trhu“ (březen 2018),  „K rozvoji bilaterální spolupráce ČR – Ukrajina v oblasti zdravotnictví“ (říjen 2018) , „Česko – ukrajinský den obranně – průmyslové spolupráce“ (říjen 2018) a „Podnikatelská mise do Dněpropetrovské oblasti“ (listopad 2018).  V roce 2019 se uskutečnila „Incomingová mise do ČR na Národní výstavu hospodářských zvířat v Brně“. Na Ukrajině má své zastoupení a kanceláře více jak 200 českých společností s tím, že mezi úspěšné společnosti na ukrajinském trhu patří mj. Eurocar, dále Škoda JS, ČSA, Brunnthaller – CS, Farmet, Unicorn Systems, Ravak, Hamé, Bioveta, Peterka Partners, Kvazar Plus apod.

V roce 2021 se předpokládá realizace několika projektů PROPED na podporu rozvoje bilaterální hospodářské spolupráce ČR a Ukrajiny. Jedná se o „Podnikatelskou misi do Dněpropetrovské oblasti“ (březen 2021 či později s ohledem na pandemickou situaci), „Incomingovou misi do ČR k „chytrým“ technologiím“ (červen 2021), „Podnikatelskou misi do Zakarpatské oblasti“ (říjen 2021) a „Podnikatelskou misi v energetické oblasti na Ukrajinu“ (listopad 2021).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Ukrajinou (2015–2019) (v mld. CZK)

 

Export

Import

Obrat

Bilance

2015

15,0

20,6

35,5

-5,6

2016

21,8

19,6

41,4

2,2

2017

28,0

22,7

50,7

5,2

2018

32,9

25,9

58,9

7,0

2019

35,1

28,6

63,7

6,6

V roce 2020 vývoj bilaterální obchodní výměny ČR a Ukrajiny negativně ovlivnila pandemie koronavirusu. V období leden – listopad 2020 činil obchodní obrat ČR a Ukrajiny 53,1 mld. Kč, tj. snížil se o 9% v porovnání se stejným obdobím roku 2019.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu 2019 leden–prosinec, mil. Kč

Rudy železné koncentráty výpražky kyzové

11490

Izolované dráty, kabely a jiné izolované elektrické vodiče

4214

Rudy titanové koncentráty

843

Výrobky  z železa oceli nad 600 mm válc za tepla

658

Plyn zemní a jiné uhlovodíky plynné

560

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny

439

Olej produkty destilace vysokotepelných dehtů

422

Ethylalkohol nedenatur nad 80% destiláty denat

362

Uhlík saze aj formy uhlíku

346

Sedadla (jiná než sedadla č. 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti

345

Zdroj: MPO

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu 2019 leden–prosinec, mil. Kč

Telefonní přístroje(vč.mobilních);ost. přístr.k vysílání,přijímání hlasu,dat

4802

Izolované dráty, kabely a ost. elektrické vodiče

2197

Stroje automat. zprac. dat jednotky snímačů

2086

Plyn zemní a jiné uhlovodíky plynné

1767

Karoserie pro motorová vozidla

1463

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

1312

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel

1141

Odstředivky přístroje k filtrování čištění

1008

Elektrické transformátory, statické měniče a induktory

798

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických ob

749

Zdroj: MPO

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb Ukrajina–ČR v roce 2019 (v tisících USD) dle Státní služby statistiky UA

Položka

Export

Import

Saldo

Služby 91825,9 59859,6 31966,4

Služby zpracování zboží

28591  – 28591
Opravy a technické služby jinde neuvedené 1362,9 8846,2 -7483,3
Dopravní služby 33030 7503 25527
Služby spojené s cestováním    722,6 8747,4 -8024,9
Stavební služby   456,5 447,5 9
Pojišťovací služby 1374,5 10063,1 -8688,6
Služby spojené s finanční činností  129,3 328,2 -198,9 
Poplatky za užívání duševního vlastnictví   70,5 2920,7 -2850,2
Telekom. služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 15521,2 9465  6056,3
Podnikatelské služby     10303,7 9799,9 503,8
Služby poskytované soukr. osobami, kulturní a rekreační služby   263,7 186,6 77,1

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V návaznosti na dosažení makroekonomické stability ukrajinské ekonomiky (od roku 2016) se aktivizovala činnost celé řady českých společností na Ukrajině s tím, že některé společnosti rozšiřují operace na tomto trhu. V současné době je na Ukrajině více než 200 zastoupení a kanceláří českých společností.

Na Ukrajině je aktivní např. firma MND, která investovala do nákupu plynových ložisek na západě Ukrajiny, Škoda JS, která se dlouhodobě podílí na modernizaci a zvyšování bezpečnosti ukrajinských jaderných elektráren.

Pozitivním příkladem česko-ukrajinské spolupráce je výstavba výzkumného a výrobního komplexu farmaceutické firmy Interchim, jejímž hlavním dodavatelem a autorem inženýrského řešení byla česká firma Block a.s.. V minulosti probíhala také kooperace českých společností Cegelec a Kvazar s ukrajinskou korporací Bohdan v oblasti společné výroby trolejbusů.
Samostatné dodávky strojírenských techniky realizují také např. ČKD, Vítkovice, Alta, TOS Varnsdorf, T Machinery, Weiler Holoubkov, Smeral Brno, Kovosvit, Strojírny Čelákovice.

V zemědělství působí na Ukrajině významný holding Agromino (částečně vlastněn českým kapitálem) a další české společnosti jako je společnost Bauer a Brunnthaller (dodávky technologií pro živočišnou výrobu).

V závěru roku 2018 bylo podepsáno několik významných dohod s ukrajinskými partnery, tj. v listopadu  2018 byla zveřejněna investice společností v čele s T Machinery v oblasti těžby uhlí v Luhanské oblasti, v prosinci 2018 se na velvyslanectví v Kyjevě uskutečnila  slavnostní ceremonie k několika zakázkám získaných společností NUVIA k modernizaci rozhodujících bezpečnostních systémů jaderných elektráren na Ukrajině a dne 18. prosince 2018 schválila ukrajinská vláda projekt Energetického a průmyslového holdingu – EPH (společnost Nafta) k využití Juzovského naleziště přírodního plynu.

Z dalších firem lze jmenovat  firmy Ravak (Příbram – sanitární technika), LECO Instrumente (Plzeň – zařízení pro průmyslové laboratoře), TTC Marconi, Sitel ( telekomunikační technika a zařízení), Alstom Power (Brno – průmyslové kotle), Tedom (Třebíč – kogenerační jednotky), PEKM Kabeltechnik (Liberec – výroba automobilových svazků), společnost Tekro (výrobce a dodavatel krmných směsí a vitamínových koncentrátů pro živočišnou výrobu), Ekotechnik Praha (výstavba solárních elektráren), Biotal (zpracování biomasy, výroba pelet), Unicorn Systems (IT), RSJ Investments (energetika), Bioveta (veterinární prostředky), Peterka Partners (právní poradenství).

V roce 2019 vstoupila společnost APS Holding z Prahy na ukrajinský trh špatných úvěrů z nesolventních bank.

Významná je též investice společnosti Eurocar do montážního závodu v Užhorodské oblasti, kde jsou montovány osobní vozidla Škoda pro ukrajinský trh.

České společnosti jako jsou České dráhy, RegioJet a Leo Express jednaly v roce 2019 se státní ukrajinskou železnicí Ukrzaliznicja o možnostech spolupráce při zajištění železnicní osobní dopravy mezi ČR a Ukrajinou.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled aktuální smluvní základny je k nalezení na stránkách Velvyslanectví ČR na Ukrajině.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika poskytuje Ukrajině jak humanitární pomoc, tak rozvojovou a transformační spolupráci. Po roce 2014 byly v souvislosti s obnovou a demokratickou transformací Ukrajiny aktivity významně rozšířeny, nejprve usnesením Vlády ČR č. 167/2014, poté č. 401/2017. V rámci obou usnesení bylo v letech 2014–2018 na zvláštní pomoc Ukrajině vyčleněno 85 milionů Kč. Díky další bilaterální spolupráci a zapojení do mezinárodních projektů nakonec celková česká pomoc Ukrajině v letech 2014-2019 dosáhla výše 250 milionů Kč.

Pomoc Ukrajině je směřována do několika prioritních oblastí. Tou hlavní je zejména oblast školství – ČR podporuje rozvoj mechanismů zajišťování kvality vzdělávání, česko-ukrajinskou meziuniverzitní spolupráci či zlepšování materiálních podmínek tzv. přesídlených univerzit. Prostřednictvím malých rozvojových projektů a programu MEDEVAC Ministerstva vnitra ČR pomáhá rozvíjet po materiální i expertní stránce oblast fyzioterapie a ergoterapie. Skrze projekty transformační spolupráce pak ČR podporuje ukrajinskou občanskou společnost; projekty se zaměřovaly zejména na témata boje proti korupci, mediální gramotnosti, ochrany lidských práv či rozvoje místních iniciativ. V souvislosti s konfliktem na východě Ukrajiny ČR financuje např. psychorehabilitační tábory pro děti zasažené válkou, opravy škol či dodávky zdravotnického vybavení pro instituce sídlící v bezprostřední blízkosti tzv. linie kontaktu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kyjevě (Ukrajina) ke dni 15.5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem