Ukrajina: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

V průběhu let 2016–2017 se v návaznosti na makroekonomickou stabilizaci Ukrajiny aktivizovala činnost celé řady českých společností na ukrajinském trhu. Ukrajina představuje 20. nejvýznamnějšího zahraničně – obchodního partnera ČR. K podpoře rozvoje bilaterální hospodářské spolupráce byla v roce 2017 obnovena činnost Česko-ukrajinské mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (MVK).  Spolupředsedy MVK jsou ministr průmyslu a obchodu ČR K. Havlíček (za českou stranu) a místopředseda vlády UA V. Kistion (za ukrajinskou stranu).

V červnu 2018 se v Praze uskutečnilo 8. zasedání MVK.  Velvyslanectví ČR v Kyjevě organizovalo v roce 2018 celkem 4 projekty na podporu ekonomické diplomacie PROPED, tj.  „K prosazování českých potravinářských výrobků na ukrajinském trhu“ (březen 2018),  „K rozvoji bilaterální spolupráce ČR – Ukrajina v oblasti zdravotnictví“ (říjen 2018) , „Česko – ukrajinský den obranně – průmyslové spolupráce“ (říjen 2018) a „Podnikatelská mise do Dněpropetrovské oblasti“ (listopad 2018). Na Ukrajině má své zastopupení a kanceláře více jak 200 českých společností s tím, že mezi úspěšné společnosti na ukrajinském trhu patří mj. Eurocar, dále Škoda JS, ČSA, Brunnthaller – CS, Farmet, Unicorn, Ravak, Hamé, Bioveta, Kvazar Plus apod.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Ukrajinou (2014–2018) (v mld. CZK)
  Export Import Obrat Bilance
2014 20,6 23,9 44,5 -3,3
2015 15,0 20,6 35,5 -5,6
2016 21,8 19,6  41,4 2,2
2017 28,0 22,7 50,7 5,2
2018 32,9 25,9 58,9 7,0

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu 2018 leden–prosinec, mil. Kč
Rudy železné koncentráty výpražky kyzové 10 224
Izolované dráty 4 170
Výrobky  z železa oceli nad 600 mm válc za tepla 856
Olejové produkty destilace vysokotepelných dehtů 777
Rudy titanové koncentráty 609
Dřevo rozřezané, štípané, loupané i hoblované 355
Uhlík (vč. sazí), j.n. 343
Sedadla, případně přestavitelná na lůžka, vč. dílů 327
Feroslitiny 260
Trouby, duté profily ap. bezešve, ze železa, oceli 252

Zdroj: MPO

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu 2018 leden–prosinec, mil. Kč
Telef.přístr.(vč.mobilních);ost.přístr.k vysílání,přijímání hlasu,dat 5 336
Stroje automat. zprac. dat jednotky snímačů 2 453
Izolované dráty, kabely a ost. elektrické vodiče 2 153
Zemní plyn, v plynném stavu 1 919
Karoserie pro motorová vozidla 1 284
Části, součásti a příslušenství motorových vozidel 1 070
Osobní automobily a jiná motorová vozidla 1 007
Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických ob 800
Feroslitiny  794
Hygienické vložky, tampony, dětské pleny apod. 551

Zdroj: MPO

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb Ukrajina–ČR v roce 2018 (v tisících USD) dle Státní služby statistiky UA
Položka Export Import Saldo
Služby 82 843,7 51 228,0 31 615,8
Služby zpracování zboží 30 453,1  – 30 453,1
Opravy a technické služby jinde neuvedené 2 082,0 8 028,5 -5 946,5
Dopravní služby 29 260,4 6 668,1 22 592,3
Služby spojené s cestováním    651,4 6 110,0 -5 458,6
Stavební služby   620,4 367,2 253,2
Pojišťovací služby 1 450,5 6 893,5 -5 443,0
Služby spojené s finanční činností  43,4 – 
Poplatky za užívání duševního vlastnictví   951,1 2 266,0 -1 314,8
Telekom. služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 7 287,6 10 221,3  – 2933,7
Podnikatelské služby     9 730,7 9 513,7 217,0
Služby poskytované soukr. osobami, kulturní a rekreační služby   177,5 58,5 119,0
Státní a úřední služby    – 1 058,0  –

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V návaznosti na dosažení makroekonomické stability ukrajinské ekonomiky (od roku 2016) se aktivizovala činnost celé řady českých společností na Ukrajině s tím, že některé společnosti rozšiřují operace na tomto trhu. V současné době je na Ukrajině více než 200 zastoupení a kanceláří českých společností. 

Na Ukrajině je aktivní např. firma MND, která investovala do nákupu plynových ložisek na západě Ukrajiny, Škoda JS, která se dlouhodobě podílí na modernizaci a zvyšování bezpečnosti ukrajinských jaderných elektráren nebo telekomunikační firma TTC Marconi.

Pozitivním příkladem česko-ukrajinské spolupráce je výstavba výzkumného a výrobního komplexu farmaceutické firmy Interchim, jejímž hlavním dodavatelem a autorem inženýrského řešení byla česká firma Block a.s.. V minulosti probíhala také kooperace českých společností Cegelec a Kvazar s ukrajinskou korporací Bohdan v oblasti společné výroby trolejbusů.

Samostatné dodávky strojírenských techniky realizují také např. ČKD, Vítkovice, Alta, TOS Varnsdorf, Weiler Holoubkov, Smeral Brno, Kovosvit, Strojírny Čelákovice.

Firmy Bauer a Brunnthaller působí v oblasti dodávek technologií pro živočišnou výrobu.

Společnost Ekotechnik Praha je aktivní v oblasti výstavby solárních elektráren.

V závěru roku 2018 bylo podepsáno několik významných dohod s ukrajinskými partnery, tj. v listopadu  2018 byla zveřejněna investice společností v čele s T Machinery v oblasti těžby uhlí v Luhanské oblasti, v prosinci 2018 se na velvyslanectví v Kyjevě uskutečnila  slavnostní ceremonie k několika zakázkám získaných společností NUVIA k modernizaci rozhodujících bezpečnostních systémů jaderných elektráren na Ukrajině a dne 18. prosince 2018 schválila ukrajinská vláda projekt Energetického a průmyslového holdingu – EPH (společnost Nafta) k využití Juzovského naleziště přírodního plynu.

Z dalších firem lze jmenovat  firmy Ravak (Příbram – sanitární technika), LECO Instrumente (Plzeň – zařízení pro průmyslové laboratoře), TTC Marconi, Sitel ( telekomunikační technika a zařízení), Alstom Power (Brno – průmyslové kotle), Tedom (Třebíč – kogenerační jednotky), PEKM Kabeltechnik (Liberec – výroba automobilových svazků), Hamé  (dodávky potravinářských výrobků), společnost Tekro (výrobce a dodavatel krmných směsí a vitamínových koncentrátů pro živočišnou výrobu). V oblasti zpracování biomasy, výroby peletek je aktivní například společnost Biotal.

Významná je též investice společnosti Eurocar do montážního závodu v Užhorodské oblasti, kde jsou montovány osobní vozidla Škoda pro ukrajinský trh. V roce 2018 bylo na tomto závodě smontováno a na ukrajinském trhu prodáno 5660 vozidel Škoda.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled aktuální smluvní základny je k nalezení na stránkách Velvyslanectví ČR na Ukrajině.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika poskytuje Ukrajině jak humanitární pomoc, tak rozvojovou a transformační spolupráci. Po roce 2014 byly v souvislosti s obnovou a demokratickou transformací Ukrajiny aktivity významně rozšířeny, nejprve usnesením Vlády ČR č. 167/2014, poté č. 401/2017. V rámci obou usnesení bylo v letech 2014–2018 na zvláštní pomoc Ukrajině vyčleněno 85 milionů Kč. Díky další bilaterální spolupráci a zapojení do mezinárodních projektů nakonec celková česká pomoc Ukrajině v letech 2014-2019 dosáhla výše 250 milionů Kč.

Pomoc Ukrajině je směřována do několika prioritních oblastí. Tou hlavní je zejména oblast školství – ČR podporuje rozvoj mechanismů zajišťování kvality vzdělávání, česko-ukrajinskou meziuniverzitní spolupráci či zlepšování materiálních podmínek tzv. přesídlených univerzit. Prostřednictvím malých rozvojových projektů a programu MEDEVAC Ministerstva vnitra ČR pomáhá rozvíjet po materiální i expertní stránce oblast fyzioterapie a ergoterapie. Skrze projekty transformační spolupráce pak ČR podporuje ukrajinskou občanskou společnost; projekty se zaměřovaly zejména na témata boje proti korupci, mediální gramotnosti, ochrany lidských práv či rozvoje místních iniciativ. V souvislosti s konfliktem na východě Ukrajiny ČR financuje např. psychorehabilitační tábory pro děti zasažené válkou, opravy škol či dodávky zdravotnického vybavení pro instituce sídlící v bezprostřední blízkosti tzv. linie kontaktu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kyjevě (Ukrajina) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem