Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna (obsahová náplň volné živnosti)

Obsahová náplň živnosti volné „Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna“.Další úprava již zušlechtěných a vytěžených nerostů, například zpracování cihlářských a keramických jílů, výroba živičných směsí z již dříve nadrceného kameniva. Zpracování soli kamenné pro potravinářské a nepotravinářské účely, zejména příprava solanky, drcení, čištění a rafinace soli. Zpracování hmot pro výrobu porcelánu. Dobývání a úprava rašeliny a výroba rašelinových briket. Odstraňování bahna z vodního dna rybníků a další obdobné činnosti.

Obsahem činnosti není dobývání nerostných surovin (vyjma rašeliny) a úprava a zušlechťování těchto surovin prováděná  v souvislosti s jejich dobýváním.

Obsahové náplně dalších volných živností

Doporučujeme