Vedení spisovny (obsahová náplň koncesované živnosti)

Obsahová náplň živnosti koncesované „Vedení spisovny“.Zajištění odborné správy dokumentů původce, popřípadě jeho právních předchůdců, v rozsahu úkonů souvisejících s uchováním těchto dokumentů, výkonem nahlédací agendy a umožnění provedení výběru archiválií, a to ve stejném rozsahu souvisejících povinností, které jsou zákonem o archivnictví a spisové službě stanoveny tomuto původci.

Obsahové náplně dalších koncesovaných živností

Doporučujeme