Vnitrozemská vodní doprava (obsahová náplň koncesované živnosti)

Obsahová náplň živnosti koncesované „Vnitrozemská vodní doprava“.Souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, věcí, případně zvířat, jakož i přemísťování plavidel samých po vnitrozemských vodních cestách pro cizí potřebu s výjimkou plovoucích strojů, plovoucích zařízení a jiných ovladatelných plovoucích těles podle jiného právního předpisu.

Obsahové náplně dalších koncesovaných živností

Doporučujeme