Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT)

GATT je mnohostranná dohoda obsahující pravidla pro řízení obchodu a pro fórum, Světovou obchodní organizaci (WTO), k jednání o obchodních záležitostech a řešení obchodních sporů mezi členy. GATT je významná jak pro podnikatele, tak i pro spotřebitele, neboť její pravidla a postupy vytvářejí rámec pro mezinárodní obchod a obchodní politiku. Ta má reálný dopad na výběr zboží dostupného spotřebitelům a jeho cenu.Úvod

Uznávajíce význam obchodu pro ekonomický růst, dohodly se vlády na omezení svého práva jednat jednostranně, čili nejednat bez konzultace s ostatními státy, v otázkách obchodní politiky a podepsaly Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade). GATT je mnohostranná dohoda obsahující pravidla pro řízení obchodu a pro fórum, Světovou obchodní organizaci (WTO – World Trade Organization), k jednání o obchodních záležitostech a řešení obchodních sporů mezi členy. GATT je proto pro spotřebitele velmi významná, neboť její pravidla a postupy vytvářejí rámec pro mezinárodní obchod a obchodní politiku. Má reálný dopad na výběr zboží dostupného spotřebitelům a jeho cenu.

Doporučujeme