Vyhodnocení kritéria veřejného dluhu

Spoučást článku Podmínky přijetí eura a Česká republika.Česká republika dlouhodobě plní kritérium veřejného dluhu. Hodnota veřejného dluhu se dlouhodobě pohybuje kolem 30 % HDP, což je významně pod referenční hodnotou tohoto kritéria.

Kritérium hrubého veřejného dluhu požaduje, aby poměr vládního dluhu k hrubému domácímu produktu nepřekračoval 60 % kromě případů, kdy se tento poměr snižuje a blíží se uspokojivým tempem k referenční hodnotě.

Při hodnocení tohoto kritéria je kladen důraz zejména na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Udržitelné plnění kritéria veřejného dluhu v České republice vyžaduje adekvátně reagovat především na problém stárnutí populace. Předpokládaný demografický vývoj totiž naznačuje, že současný systém financování důchodového systému je dlouhodobě neudržitelný, protože v následujících desetiletích dojde k masivnímu nárůstu lidí v důchodovém věku (nyní je 20 % obyvatelstva starších 60-ti let, v roce 2050 to má být již 40 %). Nutnost provedení reformy penzijního systému v blízké době nevyplývá pouze z požadavku splnit jedno z maastrichtských kritérií, ale především z důvodu udržitelnosti systému veřejných financí a v zájmu dlouhodobého ekonomického růstu České republiky.

Dluh sektoru vládních institucí (v % HDP)
 2001200220032004200520062007200820092010
Hodnota kritéria60,060,060,060,060,060,060,060,060,060,0
ČR25,328,837,830,429,829,628,928,827,926,8

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou.

Skokové zvýšení veřejného dluhu v roce 2003 pramení ze započítání většiny nepřímých závazků vlády (vládních garancí) a ze začlenění České inkasní a České konsolidační agentury mezi vládní instituce. V následujících letech se podařilo stabilizovat podíl vládního dluhu na HDP, k čemuž významně přispěl rychlý hospodářský růst.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme