Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov (obsahová náplň volné živnosti)

Obsahová náplň živnosti volné „Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov“.Vyhotovování lesních hospodářských plánů a jejich změn. Přepracovávání lesních hospodářských plánů na základě stanovisek orgánů veřejné správy. Vyhotovování lesních hospodářských osnov a jejich změn. Další související činnosti.

Obsahové náplně dalších volných živností

Doporučujeme