Činnost notáře – povolení krok za krokem

Činnost notáře spočívá především v sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, poskytování právní pomoci, sepisování listin a ve správě majetku a právním zastupování v této souvislosti.Zájemce o výkon činnosti notáře musí být nejprve zapsán do seznamu notářských koncipientů. Po absolvování praxe pak úspěšně složit notářskou zkoušku a získat o jejím složení osvědčení. Zkoušku nemusí skládat ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku na komerčního právníka. Totéž platí i pro praxi.

Po složení zkoušky je možné požádat notářskou komoru České republiky o zápis do seznamu notářských kandidátů. V případě uvolnění některého z notariátů je pak na místo nového notáře vypisován konkurz. Po jeho úspěšném absolvování a složení notářského slibu získá kandidát úřední razítko a stává se notářem.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Žádost o zápis do seznamu notářských koncipientů
 2. Žádost o složení notářské zkoušky
 3. Žádost o zápis do seznamu notářských kandidátů
 4. Přihláška do konkursu na činnost notáře (Notářská komora)
 5. V případě úspěšného konkurzu je nutné uzavřít pojištění profesní odpovědnosti
 6. Následuje složení slibu do rukou ministra spravedlnosti, přidělení úředního razítka a jmenování notářem

Podmínky pro získání oprávnění a náležitosti žádosti

1) Žádost o zápis do seznamu notářských koncipientů

 • Žádost se podává u Notářské komory ČR
 • Žádost nemá předepsanou formu ani náležitosti. Přikládá se k ní doklad o dosaženém vzdělání, pracovní smlouva dokazující , že kandidát je v pracovním poměru u notáře, výpis z rejstříku trestů a kopie občanského průkazu

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

2) Žádost o složení notářské zkoušky

 • Žádost nemá předepsanou formu ani náležitosti.
 • Za vykonání notářské zkoušky se považuje i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku na komerčního právníka
 • Žádost se podává u Notářské komory ČR

Vydání osvědčení

3) Žádost o zápis do seznamu notářských kandidátů

 • Žádost nemá předepsanou formu ani náležitosti. Přikládá se k ní osvědčení o vykonání notářské či jiné obdobné zkoušky.
 • Žádost se podává u Notářské komory ČR

Komora zapíše žadatele do seznamu do jednoho týdne

4) Přihláška do konkursu na činnost notáře (Notářská komora)

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

5) V případě úspěšného konkurzu je nutné uzavřít pojištění profesní odpovědnosti

 • Pojištění lze uzavřít u řady komerčních subjektů, Notářská komora ČR má uzavřenou rámcovou smlouvu s pojišťovnou, a formou přistoupení k této rámcové smlouvě mají jednotliví notáři pojištěnu svou profesní odpovědnost.

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

6) Následuje složení slibu do rukou ministra spravedlnosti, přidělení úředního razítka a jmenování notářem

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Doporučujeme