Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření (obsahová náplň volné živnosti)

Obsahová náplň živnosti volné „Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření“.Výroba radionuklidových zářičů, kterými jsou látky nebo předměty, které obsahují radionuklidy. Výroba zařízení, která obsahují radionuklidový zářič a zařízení, při jehož provozu radionuklidy vznikají. Výroba zařízení, při jejichž provozu vzniká ionizující záření o energii větší než 5 keV.

Obsahové náplně dalších volných živností

Doporučujeme