Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického (obsahová náplň koncesované živnosti)

Obsahová náplň živnosti koncesované „Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického“.Výroba lihu destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených roztoků pocházejících z celulózy, výroba lihu synteticky a úprava lihu takto získaného jeho zušlechťováním nebo denaturací.

Obsahové náplně dalších koncesovaných živností

Doporučujeme