Výroba a dovoz krmiv pro výzkumné účely – udělení souhlasu krok za krokem

Tato činnost spočívá ve výrobě a dovozu pokusných krmných směsí a pokusných premixů pro účely biologického zkoušení nezbytných pro uskutečnění vědeckého nebo výzkumného záměru.Zájemce o provozování této činnosti musí nejprve získat souhlas od Státní veterinární správy ČR nebo Inspektorátu životního prostředí. Poté může podat písemnou žádost o povolení pro výrobu a dovoz krmiv pro výzkumné účely na Ministerstvo zemědělství.

Postup pro získání oprávnění:

  1. Žádost o vydání souhlasu k biologickému zkoušení dosud nepoužívaných krmiv, jejich výrobě, dovozu a uvádění do oběhu
  2. Žádost o vydání povolení pro výrobu a dovoz krmiv pro výzkumné účely

1) Žádost o vydání souhlasu k biologickému zkoušení dosud nepoužívaných krmiv, jejich výrobě, dovozu a uvádění do oběhu

K žádosti se přikládá:

  • údaje nezbytné pro vydání souhlasu (v konkrétních případech určuje Státní veterinární správa/Inspektorát životního prostředí)

Státní veterinární správa nebo Inspektorát životního prostředí udělí souhlas do 30 dní

2) Žádost o vydání povolení pro výrobu a dovoz krmiv pro výzkumné účely

K žádosti se přikládá souhlas Státní veterinární správy nebo příslušného orgánu životního prostředí (viz předchozí bod)

Další informace o povolovacím řízení

Ministerstvo zemědělství rozhodne o vydání povolení do 30 dní

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Doporučujeme