Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv (obsahová náplň volné živnosti)

Obsahová náplň živnosti volné „Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv“.

Činnosti spojené s výrobou koksu, surového dehtu z černého a hnědého uhlí a jiných pevných paliv (například dřevěného uhlí).

Obsahem činnosti není výroba chemických látek a chemických přípravků.

Obsahové náplně dalších volných živností

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme