Laboratorní vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel) – získání povolení krok za krokem

Tato činnost spočívá ve vyšetření svaloviny ulovené volně žijící zvěře vnímavé na trichinelózu na přítomnost svalovce (trinichel) zvěře vnímavé na trichinelózu, kterou lovec použije výlučně pro spotřebu ve své domácnosti.



Zájemce o provozování této činnosti, tj. laboratorní vyšetřování ulovené volně žijící zvěře vnímavé na trichinelu, musí získat povolení od příslušné krajské veterinární správy. Povolení se uděluje na základě písemné žádosti.

Žádost o povolení laboratorního vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce

K žádosti se přikládají doklady odborné způsobilosti. Za odborně způsobilé se považují absolventi pětiletého studijního programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny .

Podává-li žádost právnická osoba, přikládá tytéž doklady, které se týkají odborného zástupce a výpis z rejstříku trestů statutárního zástupce.

Další informace o povolovacím řízení

Krajská veterinární správa vydá povolení do 30 dní

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Formuláře uvedené v návodu:

 

Doporučujeme