I. lekce: Význam internetu a online služby pro exportéryWebové stránky a jejich nejčastější chyby

Webová stránka je většinou uvedena na všech prezentačních materiálech a bývá velmi často důležitější než adresa či telefonní číslo. Vhodná adresa a řešení webové stránky jsou často klíčovým faktorem v rozhodování zákazníků. Několik základních výrazů:

  • Doména: adresa na internetu, virtuální poštovní adresa. U její registrace si zvolte jméno, které bude jasně a srozumitelně vystihovat název vaší společnosti, produktu nebo služeb, a to i v zahraničí. Zaregistrujte si také různé „koncovky“: .cz, .com, .de podle toho, do jaké země vyvážíte. Více informací viz www.nic.cz
  • Webhostingový prostor (též webhosting, hosting, virtuální server): prostor na internetu, který slouží k uložení vaší webové prezentace. Je pro vás nejsnadnějším a také nejúspornějším způsobem vstupu na internet. Při výběru je důležitá šíře a kvalita nabízených služeb. Více informací viz www.nic.cz
  • Web (www prezentace): skutečný obsah vaší prezentace na internetu. Na trhu již existují společnosti, které nabízejí jednoduché a intuitivní řešení, jak si web vytvořit svépomocí. Především u složitějších webů je ale dobré si k jeho řešení přizvat odborníky, kteří se tvorbou webových stránek zabývají a poradí s architekturou webu.

Nejčastější chyby webových stránek:

Stránka nemá jasně daný cíl

  • Vytvořit stránku pro stránku je mrhání času. Stanovte si, čeho prostřednictvím ní chcete dosáhnout (povědomí, objednávka, registrace, nákup) a podle toho přizpůsobte její obsah a strukturu.

Při tvorbě webu zapomenete na zákazníka

  • Snažíte se prodat (podle vašeho názoru) důležité informace, ale zapomenete se vžít do role zákazníka. Je totiž dobré vědět, jak přemýšlí, co hledá, co potřebuje a jak asi postupuje. Vžijte se do role zákazníka a ověřte si, zda ho web něčím neodradí.

Nepřehledná struktura/navigace webu

  • Zákazníci by se velmi rychle a intuitivně měli dostat k informacím, které jsou pro ně důležité. Struktura webu by měla být přehledná, aby zákazníci snadno našli, co potřebují. Dlouhé hledání bývá frustrující a často končí – po jednom prokliknutí – na konkurenčním webu.

Opakování informací

  • Výhodou webu je, že jednotlivé informace můžete vzájemně propojovat/prolinkovat (ze stránky na stránku), a tím se vyhnout jejich opakování stejně jako zbytečně dlouhým textům.

Špatná kvalita textů

  • Webová stránka je vaše výkladní skříň. Dávejte si proto pozor na gramatické chyby nebo překlepy. Text by měl být jasný a ucelený, včetně všech důležitých informací, které zákazník potřebuje.

Neaktuálnost webu

  • Pokud máte poslední aktualitu z jara loňského roku, zákazníky hned napadne, že vaše firma už možná ani neexistuje. Je dobré určit zodpovědného člověka nebo si na aktualizaci webových stránek vyhradit pevný čas, abyste to měli pod kontrolou.

Překombinovaný design a grafika

  • V grafice se určitě vyplácí střídmost. Stránka je pak přehlednější, rychleji se načítá a neobsahuje zbytečné prvky nebo aplikace.

Pro exportéry:

Je-li váš web i exportním nástrojem, měl by nabízet jazykové mutace zemí, do kterých exportujete. Také údaje v cizím jazyce by měly být aktuální; jazyková navigace (přepínání mezi jednotlivými jazyky) výrazná a přehledná.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme