Vzor: Plná moc (fyzická osoba)

Vzor smlouvy o udělení plné moci zmocněnci. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Plná moc umožňuje subjektu, který ji udělí fyzické osobě, aby jej tato fyzická osoba zastupovala, a to v konkrétně specifikované záležitosti nebo ve více obecně specifikovaných záležitostech.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Podbarvené části označují alternativní znění vzoru.

Plná moc

Já níže podepsaný(á) (doplnit), narozen(a) dne (doplnit), trvale bytem (doplnit) (dále jen „zmocnitel“)

tímto zmocňuji

pana (paní) (doplnit), narozeného (narozenou) dne (doplnit), trvale bytem (doplnit) (dále jen „zmocněnec“),

k tomu, aby mne v plném rozsahu zastupoval ve věci/v řízení (doplnit),

aby za mne v souvislosti s (doplnit) zmocněnec činil veškerá právní jednání potřebná k (doplnit) zejména, aby přijímal doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, podepisoval písemnosti, vzdával se případně nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhala nároky, plnění nároků přijímala, jejich plnění potvrzoval.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. /NEBO/ Tato plná moc se uděluje od jejího vystavení na dobu určitou do (doplnit).

V  …………… dne ……………..

______________________________

Jméno a příjmení (doplnit)

Zmocnitel

Zmocnění přijímám v plném rozsahu.

________________________

Jméno a příjmení (doplnit)

Zmocněnec

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

Vzor plné moci pro právnickou osobu

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika
Tématický Newsletter
Zajímají vás novinky z oblasti práva pro podnikání? Nepropásněte nové články na BusinessInfo.cz, přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Co vám nabízíme? Pomoc s orientací v právních úkonech souvisejících s podnikáním (právo, právní postupy a povinnosti), vzory právních dokumentů a smluv, odkazy na texty vybraných zákonů a aktuality z legislativy.

Zpracování osobních údajů
Přihlášením potvrzuji souhlas, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů. Tento portál je chráněn technologií reCAPTCHA od společnosti Google a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Doporučujeme