Základní informace o Licenční správě

Licenční správa je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR odpovědným za řízení a vykonávání činností spojených s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím. V textu naleznete popis struktury Licenční správy, adresy, telefonní čísla i další kontaktní údaje včetně úředních hodin.Základní charakteristika Licenční správy MPO

Licenční správa zabezpečuje působnost a výkon státní správy při realizaci národních kontrolních režimů v oblasti:

  • zahraničního obchodu s vojenským materiálem,
  • vývozu zboží a technologií tzv. dvojího užití,
  • vývozu a dovozu zbraní pro hobby, lov nebo sebeobranu, dovozu pyrotechnických výrobků, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů,
  • agendy spojené se sledováním dovozu zboží, jehož dovoz je sledován nebo množstevně omezen Evropskou unií, nebo v případech, kdy se tak děje podle dvoustranných dohod,
  • správy přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do EU.

Adresa Licenční správy MPO

pro osobní podání a konzultace:

Ministerstvo průmyslu a obchodu (sídlo Licenční správy)
Licenční správa
Dittrichova 21
128 01 Praha 2

pro písemná podání:

Ministerstvo průmyslu a obchodu (poštovní adresa)
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Struktura Licenční správy MPO

  • Oddělení dovozu zboží dle předpisů EU a pyrotechniky
  • Oddělení vojenského materiálu
  • Oddělení nevojenských zbraní, pyrotechniky a zboží dle předpisů EU

Úřední hodiny podatelny

pondělí – pátek: 8:30–16:00

Doba pro vyřizování úředních záležitostí

Oddělení nevojenských zbraní, pyrotechniky a zboží dle předpisů EU

  • pondělí – pátek: 9:00–12:00

Oddělení vojenského materiálu a oddělení mezinárodních kontrolních režimů

  • pondělí – pátek: 13:00–16:00

Vyřizování úředních záležitostí s pracovníky Licenční správy MPO se uskuteční v konzultační místnosti v přízemí budovy LS.

Telefonní, faxová čísla

ústředna: +420 224 855 111
podatelna: +420 224 855 672(3)
fax podatelna: +420 224 855 690
fax sekretariát oddělení dovozu zboží dle předpisů EU a pyrotechniky: +420 224 212 133
fax sekretariát oddělení voj. materiálu, oddělení zbraní a střeliva nevojenského charakteru a oddělení mez. kontrolních režimů: +420 224 221 811

oddělení vojenského materiálu: +420 224 855 675 nebo +420 224 855 676
oddělení nevojenských zbraní, pyrotechniky a zboží dle předpisů EU: +420 224 855 635
oddělení mezinárodních kontrolních režimů: +420 224 855 685

Faxová podání (např. žádosti o licence) je nutné doplnit nejpozději do tří dnů ode dne jejich odeslání na Licenční správu MPO doručením jejich písemného vyhotovení Licenční správě na její adresu nebo do podatelny.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme