Zdroje právních předpisů na internetu

Přehled odkazů na internetové portály obsahující zákony, vyhlášky, usnesení a další právní informace. Odkazy na informační zdroje garantované, volně přístupné i placené. Odkazy jsou řazeny chronologicky.

Informační zdroje garantované:

Vybrané zdroje informací z oblasti státních institucí. Řazení dle důležitosti a obsáhlosti zdroje.

Portál veřejné správy ČR
Obsáhlá a intuitivní databáze právních předpisů, umožňující textové vyhledávání konkrétních dokumentů či jen filtrování nových nebo vybraných předpisů.

MVČR – Sbírka zákonů
Kompletní databáze Sbírky zákonů a mezinárodních smluv od roku 1945.

ČNB
Obsahuje vybrané právní předpisy, které upravují postavení a pravomoce ČNB a jimiž se ČNB řídí při plnění svých úkolů, a dále předpisy vztahující se k podnikání na finančním trhu v ČR. Je rozčleněna na podkapitoly podle jednotlivých segmentů finančního trhu a každá podkapitola obsahuje přehled primárních (zákony) a sekundárních právních předpisů (vyhlášky a další předpisy), případně návrhy právních předpisů k diskuzi nebo odkazy na relevantní zahraniční předpisy v daném oboru.

Informační zdroje volně přístupné:

Vybrané internetové portály s obsahem informací, které se zaměřují na zákony, vyhlášky, právní úmluvy, nařízení atd. Jednotlivé zdroje jsou řazeny dle abecedního pořádku.

Zákony na webu – Wolters Kluwer ČR, a. s.

 • Provozovatel portálu je společnost Wolters Kluwer ČR, a. s., dříve jmenovaná ASPI, a. s.
 • Souhrná databáze Sbírky zákonů od roku 1945 až do současnosti. Vyhledávání dle textu nebo oblasti zařazení.

Business.center.cz

 • Provozovatelem portálu je společnost HAVIT, s. r. o.
 • Najdete zde důležité právní předpisy řazené dle čísla, názvu či čísla novely. Přehledné rozdělení do logických sekcí. Některé větší zákony rozděleny podle částí (obsah). Fulltextové vyhledávání i v dalších zdrojích tohoto serveru.

Ekolist

 • Provozovatelem portálu je občanské sdružení Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK).
 • K dispozice je ekologická legislativa. Připravované návrhy zákonů. Vychází i v tištěné podobě.

Epravo

 • Sbírka zákonů, úplná znění předpisů, komentáře. Právo v praxi. Vyhledávání ve Sbírce zákonů, vyhledávání v článcích a komentářích. Aktuality ze Sbírky zákonů. Zpravodajství ze zákonodárných sborů.

Eur-Lex

 • Portál je spravován Úřadem pro úřední tisky, který je vydavatelstvím EU.
 • Na této stránce lze nalézt platné právní předpisy roztříděné podle rozdelení platných právních předpisů Společenství. Analytická struktura rejstříku platných právních předpisů Společenství obsahuje 20 kapitol, které jsou v případě potřeby rozděleny na další části.

Iprávník, vzory

 • Provozovatelem portálu je společnost Jurisnet, s. r. o.
 • Vzory smluv a komentáře z různých oblastí práva. Aktuality ze Sbírky zákonů ČR.

Juristic

 • Provozovatelem portálu je spolek JURISTIC o. s.
 • Český právnický informační a publikační server. Komentáře, výklady právnických textů.

Komora daňových poradců České republiky

 • Zákon o daňovém poradenství.

Komora certifikovaných účetních

 • K dispozici nejnovější právní předpisy.

Opendata

 • Vybrané hlavní právní předpisy. Vyhledávání dle oblasti zařazení.

Podnikáme.cz

 • Portál provozuje společnost Ten Spirits Security s.r.o. Sbírka zákonů datovaná od roku 1995. Zákony řazeny přehledně v podkategoriích jednotlivých roků.

Sagit

 • Provozavatel portálu je nakladatelství Sagit a. s.
 • Sbírka zákonů od roku 1998. Sbírka mezinárodních smluv od roku 2000. Finanční zpravodaj od roku 1999. Vyhledávání v uvedených zdrojích. Nabídka právnických publikací.

Sbírka předpisů ČR

 • Provozovatel portálu je společnost TORI Soft spol. s. r. o
 • Sbírka předpisů. Bezplatně částky a předpisy za poslední 4 týdny. Anglická verze obsahující překlady názvů předpisů. Placená služba. Kompletní archiv předpisů od roku 1945, aktualizovaná znění, Cenový věstník, Finanční zpravodaj.

tzb-info

 • Provozovatel portálu je společnost Topinfo s. r. o.
 • Soubor předpisů, které plně pokrývají potřeby projektantů, inženýringových firem, montážníků i všech ostatních subjektů působících v oblasti technických zařízení budov.

Výplata

 • Provozovatel portálu je společnost SVT BRNO, s. r. o.
 • Najdete zde výčet aktuálních právních předpisů.

Informační zdroje s placenou registrací:

ESIPA s. r. o.

 • Provozovatelem serveru je společnost ESIPA, s. r. o.
 • Aktualizovaná znění zákonů přístupná po placené registraci. Zdarma předpisy staré 14 dnů. Klasifikace podle účinnosti, data vydání, oblasti působnosti. Vyhledávání, věcný rejstřík.

Zákony ČR online

 • Provozovatel portálu je společnost Arnet On Line, a. s.
 • Obsahuje přehled vybraných zákonů a právních předpisů včetně předpisů platných pro rok 2009. Po placené registraci je možné získat počítačový program, který obsahuje uplné aktuální i historické znění zákonů a právních norem vydávaných ve Sbírce zákonů od roku 1945 až po současnost.

zpět na začátek

Doporučujeme