Zlatnictví a klenotnictví – živnostenské oprávnění krok za krokem

Náplní této činnosti je zhotovování a opravy šperků, klenotů a ozdobných předmětů ve všech povolených kombinacích drahých i obecných kovů. Pokovování drahými kovy, zasazování šperkových kamenů. Výroba ozdob z drahých kovů, výroba ručně tepaných výrobků a šperků a jejich povrchová úprava. Opravy historicky cenných klenotů. Stanovení ryzosti drahých kovů, nákup a prodej zboží z drahých kovů a prodej bižuterie, upomínkových předmětů, hodin a hodinek.

Ohlášení řemeslné živnosti

Ohlášení se podává:

Žádost se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy ohlášení

Další specifika/přílohy vztahující se k ohlášení

K ohlášení se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti (viz. podmínky provozování živnosti). Kromě těchto dokladů není u této živnosti třeba doložit žádné jiné skutečnosti.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme