Zpracování návrhu katalogizačních dat (obsahová náplň vázané živnosti)

Obsahová náplň živnosti vázané „Zpracování návrhu katalogizačních dat“.Soubor činností spočívajících ve zpracovávání charakteristických údajů o výrobku, výrobci a dodavateli podle jednotného systému katalogizace ve smyslu jiného právního předpisu.

Obsahové náplně dalších vázaných živností

Pravidelné novinky e-mailem