Zdroje financování z EU

Pro Českou republiku byly v programovém období 2014–2020 vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur.

Přehled programů pro období 2014-2020

Základním nástrojem pro podporu českých podnikatelů z fondů Evropské unie v programovacím období 2014-2020 je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Programové období 2021-2027

V současné době probíhají přípravy a vyjednávání evropských podpor pro období po roce 2020. Aktuální informace o stavu příprav naleznete na portálu DotaceEU.cz.