OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 – 2020. 

Finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Šanci mají projekty realizované na území České republiky kromě hlavního města Prahy.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tento operační program připraveno celkem 4 331 mil. EUR, v přepočtu cca 110 mld. Kč.

Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Roli zprostředkujícího subjektu plní Agentura pro podnikání a inovace (API).

Aktuální verze Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2020 je k dispozici na webu API v záložce Obecné informace o OP PIK

Prioritní osy OP PIK:

  • PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
  • PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
  • PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových,technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
  • PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
  • PO 5 Technická pomoc

Aktuality