Malé a střední podnikání

Základní informace týkající se přímé i nepřímé podpory malých a středních podniků v tuzemské ekonomice.

Definice MSP

Základními kritérii pro stanovení velikosti podnikatele jsou počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se používají pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, se vztahují k poslednímu uzavřenému účetnímu/zdaňovacímu období.

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020

Koncepce podpory malých a střední podnikatelů na období let 2014-2020 je zásadním strategickým dokumentem pro oblast podnikání.

Zákon 47/2002 o podpoře malého a středního podnikání

Zákon upravuje systém a nástroje státní podpory MSP (mimo zemědělskou a lesnickou prvovýrobu).