Nová zelená úsporám

Cílem Programu Nová zelená úsporám je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie. Program je administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR.

Vše o programu Nová zelená úsporám