Čerpání z finančních rezerv

Hlavní informace o službě

Těžební organizace je při dobývání výhradních ložisek povinna vytvářet finanční rezervy na sanace, rekultivace a na vypořádání důlních škod. Na zajištění těchto účelů organizace může natvořené finanční prostředky čerpat, a to na základě povolení obvodního báňského úřadu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se těžební organizace, která zamýšlí provádět sanace a rekultivace, nebo která zamýšlí vypořádat důlní škody. 

Výstup služby

Rozhodnutí o čerpání z rezerv

Benefit služby

Snížení negativních dopadů hornické činnosti. 

Kdy službu řešit

zpět na obsah

Službu je třeba řešit v souvislosti s dobýváním výhradního ložiska.

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem, nebo žádost přes veřejný portál AIS SBS.

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Pro elektronické řešení služby je nutné mít elektronický podpis, e-mail, popř. datovou schránku.

Formuláře veřejného portálu.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání žádosti u obvodního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva). Podání je možné také přes veřejný portál AIS SBS.

Rozhodnutí může obvodní báňský úřad vypravit žadateli i elektronicky.

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů

Transakční portál

E-podatelna obvodních báňských úřadů

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Je nutné učinit osobně podání u příslušného obvodního báňského úřadu (podatelna, protokol), popř. odeslat prostřednictvím pošty své podání. 

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Formuláře žádosti- na rozdíl od elektronického řešení - nejsou, žádost má volnou formu. 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) u příslušného obvodního báňského úřadu, nebo adresovat poštovní zásilku na tento úřad.  

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Datum kontroly

Poslední kontrola k 08.12.2020.

Pravidelné novinky e-mailem