Dodatečné úhradové přiznání k úhradě z dobývacího prostoru

Hlavní informace o službě

Poplatník úhrady z dobývacího prostoru je povinen podat úhradové přiznání. Pokud zjistí poplatník úhrady, že úhrada má být vyšší než poslední známá úhrada, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné úhradové přiznání.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se těžební organizace, které náleží dobývací prostor.

Výstup služby

Dodatečné přiznání k úhradě

Benefit služby

Splnění povinnosti vůči veřejným rozpočtům.

Kdy službu řešit

zpět na obsah

V případě, kdy těžební organizace je vlastníkem dobývacího prostoru a zjistí, že úhrada má být vyšší než poslední známá úhrada. 

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenované přiznání (v případě podání datovou schránkou), popř. jeho elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem.

Formuláře v elektronické podobě jsou interaktivní.

Pro elektronické řešení služby je nutné mít elektronický podpis, e-mail, popř. datovou schránku.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání u příslušného obvodního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva, vyplnění interaktivního formuláře). 

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů.

Transakční portál

Formuláře k úhradám

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Učinit osobně podání na příslušný obvodní báňský úřad, popř. odeslat prostřednictvím pošty své podání. 

Formuláře v tištěné podobě poskytne na vyžádání obvodní báňský úřad.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) na příslušný obvodní báňský úřad, nebo adresovat poštovní zásilku na příslušný obvodní báňský úřad.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Datum kontroly

Poslední kontrola k 08.12.2020.

Pravidelné novinky e-mailem