Hlavní informace o službě

Prostorová data a služby, které zpřístupňuje veřejná správa jsou dostupná bez podání žádosti 24h denně, 7 dní v týdnu na adrese: https://geoportal.gov.cz

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jakýkoliv uživatel z veřejné správy, soukromého nebo akademického sektoru nebo veřejnost má možnost využít prostorová data pro svoji práci (komerční či nekomerční) nebo k osobním účelům, pokud dodrží podmínky přístupu dané v metadatech dat.

Výstup služby

Dostupná prostorová data

Benefit služby

Výstupem služby jsou dostupná prostorová data, která uživatelé využívají za předem daných podmínek. Není třeba kontaktovat úřady spravující tato data, není třeba hledat na různých portálech, geoportál nabízí přehled dostupných dat, jejich poskytovatelů, přehled dalších portálů, kde je možné se k datům dostat.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Uživatel přistupuje ke službě, pokud zjistí, že pro svoje pracovní nebo osobní účely potřebuje prostorová data. Pokud metadata služby neuvádějí žádná omezení, je možné začít službu čerpat hned. Někdy je třeba předchozí schválení poskytovatele dat, to se zjistí v metadatech v informaci „Podmínky přístupu“.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Uživatel potřebuje zařízení (počítač, tablet, telefon) a internetové připojení.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Služba není řešena na žádném úřadě. Dostupnost dat je zajištěna na internetu, uživatelé získají prostorová data tam.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ne

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

čeština

Poslední kontrola k 08.09.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Komu a k čemu slouží geoportál INSPIRE?

INSPIRE je národním geoportálem, shromažďujícím data, která jsou sbírána a vytvářena státními institucemi. Jedná se o obsahově nejrozsáhlejší tuzemský geoportál, kde se vyskytuje většina celorepublikových veřejně dostupných „prostorových informací“. Je součástí evropské sítě geoportálů „INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe“.

Základní informace pro práci s mapovým oknem

Geoportál slouží všem (firmám, veřejným institucím, fyzickým osobám), kteří chtějí využít mapy a prostorová data obecně ke své práci. Data jsou dostupná bezplatně, non-stop a prakticky bez omezení

Mimo jiné jsou zde k nalezení data několika desítek subjektů od centrálních orgánů veřejné správy, rezortních organizací, krajských úřadů, obcí, výzkumných institucí, až po soukromé firmy.

Pomocí validátoru na stránkách geoportálu si můžete oveřit, zda jsou vaše metadata k datům a službám nebo vaše prohlížecí služby WMS v souladu s Metadatovým profilem ČR v aktuální verzi.

Rozvoj infrastruktury pro prostorové informace na internetu považuje stát za jednu ze svých priorit

Další informace ke geoportálu INSPIRE sdělí zájemcům na e-mailové adrese geoportal@cenia.cz

Národní geoportál INSPIRE provozuje a neustále rozvíjí Česká informační agentura životního prostředí (CENIA).