Hlášení reprodukčního materiálu pověřené osobě

Hlavní informace o službě

Ze zákona pro Vás, jako držitele licence pro obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin, vyplývá povinnost každoročně podávat hlášení pověřené osobě (Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů) za předchozí rok o reprodukčním materiálu lesních dřevin v držení a uvedeným do oběhu do 15.1. daného roku. Hlášení musíte podávat i v případě, že jste jako držitel licence žádný materiál do oběhu neuvedl a ani žádný nemáte v držení = "Negativní hlášení".

Povinnost podávat hlášení vyplývá ze zákona č. 149/2004 Sb., § 24  o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste držitelem licence pro obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Výstup služby

Přijetí hlášení pověřenou osobou a jeho zanesení do evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin (ERMA2).

Benefit služby

Splnění zákonné povinnosti.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Na konci každého kalendářního roku.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K podání hlášení potřebujete příslušný formulář, který je dostupný ke stažení na webových stránkách Ministerstva zemědělství, nebo přímý přístup k vyplňování hlášení online na stránkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) a na portále ERMA2.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Vyplněné hlášení  zašlete:

  • prostřednictvím emailové adresy podatelny ÚHÚL
  • nebo datové schránky ÚHÚL ID datové schránky: n5v4bry
  • Hlášení můžete také podat přímo prostřednictvím portálu ERMA2, do kterého se přihlásíte na základě Vašeho čtyřmístného čísla jednotného registru. Po té získáte přístup do elektronického formuláře, který můžete průběžně ukládat. Při práci v tomto formuláři Vás systém upozorňuje na případné chyby. Po té co hlášení kompletně vyplníte a systém nenajde žádnou chybu, můžete ho přímo v tomto portále odeslat pověřené osobě.

Vyplněné hlášení, které podáváte elektronicky prostřednictvím emailu musí být opatřeno elektronickým podpisem.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Šablonu pro podání hlášení, kterou získáte ve formátu XLS (Excel) na webových stránkách Ministerstva zemědělství, případně Vám mohou formulář zaslat i samotní pracovníci ÚHÚL, kteří mají danou oblast na starosti.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Vyplněné hlášení můžete podat:

  • osobně, nebo poštou na

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Nábřežní 1326

250 01 Brandýs nad Labem

nebo na Vám příslušnou pobočku ÚHÚL ve Vašem kraji

Takto Vámi podané hlášení bude zaevidováno a následně pracovníky ÚHÚL zaneseno do evidence reprodukčního materiálu (ERMA2). Jestliže se ve Vašem hlášení vyskytnou chybné údaje, budete pracovníky ÚHÚL vyzváni k jejich opravě.

E-mail: podatelna@uhul.cz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Nepodání hlášení pověřené osobě může být v souladu s ustanoveními zákona č. 149/2003 Sb. o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování ve znění pozdějších předpisů sankcionováno pokutou.

Časté dotazy

1. Jsem povinen podávat hlášení i když nemám žádný reprodukční materiál v držení, ani jsem neuváděl do oběhu?

ANO. V takovém případě držitel licence podává tzv. "Negativní hlášení", ve kterém prohlásí, že nemá žádný reprodukční materiál v držení, ani žádný neuvedl do oběhu.

2. Mohu podat hlášení vyplněné pouze rukou?

ANO. Do vytištěné šablony hlášení lze vpisovat rukou a hlášení pak pověřené osobě zaslat poštou, nebo předat osobně na ústředí a pobočkách ÚHÚL.

Jednací jazyk

čeština/angličtina

Poslední kontrola k 14.05.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Máte licenci na obchod s lesním materiálem? Podáváte hlášení úřadům

Všichni držitelé licence pro obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin, musejí každoročně podávat hlášení Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) o tomto materiálu, který máte v držení či s ním obchodujete.

Podrobnosti najdete v paragrafu 24 zákona 149/2003 Sb.

Podle odstavce 2 paragrafu musí „držitel licence předložit pověřené osobě do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o každém oddílu reprodukčního materiálu, který měl v držení nebo uvedl do oběhu do 31. prosince předchozího kalendářního roku, a evidenci o lesní školkařské činnosti provozované do 31. prosince předchozího kalendářního roku…“

Případně můžete ÚHÚL oznámit, že jste v uvedeném období školkařskou činnost neprovozovali ani s žádným materiálem neobchodovali.

Reprodukčním materiálem lesních dřevin se rozumějí šišky, semena a plody, případně části rostlin (řízky, rouby, očka, hříženci, pruty, či explantáty) a také rostliny získané ze semenného materiálu. 

Pokud nedodáte příslušný vyplněný formulář, můžete vyplnit online hlášení přímo na stránkách ÚHUL či portále ERMA2, kam mají přístup držitelé licence. Službu můžete řešit elektronicky nebo osobně

Další informace sdělí zájemcům přímo na Ministerstvu zemědělství ČR