Informační doklad o vývozu reprodukčního materiálu lesních dřevin v rámci EU

Hlavní informace o službě

V souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, je dodavatel vyvážející reprodukční materiál z ČR do členských států EU povinen informovat pověřenou osobu (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů) na Informačním dokladu o tomto vývozu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Máte v úmyslu vyvážet reprodukční materiál lesních dřevin do členských zemí EU.

Výstup služby

Záznam o vývozu v systému evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Benefit služby

Vámi vyvážený materiál je legálně zapojen do obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin v rámci EU.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Nejpozději do 1 měsíce od expedice.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Informační doklad o převozu reprodukčního materiálu mezi státy EU, dostupný na webových stránkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Informační doklad lze poslat prostřednictvím datové schránky nebo emailové adresy Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů; ID: n5v4bry

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Informační doklad o převozu reprodukčního materiálu mezi státy EU, dostupný na webových stránkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Informační doklad můžete poslat, nebo osobně doručit, na adresu:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

pobočka Hradec Králové

Veverkova 1335

500 02 Hradec Králové 2

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

čeština/angličtina

Poslední kontrola k 18.08.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Vyvážíte plody či semena dřevin z ČR? Oznamte to příslušnému úřadu

Ten, kdo vyváží reprodukční materiál z Česka do členských států EU musí informovat Ústav pro hospodářskou úpravu lesu (ÚHUL) na Informačním dokladu o tomto vývozu. Pouze s tímto dokladem je váš obchod legální.

Reprodukčním materiálem se rozumějí šišky, semena a plody, případně části rostlin (řízky, rouby, očka, hříženci, pruty, či explantáty) a také rostliny získané ze semenného materiálu

Problematiku reprodukčního materiálu lesních dřevin v ČR upravují zákon č. 149/2003 Sb. a vyhláška č. 29/2004 Sb.

Informovat ústav musíte nejpozději do 30 dnů po expedici materiálu

Doklad můžete předat úředníkům osobně, poslat jej poštou, nebo lze službu řešit elektronicky

Adresa Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů:
Veverkova 1335, Hradec Králové

Další informace sdělí zájemcům přímo na Ministerstvu zemědělství ČR, které je za službu (jako orgán veřejné moci) zodpovědné

Datová schránka MZE: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz