Licence pro uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin

Hlavní informace o službě

K produkci a uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného pro obnovu lesa a zalesnění je nutná licence, kterou vydává Ministerstvo zemědělství.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Se chystáte pěstovat a obchodovat nebo pouze obchodovat (nákup - prodej) s reprodukčním materiálem lesních dřevin určeným pro obnovu lesa a zalesnění.

Tzn. jestliže hodláte:

  • pěstovat a následně obchodovat s reprodukčním materiálem lesních dřevin určeným pro obnovu lesa a zalesnění
  • pouze obchodovat reprodukčním materiálem lesních dřevin určeným pro obnovu lesa a zalesnění
  • provozujete služby v lesnictví (zalesnění), reprodukční materiál nakupujete "na sebe" a koncovému odběrateli tento materiál dodáváte již pod svou firmou

Výstup služby

Licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu

Benefit služby

Splnění zákonné povinnosti a možnost obchodovat s reprodukčním materiálem lesních dřevin určeným pro obnovu lesa a zalesnění.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Kdykoli

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

  1. Žádost dostupnou na webových stránkách Ministerstva zemědělství.
  2. Číslo jednotné registrace a evidence osob, které Vám na základě žádosti přidělí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
  3. Kolkové známky k vylepení - úhrada poplatků (správní, registrační)
  4. Ověřenou kopii dokladu o dosaženém odborném vzdělání

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Vyplněnou žádost o vydání licence i s požadovanými přílohami (povinné přílohy jsou uvedeny v manuálu, který je součástí žádostí) doručte osobně, nebo prostřednictvím pošty na adresu Ministerstva zemědělství:

Ministerstvo zemědělství

Oddělení ochrany lesů

Těšnov 65/17

Praha 1 – Nové Město

110 00

Žádost o jednotnou registraci a evidenci osob na adresu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Za opravnou 4/4

Praha 5 Motol

150 00

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

1.000,- Kč správní poplatek vydání licence

100,- Kč registrace a evidence osob

Kolkové známky lze zakoupit na kterékoli pobočce České pošty

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Časté dotazy

Musím mít licenci, když sice pěstuji sazenice lesních dřevin, ale neprodávám je pro lesnické účely?

NE. Licence je povinností pokud má být reprodukční materiál použit pro obnovu lesa a zalesnění. Na reprodukční materiál, který je použit k okrasným nebo jiným účelům se povinnost být držitelem licence NEVZTAHUJE.

Jednací jazyk

čeština/angličtina

Poslední kontrola k 28.07.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Obchodníci a pěstitelé „reprodukčního materiálu dřevin“ musejí žádat o licenci

Ten, kdo produkuje reprodukční materiál lesních dřevin, který je určen k obnově lesa případně zalesnění krajiny, respektive s materiálem obchoduje, musí od státu obdržet příslušnou licenci.

Reprodukčním materiálem se rozumějí šišky, semena a plody, případně části rostlin (řízky, rouby, očka, hříženci, pruty, či explantáty) a také rostliny získané ze semenného materiálu.

Problematiku reprodukčního materiálu lesních dřevin v ČR upravují zákon č. 149/2003 Sb. a vyhláška č. 29/2004 Sb.

Licenci uděluje zájemcům Ministerstvo zemědělství ČR. Každý, kdo licenci potřebuje, musí podat na úřad příslušnou žádost

Kdo se bez licence neobejde?

  • pěstitel a obchodník s reprodukčním materiálem lesních dřevin určeným pro obnovu lesa a zalesnění
  • ten, kdo provozuje služby v lesnictví, reprodukční materiál nakupuje „na sebe“ a koncovému odběrateli dodává materiál již pod svou firmou

 Veškeré informace k udělení licence na stránkách MZE

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou? Žádost, číslo jednotné registrace a evidence osob, kolkové známky a ověřenou kopii o vašem dosaženém odborném vzdělání.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

V případě žádosti o udělení licence:
Kolková známka v hodnotě 1000 korun
jako správní poplatek vylepený na předkládané žádosti

V případě žádosti o prodloužení doby platnosti licence:
Kolková známka v hodnotě 500 korun
jako správní poplatek vylepený na předkládané žádosti.

Další informace sdělí zájemcům přímo na Ministerstvu zemědělství ČR, které je za službu zodpovědné