Licence pro výrobce kroužků pro ptáky narozené a odchované v zajetí

Hlavní informace o službě

Pro označování exemplářů dle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) jsou využívány značky (kroužky). Tyto značky v praxi slouží ke značení exemplářů ptáků narozených a odchovaných v zajetí, které podléhají registraci podle zákona č. 100/2004 Sb., resp. je u nich žádáno potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností podle čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) 338/97.

Tyto značky mohou výrobci a distributoři značek (kroužků) v ČR vyrábět a distribuovat pouze na základě licence udělené Ministerstvem životního prostředí.

Jste-li výrobcem a distributorem těchto značek, musíte Ministerstvo životního prostředí o tuto licenci požádat. Licence vám bude udělena, pokud splníte podmínky stanovené v kapitole XVI nařízení Komise (ES) č. 865/2006) a 23c zákona 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, v platném znění. 

Po udělení licence budete oprávněni vyrábět a distribuovat značky k nezaměnitelnému označování exemplářů CITES v souladu s § 23d zákona č. 100/2004 Sb.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická nebo právnická osoba, která má zájem stát se výrobcem nebo distributorem kroužků požadovaných pro označování exemplářů CITES.

Výstup služby

Udělená licence pro výrobce a distributory značek na exempláře CITES.

Benefit služby

V případě obdržení licence můžete značky (kroužky) distribuovat mezi vlastníky a držitele exemplářů CITES, které mají být povinně označené.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete řešit kdykoliv.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o licenci pro výrobce nebo distributora kroužků a jiných značek pro označování exemplářů musí dle §23d zákona č. 100/2004 Sb. obsahovat:

  • vzorky kroužků nebo jiných značek, které hodláte vyrábět nebo distribuovat
  • písemnou informaci o kroužcích nebo jiných značkách
  • váš souhlas s tím, že po udělení licence může Ministerstvo životního prostředí zveřejnit informaci o žadateli jako o licencovaném výrobci nebo distributorovi.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost o udělení licence můžete podat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, případně ji zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Podatelna se nachází na stejné adrese.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za přijetí žádosti o vydání licence musíte zaplatit poplatek 1000 Kč.

Poplatek je v souladu s položkou 61 bod 1 písm. c) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ministerstvo životního prostředí přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku.

Potvrzení o úhradě poplatku můžete prokázat: 

  • kopií dokladu o provedení platby bankovním převodem
  • ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty

Pro obě formy úhrady prosím použijte číslo účtu Ministerstva životního prostředí: 19-7628001/0710, variabilní symbol 631.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Adresy

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk

Poslední kontrola k 08.04.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

I na výrobu kroužků pro ptáky potřebujete licenci MŽP 

CITES, tedy úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, popisuje i označování ptáků narozených a odchovaných v zajetí.  

Výrobci kroužků (značek) pro ptactvo potřebují k výrobě a distribuci licenci Ministerstva životního prostředí ČR. 

Registrace je povinná podle zákona 100/2004 Sb. o obchodování s ohroženými druhy. O licenci pro výrobce a distributory značek na exempláře si přečtěte v paragrafu 23 d zákona  

Proč je potřeba potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností (článek 8 odstavec 3 nařízení Rady ES 338/97)? 

Výrobci a distibutoři koružků pro ptáky musejí MŽP o licenci samozřejmě požádat. Následně musejí splnit podmínky v nařízení Komise č. 865/2006 a paragrafu 23c zmíněného zákona o obchodování s ohroženými druhy  

Výrobci mohou následně distribuovat kroužky mezi vlastníky ptáků (exemplářů CITES), kteří mají být takto označeni. 

Další podrobnosti k této problematice sdělí zájemcům přímo na ministerstvu životního prostředí, které licence uděluje 

Žádost musí obsahovat mimo jiné vzorky produktů (kroužků nebo jiných značek) a také písemnou informaci o nich. Lze ji podat osobně či elektronicky. Se všemi podklady ji můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu Vršovická 65, Praha 10.