Ztráta odborné způsobilosti v požární ochraně

Hlavní informace o službě

Odnětí osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon činností v oblasti požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).

číst dále

Týká se vás to, pokud

Pokud jste držitelem osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany anebo osoby odborně způsobilé a při výkonu těchto činností vykazujete závažné nedostatky, tak Ministerstvo vnitra České republiky může na návrh orgánu státního požárního dozoru rozhodnout o odejmutí tohoto osvědčení.

Výstup služby

Odnětí osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany podle zákona o požární ochraně.

Benefit služby

Ztrátou odborné způsobilosti pozbýváte způsobilost vykonávat činnost technika požární ochrany nebo osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Ministerstvo vnitra České republiky může na návrh orgánu státního požárního dozoru rozhodnout o odejmutí osvědčení v případě, že při výkonu činností technika požární ochrany anebo osoby odborně způsobilé vykazujete závažné nedostatky.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Ministerstvo vnitra České republiky na návrh orgánu státního požárního dozoru vydá rozhodnutí o odejmutí osvědčení.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Ministerstvo vnitra České republiky na návrh orgánu státního požárního dozoru vydá rozhodnutí o odejmutí osvědčení.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
Holešovice
17000 Praha 7
Datová schránka: 6bnaawp
E-mail: public@mvcr.cz
Web: https://www.mvcr.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Jednacím jazykem je jazyk český.

Poslední kontrola k 17.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Jak přijít o odbornou způsobilost? Ministerstvo vám může odebrat osvědčení

Kdo chce být požárním technikem, školit vedoucí zaměstnance, vést odbornou přípravu preventistů a požárních hlídek nebo provádět preventivní požární prohlídky, musí absolvovat zkoušku z odborné způsobilosti.

Pokud se hasičům při výše zmíněných činnostech nedaří, nebo v nich mají zásadní nedostatky, může jim Ministerstvo vnitra ČR na návrh zástupců státního požárního dozoru odebrat osvědčení, které dostává každý absolvent zkoušky.

Státní požární dozor:

  • je součástí územního plánování i stavebního řízení
  • kontroluje dodržování povinností, které vyplývají z předpisů o požární ochraně
  • ověřuje požární bezpečnost staveb
  • zjišťuje příčiny vzniku požárů
  • kontroluje připravenost a akceschopnost hasičů (jednotek požární ochrany)

Jak funguje kontrolní činnost státního požárního dozoru?

Návrhy na odejmutí osvědčení o odborné způsobilosti konkrétní fyzické osobě jsou nicméně naprostou výjimkou. V Česku k nim prakticky nedochází.

V případě nejasností se můžete obrátit přímo na pracovníky výukového centra HZS ČR ve Frýdku-Místku, kde vám poskytnou další informace.

E-mail: info@sospofm.cz

Se souvisejícími dotazy se obracejte na ministerstvo vnitra nebo hasičský záchranný sbor.