Odnětí osvědčení o odborné způsobilosti

Hlavní informace o službě

Odnětí osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon činností v oblasti požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).

číst dále

Týká se vás to, pokud

Pokud jste držitelem osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany anebo osoby odborně způsobilé a při výkonu těchto činností vykazujete závažné nedostatky, tak Ministerstvo vnitra České republiky může na návrh orgánu státního požárního dozoru rozhodnout o odejmutí tohoto osvědčení.

Výstup služby

Odnětí osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany podle zákona o požární ochraně.

Benefit služby

Ztrátou odborné způsobilosti pozbýváte způsobilost vykonávat činnost technika požární ochrany nebo osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany.

Kdy službu řešit

zpět na obsah

Ministerstvo vnitra České republiky může na návrh orgánu státního požárního dozoru rozhodnout o odejmutí osvědčení v případě, že při výkonu činností technika požární ochrany anebo osoby odborně způsobilé vykazujete závažné nedostatky.

Způsob vyřízení

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Ministerstvo vnitra České republiky na návrh orgánu státního požárního dozoru vydá rozhodnutí o odejmutí osvědčení.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Ministerstvo vnitra České republiky na návrh orgánu státního požárního dozoru vydá rozhodnutí o odejmutí osvědčení.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
Holešovice
17000 Praha 7

Datová schránka: 6bnaawp
E-mail: public@mvcr.cz
Web: https://www.mvcr.cz/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Jednacím jazykem je jazyk český.

Datum kontroly

Poslední kontrola k 17.12.2020.

Pravidelné novinky e-mailem