Osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti (neregulovaná činnost)

Switch to english

Hlavní informace o službě

V situaci, kdy jste v České republice oprávněn/a k výkonu předmětné činnosti, a tato činnost v České republice není regulována a máte záměr vykonávat tuto činnost v členském státě EU, kde regulována je, si můžete zažádat o vydání osvědčení od příslušného správního úřadu nebo vzdělávací instituce, které potvrzuje, že jste oprávněn/a vykonávat tuto činnost v ČR.

Toto osvědčení obvykle slouží jako jeden z podkladů pro žádost o uznání odborné kvalifikace, kterou je nutné předložit kompetentnímu uznávacímu orgánu v jiné členské zemi, pokud si ho vyžádá.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická osoba, která je oprávněna v České republice vykonávat činnost, která není v České republice regulována a hodláte ji vykonávat v jiném členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska, kde regulována je.

Výstup služby

Osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti.

Benefit služby

Osvědčení slouží jako jeden z podkladů pro žádost o uznání odborné kvalifikace, kterou je nutné předložit kompetentnímu uznávacímu orgánu v jiné členské zemi (pokud je požadován), abyste mohl/a vykonávat regulovanou činnost, ke které jste kvalifikován/a.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Před podáním žádosti o uznání odborné kvalifikace v jiném členském státě Evropské unie, EHP, nebo Švýcarska, kde se chystáte vykonávat regulované povolání nebo v průběhu řízení o uznání odborné kvalifikace.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

žádosti, ze které musí být patrno, kdo ji činí, a které věci se týká, musíte doložit také listiny, které potvrzují osvědčované skutečnosti. Při vydávání některých osvědčení lze namísto důkazu listinou předložit čestné prohlášení.

Výčet těchto situací naleznete v § 29a zákona č. 18/2004 Sb.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Zasláním žádosti o vydání osvědčení datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem e-mailem ústřednímu správnímu úřadu České republiky, do jehož působnosti předmětná činnost náleží nebo jehož působnost je předmětné činnost nejbližší nebo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, příp. Ministerstvu obrany nebo Ministerstvu vnitra nebo příslušné vysoké škole nebo jiné vzdělávací instituci České republiky. Kontakty na uznávací orgány lze najít na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Osvědčení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1000,- Kč.

Poplatek můžete uhradit prostřednictvím kolku nalepeném na žádosti nebo převodem peněz na účet příslušného orgánu.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

žádosti, ze které musí být patrno, kdo ji činí, a které věci se týká, musíte doložit také listiny, které potvrzují osvědčované skutečnosti. Při vydávání některých osvědčení lze namísto důkazu listinou předložit čestné prohlášení.

Výčet těchto situací naleznete v § 29a zákona č. 18/2004 Sb.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost zašlete ústřednímu správnímu úřadu České republiky, do jehož působnosti předmětná činnost náleží nebo jehož působnost je předmětné činnost nejbližší nebo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, příp. Ministerstvu obrany nebo Ministerstvu vnitra nebo příslušné vysoké škole nebo jiné vzdělávací instituci České republiky. Kontakty na uznávací orgány lze najít na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Osvědčení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1000,- Kč.

Poplatek můžete uhradit prostřednictvím kolku nalepeném na žádosti nebo převodem peněz na účet příslušného orgánu.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: vidaawt
E-mail: posta@msmt.cz
Web: www.msmt.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Časté dotazy

Časté dotazy naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 18.01.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Chcete v cizině vykonávat regulovanou činnost? Požádejte o osvědčení

Pokud chtějí Češi pracovat v jiných zemích Evropské unie a vykonávat činnost, která v Česku regulována není, ale v jiném unijním státě ano, musejí požádat mimo jiné o vydání osvědčení, které potvrzuje, že máte oprávnění v této profesi působit v České republice.

Bez něj vám nebude uznána – a to ani na vaši žádost – odborná kvalifikace

Informace o tom, jaká povolání jsou v jednotlivých zemích považována za regulovanou činnost vám poskytnou na příslušných kontaktních místech v zahraničí.

Netýká se to přitom výhradně zemí EU, ale také států tzv. Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.

Službu můžete řešit osobně nebo elektronicky

Za osvědčení se platí správní poplatek ve výši 1000 korun. Podrobnosti v zákoně č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích

Žádost dostane k posouzení takzvaný uznávací orgán, kterým bývá profesní organizace jako Advokátní komora ČR, Komora daňových poradců, příslušný úřad jako Báňský úřad, případně vybrané ministerstvo. Kontakty na uznávací orgány

Další informace sdělí zájemcům na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které je orgánem veřejné moci zodpovědným za službu