Hlavní informace o službě

V případě, že jste získal/a odbornou kvalifikaci v ČR a máte záměr vykonávat regulované povolání v jiném členském státě EU, můžete si zažádat o vydání osvědčení od příslušného uznávacího orgánu, které potvrzuje, že jste oprávněn vykonávat regulované povolání v ČR. Toto osvědčení slouží jako jeden z podkladů pro žádost o uznání odborné kvalifikace, kterou je nutné předložit kompetentnímu uznávacímu orgánu v jiné členské zemi, pokud si ho vyžádá. Osvědčení je vydáváno na základě žádosti, kterou spolu s osvědčením samotným upravuje každý uznávací orgán svým specifickým způsobem.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická osoba, která je oprávněna vykonávat regulovanou činnost v České republice a tuto činnost hodláte vykonávat v jiném členském státě Evropské unie.

Výstup služby

Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti.

Benefit služby

Osvědčení slouží jako jeden z podkladů pro žádost o uznání odborné kvalifikace, kterou je nutné předložit kompetentnímu uznávacímu orgánu v jiné členské zemi tak, abyste mohl/a vykonávat regulovanou činnost, ke které jste kvalifikován/a.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Před podáním žádosti o uznání odborné kvalifikace v jiném členském státě Evropské unie, kde se chystáte vykonávat regulované povolání nebo v průběhu tohoto řízení.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

V případě, že chcete službu řešit elektronicky musíte zaslat elektronickou žádost, ze které musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká. Některé uznávací orgány mají formulář žádosti na svých internetových stránkách.

K vyplněné žádosti o vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti, musíte doložit také listiny, jimiž se doloží osvědčované skutečnosti. Při vydávání některých osvědčení lze namísto důkazu listinou předložit čestné prohlášení.

Výčet těchto situací naleznete v § 29a zákona č. 18/2004 Sb.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Zasláním elektronické žádosti datovou schránkou nebo s uznaným elektronickým podpisem e-mailem. Kontakty na uznávací orgány naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Osvědčení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1.000,- Kč.

Poplatek můžete uhradit převodem peněz na účet příslušného uznávacího orgánu.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Zaslat žádost o vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti, ze které musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká. Některé uznávací orgány mají formulář žádosti na svých internetových stránkách. K žádosti musíte doložit také listiny, jimiž se doloží osvědčované skutečnosti. Při vydávání některých osvědčení lze namísto důkazu listinou předložit čestné prohlášení.

Výčet potvrzovaných skutečností naleznete v § 29a zákona č. 18/2004 Sb.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost zašlete uznávacímu orgánu, který je příslušným orgánem pro konkrétní regulované povolání. Seznam uznávacích orgánů včetně kontaktů na ně naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Osvědčení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1.000,- Kč.

Poplatek můžete uhradit prostřednictvím kolku nalepeném na žádosti nebo převodem peněz na účet příslušného uznávacího orgánu.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: vidaawt
E-mail: posta@msmt.cz
Web: www.msmt.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Časté dotazy

Časté dotazy naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 25.03.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Odbornou kvalifikaci v cizině uznají na základě osvědčení

Pokud chtějí Češi, kteří získali v tuzemsku odbornou kvalifikaci, pracovat v jiných zemích Evropské unie (vykonávat tam takzvanou regulovanou činnost), mohou doma požádat o vydání osvědčení. To potvrzuje, že mají oprávnění v této profesi působit v ČR.

Osvědčení je jedním z podkladů pro žádost o uznání odborné kvalifikace, kterou si může vyžádat kompetentní uznávací orgán v jiné zemi.

Službu můžete řešit osobně nebo elektronicky

Za osvědčení se platí správní poplatek ve výši 1000 korun. Podrobnosti v zákoně č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích

Žádost zašlete takzvanému uznávacímu orgánu, kterým bývá profesní organizace jako Advokátní komora ČR, Komora daňových poradců, příslušný úřad jako Báňský úřad, případně vybrané ministerstvo. Kontakty na uznávací orgány

Informace o tom, jaká povolání jsou v jednotlivých zemích považována za regulovanou činnost vám poskytnou na příslušných kontaktních místech v zahraničí. Jak vyhledávat v databázi regulovaných povolání?

Podrobnější informace vám sdělí také na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které je orgánem veřejné moci zodpovědným za službu