Oznámení dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin celnímu úřadu na základě povolení

Hlavní informace o službě

Dovozce je povinen opatřit dovážený reprodukční materiál potvrzením o původu, nebo jiným úředním osvědčením vystaveným v zemi původu, které předloží celnímu orgánu. 

Bez takového dokladu nemůže být reprodukční materiál vpuštěn do celního prostoru.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Chystáte se dovézt do České republiky reprodukční materiál lesních dřevin, který podléhá celnímu prohlášení a hodláte ho použít pro lesnické účely. 

Výstup služby

Doklad o dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin předkládaný Celnímu úřadu.

Benefit služby

Povolení je nedílnou součástí celního řízení. Bez tohoto povolení nebude reprodukční materiál propuštěn do celního prostoru České republiky potažmo EU .

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Kdykoli když hodláte dovézt do České republiky reprodukční materiál lesních dřevin, který podléhá celnímu prohlášení.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Žádost o povolení dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin sepsaná volnou formou a doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin ze země původu reprodukčního materiálu.

Žádost musí obsahovat:

  • údaje o žadateli (identifikační číslo a číslo licence),
  • název dřeviny (český a vědecký),
  • množství a kategorie reprodukčního materiálu.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost sepsanou volnou formou s patřičnými údaji o dodavateli a reprodukčním materiálu můžete zaslat Ministerstvu zemědělství prostřednictvím:

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o povolení dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin sepsaná volnou formou a doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin ze země původu reprodukčního materiálu.

Žádost musí obsahovat:

  • údaje o žadateli (identifikační číslo a číslo licence),
  • název dřeviny (český a vědecký),
  • množství a kategorie reprodukčního materiálu.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost sepsanou volnou formou s patřičnými údaji o dodavateli a reprodukčním materiálu můžete zaslat nebo osobně doručit na adresu:

Ministerstvo zemědělství

Oddělení ochrany lesů

Těšnov 65/17

Praha 1 – Nové Město

110 00

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Časté dotazy

Musím hlásit dovoz reprodukčního materiálu lesních dřevin, když nebude použit pro lesnické účely?

Ve smyslu zákona č. 149/2004 Sb. o uvádění reprodukčního materiálu na trh NE.

Musíte se ale řídit legislativními pravidly, která se vztahují k "okrasným" dřevinám, rostlinolékařské péči a celním předpisům.

Jednací jazyk

čeština/angličtina

Poslední kontrola k 28.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Dovozce semen a plodů musí import oznámit celníkům

Pokud do Česka dovážíte reprodukční materiál lesních dřevin, musíte ho opatřit potvrzením o původu nebo jiným úředním osvědčením ze země, odkud pochází, a toto potvrzení předložit českým celníkům. Jinak jej dovézt nemůžete.

Reprodukčním materiálem lesních dřevin se rozumějí šišky, semena a plody, případně části rostlin (řízky, rouby, očka, hříženci, pruty, či explantáty) a také rostliny získané ze semenného materiálu. 

Reprodukční materiál lesních dřevin potřebuje také povolení dovozu

Samotný doklad o dovozu reprodukčního materiálu předložíte Celnímu úřadu

Dovezený reprodukční materiál musí být evidován podle § 24 zákona 149/2003 Sb. Podrobnosti a vzor oznámení o dovozu reprodukčního materiálu podle §25a odst. 1 stanoví vyhláška č. 29/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Žádost je sepsána volnou formou, musí ovšem obsahovat údaje o žadateli (identifikační číslo a číslo licence), vědecký a český název dřeviny a množství a kategorie reprodukčního materiálu Další informace sdělí zájemcům přímo na Ministerstvu zemědělství ČR, které povolení vydává