Povolení dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin

Hlavní informace o službě

Ministerstvo zemědělství povoluje dovoz reprodukčního materiálu lesních dřevin na základě rozhodnutí Komise Evropské unie.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Dovážíte reprodukční materiál na základě rozhodnutí Komise Evropské unie.

Výstup služby

Povolení dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin

Benefit služby

Legální dovoz reprodukčního materiálu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Jestliže hodláte dovážet reprodukční materiál lesních dřevin na základě rozhodnutí Komise Evropské unie.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Žádost o povolení dovozu volnou formou obsahující:

  • identifikační číslo a číslo licence dodavatele,
  • množství a kategorii reprodukčního materiálu,
  • český a vědecký název dřeviny.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Odešlete žádost na Ministerstvo zemědělství prostřednictvím:

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o povolení dovozu volnou formou obsahující:

  • identifikační číslo a číslo licence dodavatele,
  • množství a kategorii reprodukčního materiálu,
  • český a vědecký název dřeviny.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Odešlete nebo doručte žádost na adresu:

Ministerstvo zemědělství

Oddělení ochrany lesů

Těšnov 65/17

Praha 1 – Nové Město

110 00

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

čeština/angličtina

Poslední kontrola k 24.08.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Dovozce semen a plodů potřebuje povolení

Kdo do Česka dováží reprodukční materiál lesních dřevin na základě rozhodnutí Komise EU, potřebuje povolení dovozu. Jen tak je dovoz materiálu do Česka legální.

Reprodukčním materiálem lesních dřevin se rozumějí šišky, semena a plody, případně části rostlin (řízky, rouby, očka, hříženci, pruty, či explantáty) a také rostliny získané ze semenného materiálu.

Dovezený reprodukční materiál musí být evidován podle § 24 zákona 149/2003 Sb. Podrobnosti a vzor oznámení o dovozu reprodukčního materiálu podle §25a odst. 1 stanoví vyhláška č. 29/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zemědělství povolí dovoz reprodukčního materiálu na základě rozhodnutí Komise Evropské unie. Při podání celního prohlášení musí dovozce tuto skutečnost oznámit celnímu úřadu a současně mu předložit povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané ministerstvem.

Dovoz reprodukčního materiálu za účelem jeho propuštění do celního režimu volného oběhu lze uskutečnit

  1. na základě povolení ministerstva
  2. na základě rozhodnutí Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin

Další informace sdělí zájemcům přímo na Ministerstvu zemědělství ČR, které povolení vydává