Oznámení o dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin ze třetích zemí

Hlavní informace o službě

Reprodukční materiál lesních dřevin dovážený ze třetích zemí na základě "rozhodnutí o rovnocennosti" podléhá ohlašovací povinnosti. Pro takový reprodukční materiál je Ministerstvem zemědělství vydáno potvrzení o původu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Hodláte dovézt reprodukční materiál lesních dřevin ze třetí země na základě rozhodnutí Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích. Materiál musí být zároveň určen k lesnickému využití. 

Výstup služby

Potvrzení o původu

Benefit služby

Na základě doložení potvrzení o původu je reprodukční materiál propuštěn do celního prostoru.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

MINIMÁLNĚ 30 DNŮ PŘEDE DNEM USKUTEČNĚNÍ DOVOZU.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

  1.  Oznámení o dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin ze třetích zemí - volnou formou 
  2.  Certifikát o shodě OECD vystavený v zemi původu reprodukčního materiálu
  3.  Žádost o vystavení potvrzení o původu

Kde a jak službu řešit elektronicky

1. Oznamte úmysl dovozu reprodukčního materiálu na základě "rozhodnutí o rovnocennosti" pověřené osobě Ústav pro hospodářskou úpravu lesů podatelna@uhul.cz prostřednictvím emailu nebo datovou schránkou; ID datové schránky n5v4bry

MINIMÁLNĚ 30 DNŮ PŘED ZAMÝŠLENÝM DOVOZEM

2. Podejte žádost o vystavení potvrzení o původu prostřednictvím emailové adresy Oddělení ochrany lesa nebo datové schránky Ministerstva zemědělství; ID datové schránky yphaax8

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

  1.  Oznámení o dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin ze třetích zemí - volnou formou 
  2.  Certifikát o shodě OECD vystavený v zemi původu reprodukčního materiálu
  3.  Žádost o vystavení potvrzení o původu

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. Oznamte úmysl dovozu reprodukčního materiálu na základě "rozhodnutí o rovnocennosti" pověřené osobě ÚHÚL adresu:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pobočka Hradec Králové

Veverkova 1335

500 02 Hradec Králové 2

MINIMÁLNĚ 30 DNŮ PŘED ZAMÝŠLENÝM DOVOZEM

2. Podejte žádost o vystavení potvrzení o původu na Ministerstvo zemědělství Oddělení ochrany lesů na adresu:

Ministerstvo zemědělství

Oddělení ochrany lesů

Těšnov 65/17

Praha 1 – Nové Město

110 00

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

čeština/angličtina

Poslední kontrola k 28.07.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Dovozce semen a plodů ze třetích zemí potřebuje potvrzení o původu

Kdo do Česka dováží reprodukční materiál lesních dřevin ze zemí mimo Evropskou unii, musí předem tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství, které mu vydá osvědčení (potvrzení) o původu materiálu.

Reprodukčním materiálem lesních dřevin se rozumějí šišky, semena a plody, případně části rostlin (řízky, rouby, očka, hříženci, pruty, či explantáty) a také rostliny získané ze semenného materiálu.

Příklad: Dovezete-li semena exotických dřevin z Jižní Ameriky, musí vám stát vydat potvrzení o tom, že je dovozené například z Peru. Žádost o potvrzení má celou řadu dalších náležitostí a obsahuje mnoho informací včetně údajů o vaší firmě/dovozci, licenci, množství materiálu, který do Česka míří, ale i o tom, zda jde o geneticky modifikovaný materiál, případně jaký bude účel jeho použití.

Teprve poté, co předložíte potvrzení, bude materiál propuštěn k proclení. Bez toho není import možný. Vše je potřeba vyřídit minimálně 30 dnů před uskutečněním dovozu.

Problematiku reprodukčního materiálu lesních dřevin v ČR upravují zákon č. 149/2003 Sb. a vyhláška č. 29/2004 Sb.

Službu lze řešit mimo jiné elektronickou cestou

Měsíc před dovozem je navíc třeba oznámit na podatelna@uhul.cz Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL) úmysl dovozu reprodukčního materiálu na základě „rozhodnutí o rovnocennosti“. 

Samotnou žádost pak podáte přímo na Ministerstvo životního prostředí (Těšnov 65/17, Praha 1)

Další informace sdělí zájemcům přímo na Ministerstvu zemědělství ČR, které je za službu zodpovědné
Datová schránka MZE: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz