Hlavní informace o službě

Hospodářský subjekt je povinen oznámit Českému báňskému úřadu každé uvedení nového typu výrobku, obsahujícího prekurzory výbušnin podléhající omezení, na trh České republiky, a to včetně jeho chemického složení a obchodního názvu. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se hospodářského subjektu (tj. podnikatele v oboru prekurzorů výbušnin), který zamýšlí uvést na trh České republiky výrobek obsahující prekurzory výbušnin. 

Výstup služby

Oznámení Českému báňskému úřadu.

Benefit služby

Zajištění obecné bezpečnosti.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu musí hospodářský subjekt řešit v případě, kdy zamýšlí uvést na trh v ČR výrobek obsahující prekurzory výbušnin.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je naskenované oznámení (pokud se dokument posílá datovou schránkou) nebo jeho elektronická verze opatřená elektronickým podpisem; toto platí i pro další nezbytné doklady charakterizující výrobek, které budou k oznámení připojeny (dokumentace výrobku specifikující jeho složení, vlastnosti apod.).

Kde a jak službu řešit elektronicky

Podáním (e-mail,datová zpráva) na Český báňský úřad. 

Pro elektronické řešení služby je potřeba elektronický podpis, e-mailová adresa, popř. datová schránka.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Učinit podání buď osobně (do protokolu, přes podatelnu atp.), nebo odeslat poštovní zásilku.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Buď osobně nebo poslat poštou zásilku, a to na adresu: Český báňský úřad, Kozí 4, Praha 1.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Za neoznámení hrozí sankce až 100 000,- Kč.

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 31.10.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Vyrábíte a distribuujete výbušniny? Potřebujete posvěcení báňského úřadu

Každá organizace či podnik, která chce vyrábět nebo uvádět na český trh výbušniny včetně plastických trhavin, k tomu musí mít souhlas tuzemského báňského úřadu (ČBÚ). Vyplývá to za zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

Pokud firma vyrábí nový produkt, obsahujícího prekurzory výbušnin, je povinna to oznámit Státní báňské správě ČR. Součástí oznámení jsou i informace o chemickém složení a obchodní název výrobku. Pokud to úřadům neoznámíte, hrozí vám pokuta až 100 tisíc korun!

Cílem je především zajistit bezpečnost všech, kteří s trhavinami pracují.

  • Žádost o vydání souhlasu musí podle zákona obsahovat mimo jiné uvedení množství a druhu příslušných trhavin a „doklady o tom, že po ukončení dané činnosti má organizace zajištěno prokazatelné zničení nebo označkování nespotřebované trhaviny.“

ČBÚ vydává závazné stanovisko k žádosti o koncesi „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování trhavin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“.

Na Businessinfo.cz si přečtěte, co vše potřebujete, pokud chcete danou službu řešit elektronicky. Příslušné dokumenty můžete poslat i poštou na adresu: Český báňský úřad, Kozí 4, Praha 1, nebo se můžete na úřadu zastavit osobně.

Další informace k obchodování s výbušninami najdete na stránkách Státní báňské správy ČR.

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz

Související formuláře