Oznámení nového typu výrobku na Český báňský úřad

Hlavní informace o službě

Hospodářský subjekt je povinen oznámit Českému báňskému úřadu každé uvedení nového typu výrobku, obsahujícího prekurzory výbušnin podléhající omezení, na trh České republiky, a to včetně jeho chemického složení a obchodního názvu. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se hospodářského subjektu (tj. podnikatele v oboru prekurzorů výbušnin), který zamýšlí uvést na trh České republiky výrobek obsahující prekurzory výbušnin. 

Výstup služby

Oznámení Českému báňskému úřadu.

Benefit služby

Zajištění obecné bezpečnosti.

Kdy službu řešit

zpět na obsah

Službu musí hospodářský subjekt řešit v případě, kdy zamýšlí uvést na trh v ČR výrobek obsahující prekurzory výbušnin.

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je naskenované oznámení (pokud se dokument posílá datovou schránkou) nebo jeho elektronická verze opatřená elektronickým podpisem; toto platí i pro další nezbytné doklady charakterizující výrobek, které budou k oznámení připojeny (dokumentace výrobku specifikující jeho složení, vlastnosti apod.).

Kde a jak službu řešit elektronicky

Podáním (e-mail,datová zpráva) na Český báňský úřad. 

Pro elektronické řešení služby je potřeba elektronický podpis, e-mailová adresa, popř. datová schránka.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Učinit podání buď osobně (do protokolu, přes podatelnu atp.), nebo odeslat poštovní zásilku.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Buď osobně nebo poslat poštou zásilku, a to na adresu: Český báňský úřad, Kozí 4, Praha 1.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Sankce

Za neoznámení hrozí sankce až 100 000,- Kč.

Jednací jazyk

Český jazyk.

Datum kontroly

Poslední kontrola k 31.10.2020.

Pravidelné novinky e-mailem