Hlavní informace o službě

Jste-li státní příslušník členského státu EU nebo jste byl vyslán na území ČR v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě EU, a rád byste v souladu s právními předpisy členského státu původu vykonával regulovanou činnost, jste povinen zaslat příslušnému uznávacímu orgánu oznámení o tom, že hodláte tuto činnost vykonávat dočasně nebo příležitostně v ČR. Oznámení se zasílá před prvním zahájením výkonu regulované činnosti a je platné 1 rok.

V některých případech, stanoví-li tak zákon, může uznávací orgán ověřit vaši odbornou kvalifikaci před prvním poskytnutím služeb. Předběžné kontrole podléhají služby, které mohou vážně ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost osob.

Pokud máte kvalifikaci zdravotní sestry pro všeobecnou péči, farmaceuta, fyzioterapeuta, horského vůdce, realitního zprostředkovatele (realitní makléř), tak můžete oznámit dočasné a příležitostné poskytování služeb formou Evropského profesního průkazu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

 • jste příslušníkem členského státu Evropské unie,
 • nebo budete vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě Evropské unie,
 • chcete vykonávat dočasně nebo příležitostně činnost, která je v České republice regulována, a kterou vykonáváte ve státě, v němž jste usazen.

Výstup služby

Splnění zákonné povinnosti.

Benefit služby

Můžete vykonávat dočasně nebo příležitostně regulovanou činnost na území České republiky v rámci svobody poskytování služeb.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Před prvním dočasným nebo příležitostným poskytnutím služeb nebo pokud oznamovatel hodlá dočasně nebo příležitostně vykonávat regulovanou činnost po uplynutí 12 měsíců ode dne podání předchozího oznámení.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Před tím, než začnete vykonávat regulovanou činnost na území České republiky, musíte písemně oznámit tuto skutečnost uznávacímu orgánu. Pro tuto službu je třeba vyplnit formulář, který naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

K oznámení musíte dále doložit:

 • průkaz totožnosti, doklad osvědčující státní příslušnost,
 • že jste usazen v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonáváte předmětnou činnost a, že vám oprávnění k výkonu předmětné činnosti v členském státě původu nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno,
 • doklad o odborné kvalifikaci,
 • doklad o výkonu předmětné činnosti, není-li tato činnost v členské zemi regulována,
 • doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu regulované činnosti, je-li pro výkon regulované činnosti požadován.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Elektronickou formu oznámení o dočasném a příležitostném poskytování služeb můžete zaslat:

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Před tím, než začnete vykonávat regulovanou činnost na území České republiky, musíte písemně oznámit tuto skutečnost uznávacímu orgánu. Pro tuto službu je třeba vyplnit formulář, který naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  V případě osobního vyřízení je možné si žádost předem stáhnout u uvedených stránek nebo podat oznámení, které obsahuje tyto údaje:

 • jméno (jména) a příjmení oznamovatele,
 • datum narození,
 • státní občanství,
 • název regulované činnosti a informaci, zda je tato činnost ve státě původu regulována,
 • údaj o odborné kvalifikaci, příp. výkonu předmětné činnosti a údaje o zaměstnavateli usazeném v jiném členském státě Evropské unie v případě vyslání v rámci poskytování služeb.

K oznámení musíte doložit:

 • průkaz totožnosti, doklad osvědčující státní příslušnost,
 • že jste usazen v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonáváte předmětnou činnost a, že vám oprávnění k výkonu předmětné činnosti v členském státě původu nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno,
 • doklad o odborné kvalifikaci,
 • doklad o výkonu předmětné činnosti, není-li tato činnost v členské zemi regulována,
 • doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu regulované činnosti, je-li pro výkon regulované činnosti požadován.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Oznámení zašlete uznávacímu orgánu, který je příslušným orgánem pro konkrétní regulované povolání. Seznam uznávacích orgánů včetně kontaktů na ně, naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: vidaawt
E-mail: posta@msmt.cz
Web: www.msmt.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Uložení pokuty do výše 10 000,- Kč, příp. i zákazu činnosti v délce do 1 roku.

Časté dotazy

Časté dotazy naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 25.03.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Kdo z EU chce pracovat v Česku, musí oslovit „uznávací orgán“

Pokud nemá pracovník Evropský profesní průkaz, který se týká jen některých činností, a chce jako státní příslušník jiné země EU v Česku vykonávat regulované povolání (viz níže), musí poslat takzvanému uznávacímu orgánu oznámení, že bude tuto činnost dočasně nebo příležitostně vykonávat v ČR.

Oznámení, které platí rok, se týká příslušníků jiných států EU, kteří chtějí pracovat v Česku, případně těch, kteří jsou do ČR vysláni svým zaměstnavatelem z jiné unijní země

Celou problematiku řeší Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací

Službu můžete řešit elektronicky nebo osobně.

Žádost dostane k posouzení takzvaný uznávací orgán, kterým bývá profesní organizace jako Advokátní komora ČR, Komora daňových poradců, příslušný úřad jako Báňský úřad, případně vybrané ministerstvo.

Kontakty na uznávací orgány

Upozorňujeme, že za nesplnění povinnosti, hrozí pracovníkovi z jiné země EU pokuta až 10 tisíc korun nebo roční zákaz činnosti Další informace sdělí zájemcům na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které je orgánem veřejné moci zodpovědným za službu